Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Systemy pomiarowe » Chmura OkCloud

Chmura pomiarowa okcloud.pl

OkClout logo
  • Wizualizacja pomiarów na przeglądarce www
  • Obsługa przez PC i komórkę
  • Tabele i wykresy
  • Raportowanie według ustalonych szablonów
  • Podgląd i obsługa alarmów systemowych
  • Ekrany wizualizacyjne dostosowywane przez użykownika
  • Demo: test.okcloud.pl

Opis

OkCloud to rozwiązanie pozwalające na obsługę systemu pomiarowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej na komputerze bądź smartfonie. Sieci pomiarowe oparte na programie LAB-EL LBX mogą zostać rozbudowane o moduł serwerowy udostępniony jako usługa oferowana przez LAB-EL. OkCloud pozwala na zwizualizowanie bieżących wyników pomiarowych, tworzenie raportów z historii oraz obsługę sytuacji alarmowych.

OkCloud.pl schemat systemu

Obiektowa sieć pomiarowa bazuje na oprogramowaniu LAB-EL LBX, które komunikuje się bezpośrednio z czujnikami pomiarowymi np. przez WiFi, jak również z grupami czujników za pośrednictwem koncentratorów takich jak np. LB-480. Program LBX prowadzi m.in. rejestracje danych, nadzór nad prawidłowością pracy z wysyłaniem ostrzeżeń o przekroczeniach. Pełen zestaw funkcji LBX można znaleźć w opisie tego programu.

Chmura pomiarowa OkCloud, składająca się m.in. z serwera bazy danych oraz dedykowanego oprogramowania, jest ulokowana na niezależnym hostingu. Program LBX komunikuje się z serwerem chmury przez sieć Internet. Serwis www chmury udostępnia aplikację web, która uruchamiana jest na przeglądarce internetowej klientów. Dane pomiędzy aplikacją web a serwerem chmury wymieniane są za pośrednictwem wyspecyfikowanego API.

Aplikacja OkCloud

Aplikacja webowa OkCloud udostępnia kilka modułów pracy/podglądu danych. Przełączanie następuje po kliknięciu we właściwy pasek z nazwą modułu.

OkCloud menu aplikacjiMenu aplikacji
OkCloud wyniki pomiarówBieżące wartości w tabelce
OkCloud szablon raportuPrzygotowanie schematu raportu

Wyniki

Prezentowane są wyniki pomiarów w tabelach. Aplikacja grupuje dane zgodnie z przydziałem czujników do poszczególnych koncentratorów. Ekran modułu wyników odświeża się automatycznie co 30 sekund.

Raporty

Aplikacja umożliwia tworzenie raportów dwojakiego rodzaju, raporty tabelaryczne zawierające numeryczne dane z pomiarów oraz raporty wykresowe obrazujące zmieniające się parametry jako grafiki z wykresami liniowymi. Użytkownik może wybrać zestaw zmiennych, zakres czasu oraz format przygotowywanego raportu. Wybory użytkownika mogą zostać zapisane jako schematy raportów i wykorzystane ponownie w późniejszym czasie. Raport może zostać wyświetlony w oknie przeglądarki w postaci pozwalającej na wydruk bądź zapisanie do pliku PDF. Inną opcją jest bezpośredni zapis na dysk. Raporty tabelaryczne mogą być sformatowane jako strona html bądź jako plik CSV do pobrania przez arkusz kalkulacyjny (np. Excel).

OkCloud raportowanieWykres łączony kilku wartości w raporcie
OkCloud kasowanie alarmuOdraczanie alarmu

Wykresy

Moduł wykresów daje wgląd w historię pomiarów w formie graficznej. Użytkownik może zażądać wykresu dla określonego przedziału czasu, a następnie przełączać się pomiędzy różnymi pomiarami i obserwować ich zmienność w czasie. Wykresy umożliwiają szybką metodę przeglądu przebiegu wartości pomiarowych.

Alarmy

W tym module odwzorowano sygnalizację alarmową pracującą w programie LBX. Na stronie można wylistować alarmy aktywne, odroczone oraz zakończone. Kontrolki umożliwiają podstawowe operacje na alarmach: odroczenie z wpisaniem komentarza, kasowanie oraz anulowanie. Definiowanie sytuacji alarmowych pozostaje w gestii administratora programu LBX.

Ekrany użytkownika

Moduł pozwalający na kreowanie stron poglądowych pozostawiony inwencji użytkownika. Ekrany użytkownika są tworzone jako szablony w języku HTML z dodatkowymi tagami. Tagi określają miejsca w stronie www, do których wstawione zostaną wartości zmiennych, wykresy i inne elementy. Ekrany użytkownika mogą być projektowane i instalowane przez klienta za pośrednictwem strony administracyjnej chmury.

OkCloud - ekran użytkownikaEkran użytkownika z wizualizacją obiektu

Praca na komórce

Aplikacja jest zaprojektowana tak, aby wspierała zasady RWD (responsive web design), a więc dostosowywała się do szerokości ekranu zarówno przeglądarki na komputerze, jak również do wąskiego ekranu smartfona. Przy wyświetlaniu na komórce powiększone są równiez wszelkie elementy manipulacyjne, tak by umozliwić pracę na ekranie dotykowym. Poniżej kilka zrzutów ekranu ze smartfona. Obrazki można powiększyć przez kliknięcie w nie.

OkCloud na smartfonieOkCloud na smartfonieOkCloud na smartfonieOkCloud na smartfonieOkCloud na smartfonieOkCloud na smartfonie

Administracja

Chmura OkCloud posiada dedykowaną stronę administracyjną umożliwiającą ustawienie szeregu parametrów pracy chmury, w tym tworzenie i nadawanie uprawnień użytkownikom własnego systemu.

Demo

Dostęp demo pod adresem: test.okcloud.pl
Użytkownik: demo@demo.pl
Hasło: demo1234

Oferta na okcloud.pl

Oferta na usługę chmury pomiarowej OkCloud jest skierowana do klientów, którzy posiadają, bądź chcą posiadać, instalacje pomiarowe z serwerem LBX w swoim obiekcie. Usługa serwera chmury OkCloud jest realizowana na serwerach LAB-EL umieszczonych w profesjonalnym hostingu. Rejestrowane dane chmurowe są backupowane w ramach usługi. Podejmujemy się również zaprojektowania i zainstalowania ekranów użytkownika na podstawie dostarczonego opisu, szkicu, materiałów graficznych. Dodatkowe informację na temat usługi OkCloud można uzyskać korespondencyjnie za pośrednictwem formularza albo telefonicznie.

Usługa "LBX w chmurze"

Usługa OkCloud może współdziałać z inna usługą chmurową "LBX w chmurze". "LBX w chmurze" to usługa oferowana przez firmę LAB-EL, która pozwala na korzystanie z serwera LBX PRO bez konieczności posiadania własnego komputera. Program LBX jest zainstalowany na dzierżawionym komputerze w profesjonalnej serwerowni, a jego utrzymaniem i bezpieczeństwem zajmuje się usługodawca.
Zobacz również
Zobacz również