Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Higrometry » Termohigrometr LB-707

Termometr higrometr barometr LB-707 z powiadamianiem SMS, rejestrator

Termometr higrometr LB-701 + LB707 GPRS SMS
 • alarmowanie SMS przez GSM - przekroczenia, zaniki zasilania
 • rejestracja temperatury, wilgotności i ciśnienia do pamięci
 • rejestracja danych na serwer przez Internet
 • termometr, higrometr, barometr GPRS
 • pomiary: temperatura (2x), wilgotność, ciśnienie, punkt rosy
 • funkcje: termometr, higrometr, barometr, rejestrator, sygnalizator przekroczeń, panel odczytowy
 • zasilanie bateryjne i sieciowe
 • nadzór i monitoring chłodni, przechowywanie leków, monitoring w transporcie
UWAGA: Urządzenie wycofane z oferty, zastąpione przez LB-524.

Opis

Rejestrator LB-707 jest mikrokomputerem pomiarowym obsługującym zewnętrzne sondy temperatury i wilgotności. Wbudowany w rejeestrator moduł GSM/GPRS umożliwia bezprzewodową komunikację za pośrednictwem wiadomości SMS oraz kanału GPRS. Panel jest wyposażony w elektroniczną pamięć pomiarów, wyświetlacz LCD i klawiaturę.

Termometr higrometr elektroniczny LB-701Sonda LB-701

Miernik jest przeznaczony do monitorowania parametrów klimatu w pomieszczeniach, komorach, lodówkach jak również temperatury ciał stałych i cieczy (w zależności od konstrukcji obudowy sondy). Może być wykorzystany jako rejestrator temperatury i wilgotności z powiadamianiem SMS w transporcie, bądź urządzenie dokumentujące przebieg procesu magazynowania. Panel umożliwia wielodniową rejestrację parametrów z możliwością późniejszego odczytu, a przy wykorzystaniu rejestracji przez GPRS śledzenie na bieżąco wyników pomiarowych z każdego miejsca, gdzie występuje pokrycie sygnałem GSM (np. samochód w trasie). Rejestrator może nadzorować temperaturę oraz wilgotność i wysyłać komunikaty ostrzegawcze do telefonów komórkowych zainteresowanych osób. Panel może również monitorować stan zasilania innych urządzeń: wysyłać alarmy o zaniku zasilania sieciowego.

Rejestrator z zewnętrzną sondą pomiarową

Sonda LB-754JSonda LB-754J

Panel LB-707 może pracować w następujących konfiguracjach pomiarowych:

 1. LB-707T z sondą LB-754T jako podwójny termometr elektroniczny *)
 2. LB-707T z sondą LB-754J jako pojedynczy termometr elektroniczny *)
 3. LB-707 z sondą LB-701 jako termometr-higrometr elektroniczny (opcjonalnie wyposażony w wewnętrzny moduł barometryczny LB-707B)
 4. LB-707T z sondą LB-754P jako termometr-psychrometr elektroniczny *)
Termometr elektroniczny LB-701TSonda LB-701T

*) dla konfiguracji tak oznaczonych istnieje możliwość wymiennego stosowania sondy LB-754(T/J/P) oraz LB-701, jednak bez opcji barometrycznej.

Psychrometr elektroniczny LB-754PPsychrometr LB-754P

Jako czujniki termometru wykorzystywane są termorezystory Pt-1000 (bądź Pt-100). Maksymalny zakres pomiaru oferowany przez panel LB-707 to -200...+550 °C, przy czym występuje ograniczenie ze względu na konstrukcję czujnika. Szczegółowe dane sond pomiarowych są zawarte w dokumencie "Czujniki temperatury do termometrów elektronicznych". Wynik pomiaru temperatury jest wyznaczany z rozdzielczością 0.01°C.

Pomiar wilgotności, przy wykorzystaniu sondy LB-701, bazuje na cienkowarstwowym, pojemnościowym czujniku wilgotności względnej. Wyniki są prezentowane z rozdzielczością 0.1%. Sonda termometru-higrometru LB-701 jest wyposażana w filtr zanieczyszczeń -- dane filtrów są przedstawione w dokumencie "Osłony czujników termohigrometrów".

Poza wynikami pomiarów, dla pomiarów wilgotności, panel LB-707 wyznacza również: temperaturę punktu rosy i zawartość pary wodnej w powietrzu w ppmobj. Panel wyposażony w moduł barometryczny wyznacza ciśnienie powietrza w hPa oraz mmHg.

Rejestrator temperatury, wilgotności i ciśnienia GPRS, GSM

Przyrząd pełni funkcję logera (rejestratora) danych pomiarowych. Zmierzone wyniki mogą być zapisywane w wewnętrznej pamięci elektronicznej bądź wysyłane siecią Internet do zdalnego serwera przy wykorzystaniu usługi GPRS operatora telefonii komórkowej. W trybie oszczędzania energii panel włącza się okresowo celem dokonania rejestracji, po czym jest usypiany. Użytkownik ma możliwość definiowania parametrów wchodzących do rejestracji, odstępu zapisu jak również rozdzielczości zapisywanych wyników. Pojemność pamięci rejestracji zależy od ustawień i rodzaju zainstalowanej pamięci. Tabela poniżej podaje liczbę możliwych do zapisu wyników pomiarowych dla typowych konfiguracji.

Konfiguracja Pamięć standardowa Pamięć rozszerzona Rejestrowane parametry
z sondą LB-701 2624 10496 temp i wilg
z sondą LB-701
i barometrem
1568 6272 temp, wilg i ciśn
tylko barometr 3936 15744 ciśn
z sondą LB-754P 2624 10496 temp i wilg
z sondą LB-754J 3936 15744 temp
z sondą LB-754T 1952 7808 2 * temp

Użytkownik ma możliwość ustalenia, czy po zapełnieniu pamięci rejestracja ma zostać zablokowana, czy będzie kontynuowana nadpisując najstarsze wyniki. Momenty rejestracji są wyznaczane przez wbudowany zegar. Odczyt danych z wewnętrznej pamięci dokonywany jest za pomocą oprogramowania PC przez interfejs szeregowy RS-232C bądź bezpośrednio z wyświetlacza panelu.

Dla każdego mierzonego parametru można ustawić parę progów alarmowych: jeden próg dla przekroczeń w górę, drugi dla przekroczeń w dół. Gdy mierzona wartość przekracza próg alarmowy panel wyśle wiadomość SMS z adekwatną informacją. W momencie, gdy wartość mierzonego parametru powraca do dopuszczalnego przedziału, panel wyśle informację o końcu alarmu. Dodatkowo, jako alarmy, sygnalizowane mogą być sytuacje: zaniku zasilania sieciowego, wyczerpanie baterii, błędów sprzętu. Alarmy SMS są wysyłane do  maksymalnie 5 abonetów wpisanych do pamięci przyrządu. Alarmy mogą być wysyłane również za pośrednictwem Internetu/GPRS do serwera danych.

Alarmy SMS

Wykorzystywanie bezprzewodowej komunikacji (alarmowania SMS i rejestracji przez Internet/GPRS) wymaga wykupienia przez użytkownika usługi u operatora GSM. Rejestracja przez Internet dodatkowo wymaga aktywowania usługi GPRS. Firma LAB-EL oferuje udostępnienie serwera rejestracji danych przez Internet. Zarejestrowane dane są dostępne dla klienta przez przeglądarkę www.

Poza alarmowaniem SMS, dla temperatury, wilgotności lub ciśnienia, można zdefiniować dodatkową parę progów, które będą wykorzystane do akustycznej sygnalizacji przekroczeń. Panel sygnalizuje przekroczenia za pośrednictwem wewnętrznego sygnalizatora i kontrolki LED.

Rejestrator może być zasilany z baterii i wykorzystywane jako przenośny miernik. W momencie podania zasilania sieciowego baterie nie są wykorzystywane, jednak mogą stanowić zapasowe żródło energii na wypadek zaniku zasilania sieciowego. Przy zasilaniu bateryjnym i wykorzystaniu opcji oszczędzania energii (usypianie panelu), jeden komplet ogniw wystarcza na 20 miesięcy rejestracji z zapisem co pół godziny (bez wykorzystywania komunikacji SMS i Internet).

Świadectwo wzorcowania termometru, higrometru i barometru

Każdy termometr, higrometr lub barometr, stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania Laboratorium Wzorcującego LAB-EL. Barometr (na dodatkowe zamówienie) może posiadać świadectwo wzorcowania z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie.

Metodykę wykonywania pomiarów wilgotności względnej i temperatury powietrza termohigrometrem przedstawiono w opisie.

Dedykowane oprogramowanie

Do rejestratora oferowane jest dodatkowo zaawansowane oprogramowanie do PC z systemem Windows - program LBX, umożliwiające:

 • prezentacja bieżących odczytów z urządzeń,
 • sterowanie urządzeniami - dostęp do nastaw i wszelkich funkcji,
 • monitorowanie alarmów i ich sygnalizacja,
 • prezentacja archiwizowanych danych - wykresy, raporty, histogramy,
 • zarządzanie archiwum danych,
 • zapewnienie dostępu dla zdalnych klientów.

Do rejestratora dostępne jest także podstawowe (proste) oprogramowanie LB-707, umożliwiające:

 • prezentacja bieżących odczytów z urządzenia,
 • dostęp do nastaw,
 • zapis wyników pomiarów na plik.

Dane techniczne

POMIAR TEMPERATURY
Sonda pomiarowa Zakres pomiaru Niepewność pomiaru
LB-701 -40..85°C +/- 0,1°C, +/- 1 ostatnia cyfra
LB-701T -40..85°C +/- 0,1°C, +/- 1 ostatnia cyfra
-150..240°C +/- 0,2°C, +/- 1 ostatnia cyfra
-200..550°C +/- 1°C, +/- 1 ostatnia cyfra
LB-754(J/T) -40..85°C +/- 0,1°C, +/- 1 ostatnia cyfra
-130..240°C +/- 0,2°C, +/- 1 ostatnia cyfra
-200..550°C +/- 1,0°C, +/- 1 ostatnia cyfra
LB-754P 5..70°C +/- 0,1°C, +/- 1 ostatnia cyfra
POMIAR WILGOTNOŚCI (LB-701)
Niepewność pomiaru +/- 2.0%,
+/- 1 ostatnia cyfra
w zakresie 10...90%
+/- 4.0%,
+/- 1 ostatnia cyfra
poza zakresem 10...90%
Zakres pomiaru LB-701 10..95% dla temperatur do +40°C
10..60% dla temperatur do +70°C
10..40% dla temperatur do +80°C
Zakres pomiaru LB-701H 0..100% dla temperatur do +60°C
0..70% dla temperatur do +70°C
0..40% dla temperatur do +80°C
POMIAR WILGOTNOŚCI (LB-754P)
Niepewność pomiaru +/- 1,0%, +/- 1 ostatnia cyfra w zakresie 50,1..99,9%
+/- 1,5%, +/- 1 ostatnia cyfra w zakresie 15..50%
+/- 2,0%, +/- 1 ostatnia cyfra poniżej 15%
Zakres pomiaru 5..99,9%  
POMIAR CIŚNIENIA
niepewność pomiaru +/- 1,0 hPa w zakresie temperatur 0..+50 °C
zakres pomiaru 700...1100 hPa
ODCZYT POMIARÓW
Parametr Zakres odczytu Rozdzielczość
temperatura powietrza -200,0..+550,0°C 0,1°C albo 0,01°C
wilgotność względna 0,0..99,9% 0,1%
temperatura punktu rosy -40,0..+100,0°C 0,1°C
objętościowa zawartość pary wodnej w powietrzu 0..99999ppm 1ppm
czas mies.,dni,godz.,min.,sek. 1 sek
ciśnienie 700...1100 hPa 0,1 hPa
ZAKRES TEMPERATUR PRACY
Urządzenie Zakres Uwagi
Panel LB-707 0..+50°C bez wykraplania wody
ZASILANIE
bateryjne 4 baterie LR6 (AA) 
sieciowe zasilacz stabilizowany 12V DC
POBÓR PRĄDU panel + LB-754 *)
interfejs RS232C nieaktywny ok 6 mA
interfejs RS232C aktywny ok 18 mA

*) Przy nieaktywnym module bezprzewodowej komunikacji.

ZALECANE CIĄGŁE WARUNKI PRACY PANELU LB-707 *)
Zakres temperatur 10..40°C
Zakres wilgotności 20..80%
Stopień agresywności korozyjnej środowiska wg. PN-71/H-04651 B
Stopień ochrony obudowy IP 60

*) Wykraczanie poza zalecane ciągłe warunki pracy (np. przy używaniu urządzenia w otwartej przestrzeni) wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających część elektroniczną urządzenia przed wykraplaniem wody wewnątrz urządzenia.

INTERFEJS

Szeregowy RS232C, 4 linie (RxD, TxD, RTS, GND), włączanie zasilania układu interfejsu - stan aktywny linii RTS z komputera, parametry transmisji: 9600 bps, 8 bitów informacyjnych, bez kontroli parzystości, 1 bit stopu.

FUNKCJE INTERFEJSU

Możliwość odczytania wyników pomiarów, zapisania parametrów rejestracji, zapisania parametrów adjustacji przyrządu w jego pamięci nieulotnej.

WYPOSAŻENIE

 • instrukcja,
 • zasilacz sieciowy,
 • kabel do interfejsu RS232C,
 • podstawowy program "LB-707" do komputera PC (UWAGA: Podstawowy program nie jest załączany na dyskietce, prosimy pobrać aktualna wersję programu z działu Oprogramowanie).
 • 4 baterie R6,

ROZSZERZENIA

Możliwe są następujące rozszerzone wykonania sondy LB-701:

 • LB-701H - o rozszerzonym, w stosunku do standardowego, zakresie ciągłego pomiaru wilgotności do 0...100%,
 • LB-701T - w wersji tylko do pomiaru temperatury (możliwa sonda Pt-1000 zewnętrzna),
 • LB-701Fn - wersja osłony czujników (w/g opisu), wersja jest podawana, jeżeli jest inna niż F1,

Możliwe są następujące rozszerzone wykonania panelu LB-707:

 • LB-707B - panel odczytowy wyposażony w czujnik ciśnienia atmosferycznego.
 • LB-707P - panel odczytowy wyposażony w rozszerzoną pamięć rejestracji.
Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Rejestrator, termometr higrometr z powiadamianiem SMS, GRPS: LB-707
Rejestrator temperatury z powiadomieniem SMS i GPRS. Higrometr, barometr i termometr GSM, GPRS. Obsługuje zewnętrzne sondy temperatury i wilgotności.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 15
 • dodaj swoją ocenę