Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Systemy pomiarowe » ClimateLogger Lite 4T

System pomiarowy ClimateLogger Lite 4T

System pomiarowy ClimateLogger Lite 4T
  • Termometr 4-kanałowy
  • Monitorowanie zasilania sieciowego
  • Czujniki otwarcia drzwi
  • Bezprzewodowa transmisja wyników
  • Technologia WiFi albo mobilny Internet GSM/GPRS
  • Zasilanie bateryjne

System ClimateLogger Lite 4T jest przeznaczony do monitorowania temperatur w małych pomieszczeniach, chłodziarkach, lodówkach, zamrażalkach czy cieplarkach. Pojedynczy rejestrator może kontrolować temperaturę maksymalnie w czterech punktach. Zmierzone wartości temperatur przekazywane są drogą radiową do serwera danych. Baza danych, tworzona przez Serwer LBX jest udostępniana użytkownikom serwera jak również aplikacjom klienckim (Klient LBX). System prowadzi także stałą kontrolę wartości mierzonych parametrów i w przypadku przekroczenia zdefiniowanych progów, wszczyna alarm.

Rejestratory łączą się z siecią internet za pomocą sieci komórkowej GSM (rejestrator LB-524T4) lub łączności WiFi (rejestrator LB-533T).

System ClimateLogger Lite 4T zwalnia użytkownika z konieczności ponoszenia kosztów posiadania jakiejkolwiek infrastruktury z wyjątkiem Serwera LBX z dostępem do sieci Internet, zlokalizowanego w miejscu dowolnie odległym od czujników pomiarowych. W każdej chwili system może być powiększony o kolejny rejestrator. O wielkości systemu decyduje użytkownik na podstawie swoich aktualnych potrzeb.

climatelogger wifi

Baza danych systemu ClimateLogger Lite 4T jest odporna na krótkotrwałe zaniki łączności z przyrządami pomiarowymi lub inne niespodziewane problemy mogące pojawić się w trakcie pracy. Rejestrator zachowuje w swojej wewnętrznej pamięci historię ostatnich kilkunastu tysięcy pomiarów. Gdy tylko zniknie problem, uniemożliwiający normalną pracę systemu, główna baza danych zostanie uzupełniona poprzez przepisanie danych zgromadzonych w pamięci przyrządów pomiarowych.

climatelogger lite wifi

Przyrządy pomiarowe wchodzące w skład systemu ClimateLogger Lite 4T jest indywidualnie adiustowany (kalibrowany) i wzorcowany w akredytowanym Laboratorium Wzorcującym LAB-EL. Do każdego termometru i termohigrometru może być dołączone świadectwo wzorcowania dokumentujące jakość pomiaru realizowaną przez przyrząd.

Czujniki

Za pomiary w systemie ClimateLogger Lite 4T odpowiedzialne są bezprzewodowe rejestratory parametrów klimatu LB-524T4 (GSM) i LB-533T (WiFi). Podstawową ich funkcją jest precyzyjny pomiar temperatury. Zmierzone wyniki pomiarów zapisywane są w wewnętrznej pamięci przyrządów oraz na życzenie udostępniane serwerowi systemu ClimateLogger Lite 4T.

Rejestrator LB-524T4 dostępny jest wersjach:

Rejestrator nie wymaga żadnej infrastruktury w miejscu pracy. Może być zasilany z baterii i komunikuje się z serwerem za pomocą sieci telefonii komórkowej. W rejestratorze należy umieścić kartę SIM podobnie jak w zwykłym telefonie komórkowym.

Rejestratory zasilany jest z wymienialnych baterii 4x1,5V AA lub akumulatorów 4x1,2V AA oraz z zewnętrznego źródła napięcia. W przypadku utraty podstawowego zasilania potrzebnego do komunikacji GSM, przyrząd kontynuuje pomiary i rejestrację z wewnętrznej wbudowanej długowiecznej baterii. W celu przygotowania rejestratorów do pracy w lokalnej sieci GSM należy przy pomocy USB i oprogramowania LBX wprowadzić odpowiednie parametry operatora GSM oraz adres IP Serwera LBX do którego mają docierać dane pomiarowe.

Do rejestratora LB-524T4 można wprowadzić do 4 numerów telefonów pod które wysyłane będą SMS-y o sytuacjach alarmowych.

Oprócz pomiaru czterech temperatur rejestrator kontroluje obecność zewnętrznego zasilania informując serwer oraz użytkowników komunikatami SMS o jego zaniku.

Rejestrator LB-533T dostępny jest w dwóch wersjach:

Do poprawnej pracy, rejestrator wymaga istnienia sieci WiFi w standardzie b/g.  Poza tym nie wymaga  innej infrastruktury w miejscu montażu.  Zasilany jest z dwóch baterii AA 1,5V lub dwóch akumulatorków  AA 1,2V lub z zewnętrznego źródła. Oprócz czterech dołączanych zewnętrznych sond temperatury rejestrator posiada dwa wejścia służące do dołączenia czujnika otwartych drzwi. Kontroluje również obecność zewnętrznego napięcia zasilania przekazując informacje o jego obecności do serwera. Przed rozpoczęciem pracy w sieci WiFi rejestrator należy odpowiednio skonfigurować dołączając go poprzez USB do programu LBX.

Serwer LBX

Serwer LBX to rozbudowane oprogramowanie służące do współpracy z szeregiem urządzeń pomiarowych i koncentratorów danych oferowanych przez firmę LAB-EL. Głównym zadaniem Serwera LBX jest tworzenie i zarządzanie bazą danych w której zapisywane są wyniki pomiarów parametrów klimatu realizowane przez urządzenia pomiarowe wchodzące w skład systemu. Zawartość bazy danych, w postaci tabeli, wykresów i raportów jest dostępna dla użytkowników serwera LBX a także dla użytkowników autoryzowanych aplikacji klienckich (Klient LBX), z którymi współpracuje serwer.  Kolejnym ważnym zadaniem jest informowanie użytkowników systemu o sytuacjach wymagających ich interwencji. W szczególności o wykroczeniu poza dopuszczalny zakres kontrolowanych w obiekcie parametrów klimatu bądź o awariach urządzeń wchodzących w skład systemu.

W systemie ClimateLogger Lite 4T lokalizacja Serwera LBX jest praktycznie dowolna. W przypadku zastosowania rejestratora LB-524T4 (łączność GSM), adres IP serwer LBX powinien być stały i publiczny tak by dane pomiarowe z rejestratorów mogły do niego dotrzeć. Jeżeli nie jest możliwe użycie stałego, publicznego adresu serwera, można skorzystać z usług serwera proxy/label, który pełnić będzie pośrednictwo w wymianie danych pomiędzy czujnikami a serwerem LBX.

System ClimateLogger Lite 4T - podsumowanie

System ClimateLogger Lite 4T jest prostym i skutecznym narzędziem do bezprzewodowego monitoringu temperatur w małych obiektach. Jego niewątpliwą zaletą jest brak nakładów na prowadzenie kosztownej instalacji kablowej, a także możliwość rozbudowy systemu o nowe punkty pomiarowe. System ten daje możliwość szybkiej zmiany lokalizacji rejestratorów, bez konieczności żadnych prac instalacyjnych. Jedynym warunkiem który musi spełniać obiekt objęty kontrolą systemu jest stabilny zasięg telefonii komórkowej GSM lub zasięg sieci WiFi

Jeżeli system ClimateLogger Lite 4T nie jest najbardziej właściwym rozwiązaniem w Państwa obiekcie, proszę zapoznać się z innymi proponowanymi systemami realizującymi podobne zadania :
Oferowane systemy kontroli warunków środowiskowych :
Istnieje również możliwość łączenia różnych systemów rodziny ClimateLogger w jeden rozbudowany system łączący różne techniki przesyłu danych pomiarowych do Serwera LBX.

Jeżeli żadne z proponowanych rozwiązań nie jest dla Państwa optymalne, proszę o kontakt z naszymi ekspertami - razem wybierzemy rozwiązanie dopasowane do konkretnych wymagań.