Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Higrometry » Termohigrometr LB-710A

LB-710A - Termohigrometr przemysłowy

Termometr przemysłowy LB-710A, higrometr przemysłowy
 • Przemysłowy termometr, higrometr - wilgotnościomierz
 • Szeroki zakres temperatur pracy
 • Dwuprzewodowe połączenie - transmisja wyników na duże odległości
 • Wytrzymała i pyłoszczelna obudowa
 • Opcjonalnie wynik pomiaru:
  • temperatura punktu rosy
  • zawartość wilgoci
  • wilgotność bezwzględna
 • Oprogramowanie do PC

Opis termohigrometru

Termometr-higrometr LB-710A jest przeznaczony do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach. Może pracować w pomieszczeniach o znacznym zapyleniu dzięki zastosowaniu hermetycznej obudowy oraz odpowiedniego filtru chroniącego czujniki pomiarowe. Jest urządzeniem stacjonarnym, o niewielkich rozmiarach, zasilanym z zewnętrznego źródła. Dane pomiarowe prezentowane są na dwuwierszowym wyświetlaczu LCD.

Przyrząd wykorzystuje do pomiaru dane z czujnika temperatury Pt-1000 oraz z pojemnościowego czujnika wilgotności względnej. Na podstawie znajomości nieliniowych charakterystyk czujników oraz cyfrowych danych kalibracyjnych zapamiętanych podczas wzorcowania w pamięci przyrządu, mikroprocesor wbudowany w przyrząd oblicza aktualne wyniki pomiaru wilgotności względnej i temperatury. Wyniki te są wysyłane z elektonicznego termohigrometru w postaci cyfrowej do nadrzędnego systemu zbierania danych.

Ten profesjonalny termometr-higrometr jest wyposażony w cyfrowy interfejs prądowy S300 LAB-EL o przebiegach czasowych analogicznych ze standardem RS232C. Interfejs ten, oprócz transmitowania danych, służy także do zasilania termohigrometru - wykorzystując do tego celu dwuprzewodową linię (np. typu stosowanego w instalacjach telefonów), przy czym biegunowość dołączenia przewodów interfejsu jest dowolna.

Termohigrometr może być dołączony do dowolnego systemu nadzorującego, np. regulatora klimatu LB-722, koncentratora LB-480, LB-489, LB-476, LB-490, miernika LB-856 oraz za pomocą  konwertera LB-375 do interfejsu USB dowolnego komputera, tworząc system monitorowania. Umożliwia to zdalne i automatyczne zbieranie danych pomiarowych z termohigrometru przemysłowego. Wynik pomiaru wilgotności może być przedstawiony w programie towarzyszącym na PC (stanowiącym wyposażenie przyrządów LAB-EL) z wykorzystaniem innych jednostek: temperatury punktu rosy (w °C), zawartości wilgoci (g/kg) albo wilgotności bezwzględnej (kg/m3). Wyjście interfejsu termohigrometru przemysłowego w wersji LB-710A jest wykonane w postaci zacisków śrubowych umieszczonych wewnątrz obudowy, do której kabel jest wprowadzany przez przepust o średnicy otworu 7 mm.

Ten termometr przemysłowy (termohigrometr przemysłowy) wyposażony jest w zworę konfiguracyją po założeniu której wyniki pomiarów wysyłane są w formacie zgodnym z LB-710 co umozliwia dołączenie termohigrometru do urządzeń i systemów które nie umozliwiają wspólpracy z formatem LB-710A.

Elektroniczny termometr-higrometr nie posiada mechanicznych elementów kalibracyjnych (np. potencjometrów). Kalibracja termometru-higrometru polega na przesłaniu przez interfejs cyfrowy do nieulotnej pamięci termohigrometru danych kalibracyjnych uzyskanych we wzorcowych warunkach klimatycznych. Gwarantuje to wygodę i wysoką dokładność kalibracji oraz stabilność parametrów metrologicznych termohigrometru w czasie.

Termometr przemysłowy (termohigrometr) nie może być narażony na bezpośrednie opady atmosferyczne i wykraplanie pary wodnej, dlatego do zastosowań w warunkach otwartej przestrzeni (np. w klatce meteorologicznej) należy zastosować wersję LB-710R.

Wersja standardowa przemysłowego termohigrometru jest przystosowana do krótkotrwałych (do kilku godzin) pomiarów na krańcach zakresów pomiarów. Poza pomiarami termohigrometr elektroniczny powinien przebywać w zalecanych ciągłych warunkach pracy. Termometr przemysłowy (termohigrometr) w wersji standardowej jest wyposażony w osłonę czujników (filtr zanieczyszczeń) typu F3.

Każdy termometr-higrometr, stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania z Laboratorium Wzorcującego LAB-EL, z Głównego Urzędu Miar w Warszawie lub z Centralnego Ośrodka Metrologii Wojskowej w Zielonce.

Termometr-higrometr LB-710 uzyskał zatwierdzenie typu RP T 95 77 nadane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie.

Termohigrometr LB-710A - dedykowane oprogramowanie

Do tego urządzenia oferowane jest dodatkowo zaawansowane oprogramowanie do PC z systemem Windows - program LBX - umożliwiające:

 • prezentacja bieżących odczytów z urządzeń,
 • monitorowanie alarmów i ich sygnalizacja,
 • prezentacja archiwizowanych danych - wykresy, raporty, histogramy,
 • zarządzanie archiwum danych,
 • zapewnienie dostępu dla zdalnych klientów.

Do tego termohigrometru dostępne jest także podstawowe (proste) oprogramowanie LB-710, umożliwiające:

 • prezentacja bieżących odczytów z urządzenia,
 • zapis wyników pomiarów na plik.

Dane techniczne

POMIAR TEMPERATURY
Niepewność pomiaru +/- 0,1°C  +/- 1 ostatnia cyfra
Zakres pomiaru -40..+85°C  
POMIAR WILGOTNOŚCI
Niepewność pomiaru +/- 2,0% w zakresie 10...90%, +/- 1 ostatnia cyfra
+/- 4,0% poza zakresem 10...90%
Zakres pomiaru LB-710 10..95% dla temperatur do +40°C
10..60% dla temperatur do +70°C
10..40% dla temperatur do +85°C
Zakres pomiaru LB-710H 0..100% dla temperatur do +60°C
0..70% dla temperatur do +70°C
0..40% dla temperatur do +85°C
ODCZYT POMIARÓW
Parametr Zakres odczytu Rozdzielczość
temperatura powietrza (termometr przemysłowy) -40,0..+85,0°C 0,01°C, opcjonalnie 0,1°C (konfigurowane zworą)
wilgotność względna (higrometr przemysłowy) 0,0..99,9% 0,1%
ZALECANE CIĄGŁE WARUNKI PRACY *)
Zakres temperatur 0..40°C
Zakres wilgotności 20..80%

*) - Wykraczanie poza zalecane ciągłe warunki pracy dla termometru przemysłowego (np. przy instalowaniu urządzenia w otwartej przestrzeni) wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających część elektroniczną urządzenia przed wykraplaniem wody wewnątrz urządzenia (stosowanie dodatkowej obudowy zewnętrznej).

ZASILANIE, DANE MECHANICZNE
zakres napięć 8..24V DC  
pobór prądu 2mA średnio
25mA maksymalnie
wymiary zewnetrzne obudowy  170 x 64 x 35 mm   
materiał tworzywo sztuczne (polymas, ABS)  
stopień ochrony obudowy IP 54
ograniczony dodatkowo przez klasę ochrony filtru

Interfejs

Parametry transmisji: czasowe zgodne z RS232C, 300 bps, 7 bitów informacyjnych, bez kontroli parzystości, 1 bit stopu pracujący w standardzie tzw. cyfrowej pętli prądowej.

Zastrzeżenie

Higrometry produkowane przez LAB-EL działają w oparciu o opisane w osobnym artykule cienkowarstwowe czujnik wilgotności, które są przeznaczone do pomiarów wilgotności względnej powietrza atmosferycznego. Jeżeli higrometry są używane w pomieszczeniach, w których są zawarte substancje chemiczne i zanieczyszczenia nienależące do powietrza atmosferycznego, to może to powodować wystąpienie dodatkowego błędu pomiaru, który nie jest uwzględniany w deklarowanych parametrach metrologicznych oferowanych urządzeń.

Rozszerzenia

termometr przemysłowy - ZŁĄCZE C01Złącze C01

Na specjalne zamówienie możliwe są następujące wykonania:

 • LB-710AH - profesjonalny termohigrometr o rozszerzonym w stosunku do standartowego zakresie pomiaru wilgotności do 0...100%,
 • LB-710AFn - wersja osłony czujników (w/g opisu), wersja jest podawana, jeżeli inna niż F3,
 • LB-710AY - termometr higrometr przemysłowy ze złączem przyłączeniowym C01 (zamiast zacisków wewnątrz obudowy).

Złącze


Dokonując zakupu klient powinien dokonać wyboru sposobu dołączenia przewodu do urządzenia.

Standardowa wersja LB-710A wyposażona jest w złącze śrubowe znajdujące się wewnątrz urządzenia. W celu dołączenia przewodu należy :
- Odkręcić 4 śruby mocujące pokrywę urządzenia.
- Przewlec (przełożyć) przewód przez przepust.
- Odizolowane dwie żyły przewodu należy umieścić w otworach zacisków śrubowych, przy czym polaryzacja (kolejność) przewodów nie ma znaczenia.
- Za pomocą śrubokręta przykręcić przewody w zacisku tak by uzyskać pewne połączenie.
- Zacisnąć przepust na przewodzie, by uniemożliwić przesuwanie się przewodu względem przepustu.
- Nałożyć i przykręcić pokrywę urządzenia.

Zaletą standardowego rozwiązania jest trwałe i szczelne połączenie, charakteryzujące się dużą niezawodnością a wadą utrudniony demontaż urządzenia.

W wersji LB-710AY zamiast przepustu na przewód połączeniowy zainstalowane jest gniazdo. W celu dołączenia przewodu do urządzenia należy wcześniej oprawić na przewodzie wtyk :
- Rozkręcić wtyk.
- Przełożyć (przewlec) przewód przez obudowę wtyku.
- Przylutować odizolowane dwie żyły przewodu do odpowiednich miejsc w złączu.
- Skręcić wtyk.
- Zacisnąć obudowę wtyku na przewodzie tak by uniemożliwić przesuwanie się przewodu.

Do wersji Y możliwe jest zamówienie przewodu z oprawioną na nim wtyczką. Długość przewodu można określić w zamówieniu.

Zaletą tej wersji jest łatwość rozłączania i ponownego podłączania a wadą bardziej złożone przygotowanie instalacji.
Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Termohigrometr przemysłowy LB-710A
Termometr przemysłowy, higrometr przemysłowy do profesjonalnych zastosowań, świadectwo wzorcowania (kalibracji). Precyzyjne termometry i higrometry.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę