Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Higrometry » LB-728TH

Precyzyjny termometr o rozdzielczości 0,001°C i higrometr LB-728 z interfejsem RS-485

Precyzyjny termometr i higrometr LB-728TH z interfejsem RS-485
 • Czujnik rezystancyjny PRT
 • Wysoka rozdzielczość (0,001°C, 0,001Ω)
 • Niepewność pomiaru do ±0,02°C
 • Wewnętrzna autokalibracja
 • Możliwość zaprogramowania własnych współczynników Callendar-Van-Dusen'a

Właściwości precyzyjnego termometru i higrometru

Precyzyjny termometr i higrometr LB-728 umożliwia pomiar temperatur przy rozdzielczości pomiaru 0,01°C lub 0,001°C. Praktyczny zakres pomiaru będzie dodatkowo ograniczony przez zakres temperatur pracy zastosowanego zewnętrznego czujnika temperatury. Opcjonalnie możliwy jest dodatkowo pomiar wilgotności względnej powietrza.

Zewnętrzna sonda z podstawką do termometru LB-728T / termohigrometru LB-728THRys. 2. Sonda termohigrometru LB-728TH

Precyzyjny termometr i higrometr LB-728 składa się z dwu części: panelu i zewnętrznej sondy pomiarowej i może być wykonany w kilku wersjach:

 • LB-728TX - tylko do pomiaru temperatury z zewnętrznym przemysłowym platynowym czujnikiem rezystancyjnym PRT w zakresie -200...+850°C (czujnik w/g uzgodnień, czujnik stanowi osobną ofertę),
 • LB-728T - tylko do pomiaru temperatury powietrza zewnętrznym platynowym czujnikiem rezystancyjnym w zakresie -40...+85°C, czujnik TL-2 w osłonie ze stali nierdzewnej (rys. 3), na zamówienie inne wykonania czujnika.
 • LB-728TH - do pomiaru temperatury zewnętrznym platynowym czujnikiem rezystancyjnym w zakresie -40...+85°C i wilgotności względnej powietrza w zakresie 0...100% RH, oba czujniki są zabudowane w osłonie rurkowej z ABS typu TL-1 (rys. 2).

Precyzyjny termometr LB-728T z interfejsem RS-485

Rys. 3. Precyzyjny termometr LB-728T z zewnętrznym czujnikiem temperatury TL-2.

Precyzyjny termometr i higrometr LB-728 wykorzystuje jako czujnik zewnętrzny termorezystor platynowy umieszczony w osłonie odpowiedniej do zakresu temperatur pracy i zastosowania (do uzgodnienia możliwe są różne opcje wykonania osłony czujnika). Przyrząd automatycznie przelicza wynik pomiaru rezystancji na temperaturę wykorzystując współczynniki równania Callendar-van Dusen'a zgodnie z normą PN-EN 60751: Czujniki platynowe przemysłowych termometrów rezystancyjnych i platynowe czujniki temperatury.

Wybór nominalnej wartości oporności stosowanego termorezystora platynowego Pt100, Pt500 lub Pt1000 jest możliwy tylko na etapie produkcji przyrządu. Ze względu na lepszą stabilność długoterminową zalecane jest stosowanie czujnika z termorezystorem drutowym Pt100 odpowiedniej jakości. Czujnik powinien być dołączony przewodem czterożyłowym w ekranie (z przewodem ekranującym dołączonym do metalowej obudowy czujnika) i podłączonym do zacisków w obudowie panelu.

Układ elektroniczny panelu, współpracujący z platynowym czujnikiem rezystancyjnym PRT, jest galwanicznie oddzielony od interfejsu RS-485 MODBUS/RTU, przez który z przyrządu są pobierane bieżące wyniki pomiaru temperatury i wilgotności. Interfejs przyrządu pozwala na komunikację typu SLAVE, np. z wykorzystaniem programu SCADA LBX i koncentratora LB-480 z interfejsem LB-499-RS.

Opcjonalnym wyposażeniem precyzyjnego termometru i higrometru LB-728T i LB-728TH jest podstawka (uchwyt) do zewnętrznego czujnika, umożliwiająca postawienie go na stole lub powieszenie na ścianie (fot. obok).  

Kalibracja precyzyjnego termometru i higrometru

Kalibracja precyzyjny termometru i higrometru LB-728 polega na wywzorcowaniu jego układu pomiarowego znanym precyzyjnym rezystorem wzorcowym (np. 100,000 Ω) oraz na wpisaniu współczynników kalibracji czujnika podanych przez producenta lub zmierzonych w laboratorium wzorcującym. Dla przypadku kalibracji standardowej współczynniki wynoszą:

 • R0 = 100,000 Ω
 • A  = 3,908 x 10^-3
 • B  = -5,775 x 10^-7
 • C  = -4,183 x 10^-12

Zastosowania praktyczne precyzyjnego termometru i higrometru

Zastosowania moduł precyzyjnego jednokanałowego termometru i higrometru LB-728 obejmują:

 • precyzyjna kontrola warunków mikroklimatycznych w laboratoriach metrologicznych,
 • laboratoryjne pomiary temperatury,
 • wzorcowanie termometrów,
 • kontrola działania termostatów,
 • układy automatyki i zdalnych pomiarów w przemyśle.

Dane techniczne precyzyjnego termometru i higrometru

 Rozdzielczość pomiaru temperatury  Tryb 1: 0,001°C, szum <±1 mK (uśrednianie 10 sec)
 Tryb 2: 0,01°C, szum <±3 mK (uśrednianie 10 sec)
 Zakres mierzonych temperatur  -200°C…+850°C, dodatkowo ograniczony zakresem temperatur pracy zewnętrznego czujnika
 Zakres mierzonych rezystancji PRT
 0,000Ω…1000,000Ω (w wersji dla Pt100)
 0,00Ω…10000,00Ω (w wersji dla Pt500, Pt1000)
 Prąd pomiarowy PRT  1 mA ±3 % dla czujników Pt100
 0,1 mA ±3 % dla czujników Pt1000
 Niepewność pomiaru temperatury  ≤0,02°C w zakresie 0°C…100°C (uśrednianie 10 sec)
 ±0,0004*(T-50°C) poza zakresem 0°C…100°C (uśrednianie 10 sec)
 ograniczona dodatkowo klasą zastosowanego zewnętrznego czujnika temperatury
 Zakres pomiaru wilgotności względnej powietrza
 0…100% RH
 Niepewność pomiaru wilgotności
 +/- 2% RH w zakresie 20…80% RH dla 25°C
 Interfejs komunikacyjny
 RS-485, MODBUS/RTU, standard 19200, 8, E, 1
 Zasilanie
 12V, 50 mA (RX) / 200 mA (TX)
 Zakres temperatur pracy
 panelu:  10°C…40°C, bez kondensacji
 sondy do LB-728T/LB-728TH: -40°C…+85°C, bez kondensacji
 Wymiary zewnętrzne
 panel: 100 x 85 x 35 mm
 sonda do LB-728T/LB-728TH: średnica 23 mm, długość 192 mm, połączona na stałe kablem o długości 0,5 m z panelem

Zastrzeżenie

Higrometry produkowane przez LAB-EL działają w oparciu o opisane w osobnym artykule cienkowarstwowe czujnik wilgotności, które są przeznaczone do pomiarów wilgotności względnej powietrza atmosferycznego. Jeżeli higrometry są używane w pomieszczeniach, w których są zawarte substancje chemiczne i zanieczyszczenia nienależące do powietrza atmosferycznego, to może to powodować wystąpienie dodatkowego błędu pomiaru, który nie jest uwzględniany w deklarowanych parametrach metrologicznych oferowanych urządzeń.

Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Precyzyjny termometr o rozdzielczości 0,001°C i higrometr LB-728 z interfejsem RS-485LB-728TH
Precyzyjny termometr i higrometr LB-728, pomiar temperatury z rozdzielczością 0,001°C, pomiar wilgotności względnej powietrza, z interfejsem RS-485 MODBUS/RTU. Przeznaczony od dokładnej kontroli warunków mikroklimatycznych w laboratoriach metrologicznych.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę