Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Higrometry » Psychrometr LB-754P

Psychrometr LB-754P z rejestratorem LB-706T

Psychrometr (higrometr, termometr) LB-706T
 • Termometr, higrometr - wilgotnościomierz
 • Przyrząd przenośny
 • Zasilanie bateryjne
 • Wymienne sondy
 • Rejestracja pomiarów, przegląd historii
 • Interfejs USB
 • Wyliczane wartości:
  • temperatura punktu rosy
  • zawartość pary wodnej
 • Świadectwo wzorcowania (opcja)
 • Wydruk na drukarce (opcja)

Opis psychrometru i panelu

Panel LB-706T

Panel LB-706T jest przyrządem przeznaczonym do przetwarzania i wizualizacji wyników pomiarowych. Jest wersją panelu LB-706, który został dodatkowo wyposażony we wbudowany układ pomiarowy do współpracy z dwoma termorezystorami Pt1000. Różne wersje sond dołączonych do panelu LB-706T umożliwiają pomiar następujących wielkości:

temperatura i wilgotność powietrza: panel LB-706T oraz psychrometr LB-754P (termometr i higrometr)

temperatura równocześnie dwu mediów (gazu, cieczy, ciał stałych) - panel LB-706T oraz podwójny termometr LB-754T (o różnej konstrukcji mechanicznej czujnika temperatury),

temperatura medium - panel LB-706T oraz pojedynczy termometr LB-754J.

Klawiatura panelu LB-706T umożliwia jego włączenie oraz programowanie parametrów i przeglądanie zarejestrowanych wyników pomiarów. Panel w wersji LB-706GT posiada uproszczoną klawiaturę, która umożliwia tylko włączanie i wyłączanie panelu.

Niewielkie gabaryty i możliwość zasilania bateryjnego (lub z zewnętrznego zasilacza sieciowego) pozwalają na używanie psychrometru w warunkach terenowych.

Psychrometr LB-754P z panelem LB-706T

Psychrometr elektroniczny LB-754PPsychrometr LB-754P

Psychrometr LB-754P w połączeniu z panelem LB-706T tworzy urządzenie, które mierzy wilgotność i temperaturę powietrza metodą psychrometryczną. Zasadniczą zaletą elektronicznego psychrometru jest wysoka dokładność pomiaru wilgotności (nie gorsza niż 1%), zwłaszcza w zakresie bardzo dużych wilgotności (bliskich 100%). Psychrometr jest wolny od wad mierników bazujących na cienkowarstwowych pojemnościowych czujnikach wilgotności (histerezy i dryftu dla dużych wilgotności).

Psychrometr składa się z dwóch termometrów pracujących z wykorzystaniem termorezystorów platynowych Pt1000: suchego i mokrego (nawilżanego mokrym knotem). Równomierny przepływ powietrza zapewnia elektryczny wentylator. Termometry są umocowane poziomo wewnątrz metalowej obudowy, nad zbiornikiem na wodę destylowaną. Kabel przyłączeniowy wychodzący z psychrometru jest zakończony wtyczką umożliwiającą dołączenie do panelu odczytowego LB-706T.

Wtyczka kabla psychrometru LB-754P zawiera wbudowaną cyfrową nieulotną pamięć danych, w której zapisane są współczynniki liczbowe związane z danym egzemplarzem psychrometru wyznaczone podczas procesu wzorcowania psychrometru. Dzięki temu psychrometr może być używany z różnymi egzemplarzami panelu odczytowego LB-706T bez wyraźnego pogorszenia dokładności.

Panel LB-706T zawiera precyzyjny przetwornik analogowo-cyfrowy i sterownik mikroprocesorowy, który na podstawie sygnałów pomiarowych i odczytanych charakterystyk kalibracyjnych, oblicza wartości: wilgotności względnej, temperatury, temperatury punktu rosy oraz objętościowej zawartości pary wodnej w powietrzu. Wszystkie wyniki mogą być jednocześnie zobrazowane na wyświetlaczu alfanumerycznym LCD (2 linijki po 16 znaków) oraz mogą zostać wysłane na zewnątrz przez interfejs RS-232.

Interfejs RS-232 panelu umożliwia ponadto wpisanie danych kalibracyjnych podczas wzorcowania z adjustacją. Panel oraz współpracujący z nim psychrometr nie posiadają mechanicznych elementów kalibracyjnych (np. potencjometrów, trymerów). Kalibracja przyrządu polega na przesłaniu przez interfejs cyfrowy do nieulotnej pamięci przyrządu danych kalibracyjnych uzyskanych we wzorcowych warunkach klimatycznych. Gwarantuje to wygodę i wysoką dokładność kalibracji oraz stabilność parametrów metrologicznych przyrządu w czasie.

Drukarka termicznaDrukarka Kafka-1R może być
zewnętrznym rejestratorem

Istnieje również możliwość rejestracji danych do wewnętrznej pamięci historii pomiarów oraz późniejszego przepisania wyników pomiarów do zewnętrznego urządzenia poprzez interfejs komunikacyjny RS-232. Do interfejsu może być dołączona drukarka termiczna, modem LB-430 do transmisji radiowej GSM / GPRS albo komputer PC. W wyposażeniu psychrometru znajduje się program do PC umożliwiający wizualizację na ekranie bieżących odczytów, programowanie nastaw przyrządu i odczyt zarejestrowanych pomiarów i przepisanie ich na zbiór w komputerze.

Panel wyposażony jest w zegar, który stanowi podstawę czasu rejestracji oraz wyznacza czasy automatycznego włączania i wyłączania przyrządu w trybach oszczędzania energii. Umożliwia wykorzystanie przyrządu jako jednostanowiskowego rejestratora temperatury i wilgotności.

Sposób rejestracji pomiarów we wbudowanej pamięci panelu LB-706T jest ustalany przez użytkownika przy pomocy programu narzędziowego. Konfiguracja rejestracji polega na:

 • wybraniu interwału zapisów z zakresu od 1 minuty do 45 dni z rozdzielczością 1 minuty, bądź wybranie jako interwału 0, co jest równoznaczne z zaniechaniem rejestracji,
 • wybraniu jednego z wymienionych trybów zapisu:
  • zapis z kontynuacją (najstarsze rekordy są kasowane i w ich miejsce zapisywane nowe),
  • albo zapis z blokowaniem (rejestracja jest blokowana po wypełnieniu pamięci),
 • wybraniu zestawu danych do rejestracji (struktury rekordu) - dodatkowej konfiguracji podlega rozdzielczość zapisów temperatury.

Panel LB-706T obsługuje różne rodzaje pamięci rejestrującej i od typu pamięci i rodzaju zapisywanych danych zależy maksymalna liczba rekordów możliwych do zapisania. Przykładowo, wersja standardowa pamięci (tzw. 32 strony) umożliwia rejestrację ponad 2600 rekordów wilgotności i temperatury z rozdzielczością 0,1°C, natomiast rozszerzona (tzw. 128 stron) - ponad 10000 rekordów.

Psychrometr jest zasilany tylko zewnętrznym zasilaczem sieciowym 230V małej mocy ze względu na konieczność zasilania wentylatorka pobierającego moc około 1,2W.

Każdy psychrometr (termometr, higrometr), stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania z Laboratorium Wzorcującego LAB-EL.

Dane techniczne

POMIAR TEMPERATURY LB-754P
Wersja przyrządu Zakres pomiaru Niepewność pomiaru
LB-754P + LB-706T 5..70°C +/- 0,1°C +/- 1 ostatnia cyfra
POMIAR WILGOTNOŚCI LB-754P
Niepewność pomiaru +/- 1,0%, +/- 1 ostatnia cyfra w zakresie 50,1..99,9%
+/- 1,5%, +/- 1 ostatnia cyfra w zakresie 15..50%
+/- 2,0%, +/- 1 ostatnia cyfra poniżej 15%
Zakres pomiaru 5..99,9%  
ODCZYT POMIARÓW LB-706T
Parametr Zakres odczytu Rozdzielczość
Temperatura powietrza -40..+70°C 0,1°C albo 0,01°C
Wilgotność względna 0,0..99,9% 0,1%
Temperatura punktu rosy -40..70°C 0,1°C
Objętościowa zawartość pary wodnej w powietrzu 0..99999 ppm 1 ppm
Czas mies.,dni,godz.,min. 1 min
ZASILANIE
sieciowe 230V zasilacz stabilizowany 12V DC / 250 mA
pobór prądu < 150 mA (z zasilacza 12V)
ZAKRES TEMPERATUR PRACY
Urządzenie Zakres Uwagi
Panel LB-706T 0..+50°C  
Psychrometr LB-754P 5..+70°C  
ZALECANE CIĄGŁE WARUNKI PRACY
Zakres temperatur 10..40°C
Zakres wilgotności 20..80%
Stopień agresywności korozyjnej środowiska wg. PN-71/H-04651 B
Stopień ochrony obudowy IP 20

Interfejs

 • USB 2.0
 • Opcjonalnie, na zamówienie, zamiast USB 2.0, może być zamontowany interfejs szeregowy RS232C: 4 linie (RxD, TxD, RTS, GND), włączanie zasilania układu interfejsu - stan aktywny linii RTS z komputera, parametry transmisji: 9600 bps, 8 bitów informacyjnych, bez kontroli parzystości, 1 bit stopu.

Wymiary zewnętrzne

 • Panel LB-706T: 185 x 100 x 45 mm,
 • Psychrometr LB-754P: 70 x 80 x 170 mm.

Wyposażenie

 • zasilacz sieciowy,
 • kabel do interfejsu RS232C,
 • program narzędziowy do PC do współpracy z panelem LB-706.

Opcjonalne wyposażenie

 • drukarka termiczna KAFKA-1R,
 • modem LB-430 do transmisji radiowej GSM / GPRS.
Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Psychrometr LB-754P z rejestratorem LB-706T
Psychrometr LB-754P z panelem. Precyzyjny higrometr, pomiar temperatury i wilgotności powietrza metodą psychrometryczną. Świadectwo wzorcowania.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę