Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » O firmie » Certyfikaty

Certyfikaty, normy, atesty, świadectwa wyrobów LAB-EL

Certyfikat ISO 9001:2015 numer HU06/1849 (wersja polska)
  • Certyfikat ISO 9001:2015
  • Akredytacje PCA
  • Świadectwa wzorcowania
  • Normy PN i EN
  • Kod NATO

Certyfikat ISO 9001:2015

Certyfikat ISO 9001:2015

Firma LAB-EL Elektronika Laboratoryjna Sp. J. pracuje zgodnie z posiadanym od marca 2003 Certyfikatem potwierdzającym spełnienia wymagań normy ISO 9001:2015 numer HU06/1849 wydanym przez SGS United Kingdom Ltd Systems & Services Certification.

Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy ISO 9001:2015 numer HU06/1849Certyfikat ISO 9001:2015 w polskiej wersji językowej - (plik pdf)

Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy ISO 9001:2015 numer HU06/1849Certyfikat ISO 9001:2015 w angielskiej wersji językowej - (plik pdf)

Certyfikat ISO 9001:2015 numer HU06/1849 (wersja polska)Certificate ISO 9001:2015 number HU06/1849 (English version)

Certyfikaty PCA

Laboratorium Wzorcujące

Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Wzorcujacego AP 067
Usługi wzorcowania przyrządów pomiarowych są wykonywane przez Laboratorium LAB-EL na podstawie Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Wzorcujacego AP 067 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji stwierdzającego spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie wzorcowań.

Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy ISO 9001:2015 numer HU06/1849Zakres akredytacji AP 067 dla Laboratorium Wzorcującego  - (plik pdf)

SACertyfikat AP 067

Laboratorium Badawcze

LAB-EL Elektronika laboratoryjna do monitoringu mikroklimatu
Usługi badawcze mikroklimatu pomieszczeń są wykonywane przez Laboratorium LAB-EL na podstawie Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego AB 679 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji stwierdzającego spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie badań.

Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy ISO 9001:2015 numer HU06/1849Zakres akredytacji AB 679 dla Laboratorium Badawczego - (plik pdf)

SACertyfikat AB 679
Laboratorium LAB-EL działa zgodnie z Polityką jakości.

Świadectwa

Przyrządy pomiarowe (stosownie do zamówienia) są dostarczane z indywidualnymi świadectwami wzorcowania z laboratoriów:

Czujniki zewnętrzne (typu TA-... i TP-..., wykonane ze stali kwasoodpornej) do termometrów posiadają świadectwo Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające je do stosowania w przemyśle spożywczym.

Termohigrometry LB-701 i LB-710 uzyskały świadectwo typu Głównego Urzędu Miar.

Przykładowe Świadectwo Wzorcowania z Laboratorium wzorcującego LAB-ELPrzykładowe Świadectwo
Wzorcowania z Laboratorium
Wzorcującego LAB-EL
- stona 1
Przykładowe Świadectwo Wzorcowania z Laboratorium wzorcującego LAB-ELPrzykładowe Świadectwo
Wzorcowania z Laboratorium
Wzorcującego LAB-EL
- strona 2

Normy

Termometry spełniają wymagania techniczne Polskiej Normy PN-EN 13485:2004 (Termometry do pomiaru temperatury powietrza i produktów stosowane podczas transportu, przechowywania i dystrybucji schłodzonej, zamrożonej, głęboko zamrożonej/szybko zamrożonej żywności i lodów -- Badania, właściwości, przydatność).

Termometry spełniają wymagania techniczne Polskiej Normy PN-EN 13486:2004 (Rejestratory temperatury i termometry stosowane podczas transportu, przechowywania i dystrybucji schłodzonej, zamrożonej, głęboko zamrożonej/szybko zamrożonej żywności i lodów – Sprawdzanie okresowe).

Urządzenia są produkowane zgodnie z dyrektywami unijnymi: dyrektywą 2014/35/WE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (wersja przekształcona) – tzw. dyrektywa „niskonapięciowa” oraz dyrektywą 2014/30/WE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona) – tzw. dyrektywa „kompatybilnościowa”.

Współpraca z wojskiem

Firmie LAB-EL został przydzielony kod NCAGE (NATO Commercial and Government Entity) o numerze 1174H (Certyfikat do wglądu). Przydzielony kod jest wyróżnikiem spółki w Systemie Kodyfikacyjnym NATO - NCS (NATO Codification System).

Certyfikat NCAGECertyfikat NCAGE

Urządzenia produkcji LAB-EL (np. termohigrometry LB-710, termometry LB-710T i LB-711, regulator LB-720C, panel LB-724)  uzyskały z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów "Wiążącą informację o kraju pochodzenia: POLSKA" (inne wyroby LAB-EL spełniają kryterium kraju pochodzenia: POLSKA).

Oferta

Pełna oferta LAB-EL oraz podstawowe dane techniczne poszczególnych urządzeń są dostępne w internecie na stronie: www.label.pl.