Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Wg klucza » Obszary zastosowań » Monitoring w chłodnictwie

Systemy monitorowania temperatur w chłodniach i mroźniach

Monitorowanie temperatury w chłodnictwie

Przechowywanie artykułów spożywczych często wymaga zapewnienia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach chłodni bądź mroźni. Osprzęt chłodniczy zapewnia kontrolę parametrów we właściwych przedziałach, np. głęboko mrożonego mięsa oraz ryb, jak również chłodzonych w temperaturach bliskich 0°C warzyw, owoców czy nabiału.

Wymagania prawne takie jak HACCP oraz zalecenia dobrych praktyk w traktowaniu żywności w szczegółowy sposób określają właściwe zakresy temperatur składowania. Jednym z wymogów jest pomiar i rejestracja temperatury. Systemy pomiarowe wspierają również nadzór i alarmowanie w przypadku wykraczania poza bezpieczny zakres.

Monitoring temperatury

Pomieszczenia przechowalnicze powinny być zaopatrzone we właściwą liczbę czujników temperatury. Liczba termometrów będzie zależna zarówno od wielkości przestrzeni magazynowej, jak i rodzaju oraz ilości towaru wstawionego do chłodni. Czynniki te decydują o lokalnych gradientach temperatury – różnicach temperatury wewnątrz pomieszczenia. Pomiary realizowane przez czujniki są zapisywane do wewnętrznej pamięci urządzenia, a w systemach rozbudowanych są przesyłane do centralnego rejestratora bądź bazy danych. 

Dokumentowanie warunków

System monitorujący powinien mieć możliwość przedstawienia raportu z historii pomiarów poprzez wygenerowanie wykresu, histogramu czy tabeli. Taki dokument może być wymagany przez ostatecznego odbiorcę bądź inspektora sanitarnego. 

Zabezpieczenia i alarmowanie

Bezpieczeństwo przechowywanego towaru zależy od możliwości wykrywania przekroczeń monitorowanych parametrów poza wartości krytyczne. System pomiarowy musi uruchomić reakcję osoby odpowiedzialnej w przypadku przekroczenia alarmowej wartości temperatury, np. w wyniku zaniku zasilania bądź rozszczelnienia pomieszczenia chłodni. Typową metodą jest uruchomienie sygnalizatora oraz przesłanie wiadomości SMS.

Store-Logger – system nadzoru

Store-Logger - bezprzewodowy system kontroli mikroklimatu – w magazynach zrealizowany w oparciu o czujniki bezprzewodowe oraz tablet bądź smartfon z systemem Android. Zapewnia kluczowe funkcje systemu nadzoru: rejestrację, alarmowanie oraz raportowanie. Umożliwia zdalny nadzór. System jest łatwy w instalacji i rozbudowie.

System StoreLogger

Store-Logger to rozwiązanie sprzętowo-programowe, w którym czujniki temperatury oraz wilgotności łączą się radiowo z urządzeniem działającym pod kontrolą systemu Android. Nasza oferta obejmuje czujniki WiFi oraz Bluetooth Low Energy (BLE). Aplikacja na tablecie umożliwia podgląd danych bieżących i historycznych, alarmowanie, eksport danych oraz raportowanie na skrzynkę e-mail, a także wydruki na drukarce Bluetooth.

ClimateLogger – system pomiaru

ClimateLogger Industrial – rozwiązanie wykorzystujące czujniki temperatury przyłączane przewodem do rejestratora. Rejestrator przekazuje dane do nadrzędnego serwera danych przez łącze internetowe. System jest elastyczny, pozwala się skalować od małych, kilkupunktowych instalacji do sieci obejmujących wiele hal magazynowych. System przewodowy jest odporny na zakłócenia od urządzeń elektrycznych i pozwala na znaczne oddalenie czujników od rejestratora.

ClimateLogger Wave – system oparty o bezprzewodowe mierniki temperatury komunikujące się z rejestratorem w paśmie 433 MHz. Pozostałe parametry identyczne jak dla wersji ClimateLogger Industrial.

ClimateLogger WiFi – wykorzystuje czujniki temperatury z interfejsem WiFi. Urządzenia pomiarowe łączą się za pośrednictwem routera WiFi z serwerem systemowym, na którym składowane są dane.

ClimateLogger Mobile – czujniki temperatury mają możliwość łączenia się za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej z Internetem. Dane przesyłane są do serwera systemowego bez żadnego okablowania w obiekcie. Serwer może znajdować się w innej lokalizacji.

Wymagania prawne