Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Kontakt i zakupy » Ankiety » Ankieta laboratorium

Laboratorium - badanie satysfakcji klienta

Szanowni Państwo!
Laboratorium Wilgotności, Temperatury i Ciśnienia LAB-EL posiada akredytacje udzielone dla działu wzorcowania przyrządów AP-067 oraz dla działu badania mikroklimatu pomieszczeń AB-679. Akredytacja jest udzielona na zgodność z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Jednym z podstawowych wymagań systemu zarządzania jest współpraca z klientem i badanie satysfakcji klienta ze świadczonych przez laboratorium usług. Odpowiadając na poniższe pytania, wskażecie nam Państwo jak możemy polepszać jakość usług świadczonych przez laboratorium.

Pytania

1. Jakie jest Państwa wrażenie z pierwszego kontaktu z Laboratorium Wilgotności, Temperatury i Ciśnienia LAB-EL?
ocena:
2. W jakim stopniu usługi oferowane przez laboratorium spełniają Państwa oczekiwania?
ocena:
3. Czy oferowana jakość usług laboratorium spełni Państwa oczekiwania?
ocena:
4. Jak oceniacie Państwo jakość merytoryczną informacji zawartych w świadectwach wzorcowania i/lub sprawozdaniach z badań wydawanych przez laboratorium?
ocena:
5. W jakim stopniu informacje zawarte na naszej stronie internetowej (www.label.pl), dotyczące laboratorium są dla Państwa przydatne?
ocena:
6. Czy informacje udzielane przez pracowników laboratorium w zakresie Państwa potrzeb są satysfakcjonujące?
ocena:
7. Czy czas realizacji usług przez laboratorium jest satysfakcjonujący?
ocena:
8. Jak oceniacie Państwo sposób realizacji usług laboratoryjnych (w tym: sprawność techniczną, informacja dla użytkownika, dotrzymanie terminów, itp)?
ocena:
9. Jak oceniacie Państwo kompetencje merytoryczne pracowników laboratorium?
ocena:
10. Czy pracownicy laboratorium wykazują chęć pomocy Państwu w rozwiązywaniu Waszych problemów dotyczących wzorcowania i /lub badania mikroklimatu pomieszczeń?
ocena:
11. Miejsce na dodatkowe uwagi

Dane kontaktowe

Ankietę można wysłać anonimowo, bądź wypełnić te pola, które uznają Państwo za stosowne. Dane personalne mogą zostać wykorzystane do kontaktu z Państwem przez pracownika LAB-EL, np. w celu uzyskania dodatkowych informacji. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, nie będą również wykorzystywane do przesyłania niezamówionej informacji handlowej - chyba że z treści ankiety wyniknie, iż Państwo sobie tego życzą.
1. Imię i nazwisko osoby wypełniającej
2. Nazwa firmy / adres
3. Telefon / e-mail