Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Wg klucza » Obszary zastosowań » Nadzór w muzeum

Kontrola temperatury i innych właściwości powietrza w obiektach muzealnych

Monitoring temperatury i wilgotności muzeum Jednym z najważniejszych zagadnień, nad którymi należy pochylić się w przypadku potrzeby utrzymania dzieł sztuki, zabytków kultury czy rękodzieł w jak najlepszym stanie przez jak najdłuższy czas, jest kontrola temperatury i wilgotności w muzeum. Do czynników degradujących eksponaty zaliczyć można:

  • Wilgotność. Zbyt niska lub zbyt wysoka wilgotność może powodować – w zależności od materiału, z którego został wykonany eksponat – korodowanie, powstawanie wykwitów solnych czy nieodwracalne zmiany w strukturze. Nadmierna wilgotność sprzyja również rozwojowi organizmów mikrobiologicznych.
  • Temperaturę, która jest nierozerwalnie związana z wilgotnością. Utrzymanie odpowiedniej temperatury przeciwdziała kondensacji wilgoci z powietrza. Należy mieć również na uwadze komfort termiczny osób zwiedzających muzeum.
  • Nadmiernie natężenie światła widzialnego i ultrafioletowego, skutkujące blaknięciem farb, żółknięciem papierów i pękaniem tkanin.
  • Niepożądany kontakt z wodą.

System kontroli mikroklimatu w muzeum

Proponowany system kontroli mikroklimatu w muzeum pracuje w trybie ciągłym, umożliwiając ochronę eksponatów przez nadzór wilgotności i temperatury 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. System mierzy parametry powietrza, wykrywa przekroczenia poza dozwolone warunki i sygnalizuje je jako alarmy. Pamięć pomiarów znajduje się w czujnikach pomiarowych i centralnym rejestratorze. System może być wyposażony w specjalizowane oprogramowanie do zbierania, archiwizowania i wizualizacji danych, jak również alarmowania.p>

Systemy monitoringu ClimateLogger

System ClimateLogger Wave – to sieć pomiarowa termometrów i higrometrów zasilanych bateryjnie i przesyłających radiowo wyniki pomiarów do rejestratora. Czujniki zasilane są długowieczną baterią. Instalacja nie wymaga prowadzenia przewodów. W ramach wyposażenia dodatkowego oferowane są czujniki zalania oraz czujniki oświetlenia. 

System ClimateLogger WiFi – bazuje na czujnikach temperatury i wilgotności z łącznością w standardzie WiFi 2,4GHz. Do instalacji systemu może zostać wykorzystana istniejąca infrastruktura sieciowa. Czujniki zasilane są bateryjnie. Istnieje możliwość opcjonalnej instalacji czujników zalania oraz czujników oświetlenia.

System ClimateLogger Industrial – czujniki temperatury i wilgotności przyłączane przewodem do rejestratora. Możliwość osiągnięcia dużego oddalenia czujników od rejestratora, nawet do 1000 m. Bardzo duża odporność na zakłócenia. Opcjonalne czujniki zalania oraz czujniki oświetlenia./p>

System ClimateLogger Mobile – czujniki temperatury i wilgotności wykorzystujące do transmisji przekaźnik telefonii komórkowej. Czujniki nawiązują komunikację przez mobilny internet z serwerem, który może być umieszczony w dowolnej lokalizacji. System zasilany jest bateryjnie. Czujniki zalania oraz czujniki oświetlenia dostępne są w ramach wyposażenia dodatkowego.

System Store-Logger dla Androida

System pomiarowy Store-Logger to sieć bezprzewodowych mierników temperatury i wilgotności, które łączą się z dedykowanym tabletem albo smartfonem pracującym pod kontrolą OS Android. Tablet wyposażony w aplikację Store-Logger monitoruje i wyświetla dane, wysyła alarmy SMS oraz umożliwia wydruków raportów.

Wymagania prawne

  • PN-EN 15757:2012 – Konserwacja dóbr kultury – wymagania dotyczące temperatury i wilgotności względnej w ograniczaniu mechanicznych uszkodzeń organicznych materiałów higroskopijnych powodowanych oddziaływaniem klimatu.

  • PN-EN 15758:2012 – Konserwacja dóbr kultury – procedury i przyrządy do pomiaru temperatury powietrza i powierzchni obiektów.