Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Systemy pomiarowe » ClimateLogger Meteo

System pomiarowy ClimateLogger Meteo

System pomiarowy ClimateLogger Meteo
  • Komplet czujników meteo
  • Czujniki przyłączane przewodowo
  • Praca automatyczna
  • Zasilanie buforowe z akumulatora

Modułowa stacja pomiarowa wyposażona w czujniki meteorologiczne. Może pracować jako autonomiczna stacja terenowa z własnym zasilaniem akumulatorowym i łącznością komórkową. ClimateLogger Meteo jest elastycznym kosztowo rozwiązaniem, przez wybór odpowiednich modułów można skomponować zarówno niewielką stację meteo, jak i wielopunktowy system pomiarowy. Łatwa w instalacji i prosta w konfiguracji.

ClimateLogger Meteo

Czujniki

Stacje ClimateLogger Meteo bazują na czujnikach meteo dołączanych do rejestratora przyłączem S300. Gama czujników pomiarowych obejmuje:

Mierniki temperatury, wilgotności oraz ciśnienia mogą być adiustowane w Akredytowanym Laboratorium Wzorcującym LAB-EL. Laboratorium wystawia dla przyrządów świadectwa wzorcowania.Łącze typu S300

Głównymi zaletami połączenia typu S300 jest niezawodność, odporność na zakłócenia i prostota realizacji. S300 służy zarówno zasilaniu czujnika, jak i odbiorowi danych pomiarowych. Połączenie jest realizowane cyfrowo, przewodem dwużyłowym, na odległości nawet do 1000m.

Czujnik S300 z kablemCzujnik z dwuprzewodowym przyłączem typu S300

Dla czujników zainstalowanych na zewnątrz pomieszczeń sugerujemy zabezpieczenie linii S300 ochronnikiem typu LB-341 przed przepięciami pochodzącymi z wyładowań atmosferycznych.

Rejestrator

Rejestrator LB-480

To urządzenie do którego spływają dane pomiarowe z czujników. Dane są rejestrowane, jak również udostępniane odbiorcom za pośrednictwem sieci komputerowej bądź transmisji komórkowej. W typowym systemie ClimateLogger Meteo głównym odbiorcą danych jest Serwer LBX. Rejestrator udostępnia także własny serwis www oraz XML, JSON i SNMP.

Rejestrator prowadzi zapisy wyników pomiarów z ustalonym odstępem i w ustalonym trybie. Zapisy odbywają się do wewnętrznej pamięci albo na kartę pamięci typu SD. Zapisy w rejestratorze mogą być potraktowane jako zapis buforowy, wykorzystywany w okresach gdy nie pracuje Serwer LBX, bądź występują zaniki komunikacji pomiędzy rejestratorem a serwerem. Oprogramowanie LBX uzupełnia braki danych z zapisów rejestratora.

Rejestrator LB-490

Alternatywny rodzaj rejestratora, który pozwala na podłączenie dwukrotnie większej liczby czujników. System pomiarowy oparty na LB-490 może pracować korzystając wyłącznie z zasilania akumulatorowego. W trybie zasilania akumulatorowego możliwe jest ustawienie trybu pracy z usypianiem pomiędzy pomiarami. W okresach wybudzeń system wykonuje pomiary, rejestruje dane, może również nawiązywać łączność z Serwerem LBX i przesyłać dane.

Zasilanie buforowe

Rejestrator LB-480 oraz czujniki systemu ClimateLogger mogą być zasilane przez układ dodatkowego zasilacza buforowego, który gwarantuje kilkugodzinne podtrzymanie w wypadku awarii zasilania głównego. Zasilacz buforowy jest oferowany jako opcja. Rejestrator LB-490 posiada wewnętrzny układ buforowania zasilania, wymagane jest jedynie podłączenie zewnętrznego akumulatora.

Serwer LBX

Pakiet oprogramowania uruchamiany na serwerze Windows jako usługa systemowa. Serwer LBX wymienia dane z urządzeniami systemu ClimateLogger Meteo za pośrednictwem rejestratora. Program rejestruje dane we własnej bazie, jak również zarządza magazynem danych archiwalnych. Bieżące oraz historyczne dane mogą być serwowane do programów klienckich, w tym do Klientów LBX. Oprogramowanie jest zrealizowane w architekturze klient-serwer z możliwością obsługi wielu klientów w jednym czasie. Zapewniona jest kontrola dostępu z ustaleniem poziomu uprzywilejowania użytkownika. Serwer LBX prowadzi nadzór nad poprawnością danych pomiarowych, może wystawić powiadomienie o przekroczeniu progu pomiarowego bądź błędzie pomiaru. Sygnalizacja następuje przez wysłanie wiadomości SMS, rozgłoszenie komunikatu albo włączenie sygnalizatora. Serwer LBX udostępnia również strony www przez wbudowany moduł protokołu http.

Klienci LBX

Programy klienckie dla Serwera LBX mogą pracować lokalnie, na tym samym komputerze na którym pracuje Serwer LBX, mogą również łączyć się przez sieć Internet. Oprogramowanie klienckie umożliwia wizualizację wyników pomiarowych, stanu systemu ClimateLogger Meteo, wykresów, tabel danych, raportów oraz konfigurację i kontrolę pracy Serwera LBX.

Pakiet LBX ma cechy oprogramowania SCADA. Istnieje możliwość tworzenia indywidualnych ekranów z kontrolkami wizualizacji stanu systemu pomiarowego. Dane przetwarzane przez program są traktowane w jednolity sposób jako zmienne. Posługując się nazwami zmiennych użytkownik może w elastyczny sposób zarządzać wykorzystaniem danych.

Modyfikacje systemu ClimateLogger Meteo

System ClimateLogger Meteo może być rozszerzany o dodatkowe czujniki przez montaż opcjonalnych portów w rejestratorze. Rejestrator LB-480 posiadający 8 wejść może zostać rozszerzony o dodatkowe 9, a rejestrator LB-490 posiadający 16 wejść – o dodatkowe 18. Dalsze skalowanie jest możliwe przez zwielokrotnienie liczby rejestratorów.

Zobacz również
Zobacz również