Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Higrometry » Termohigrometr LB-535

LB-535 - Bezprzewodowy termohigrometr, rejestrator temperatury i wilgotności

Bezprzewodowy termohigrometr LB-535, bezprzewodowy rejestrator
 • Termometr, higrometr - wilgotnościomierz
 • Rejestrator, termograf i higrograf
 • Łączność radiowa w ogólnodostępnym paśmie 433 MHz
 • Wersje:
  • LB-535T - tylko temperatura
  • LB-535TI - z czujnikiem pirometrycznym
 • Zastosowanie: przemysł farmaceutyczny, SANEPID, przemysł spożywczy, magazyny logistyczne
 • Funkcja przekaźnika sygnału radiowego - zwiększenie zasięgu
 • Możliwość tworzenia rozbudowanych systemów przy wykorzystaniu sieci Ethernet
 • Współpraca z oprogramowaniem lbx
 • Mała, wytrzymała obudowa
 • Szeroki zakres temperatur pracy
 • Zasilanie bateryjne

Opis bezprzewodowego rejestratora temperatury

Termohigrometr LB-535 jest bezprzewodowym rejestratorem wilgotności względnej i temperatury. Jest zasilany z wewnętrznej wymienialnej baterii lub opcjonalnie z zewnętrznego zasilacza sieciowego. Bezprzewodowy termohigrometr wykorzystuje do pomiaru temperatury termorezystor Pt-1000, a do pomiaru wilgotności czujnik pojemnościowy. Wyniki pomiarów prezentowane są na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu.

Bezprzewodowy rejestrator LB-535 wyposażony jest w dużą pamięć do przechowywania wyników pomiarów, która przykładowo dla termometru LB-535T, przy nastawie odstępu rejestracji co 18 minut wystarcza na ponad rok zapisów w jednej sesji rejestracyjnej. Dane są zapisywanie w pamięci  "z nadpisywaniem" co oznacza że po zapełnieniu pamięci kasowane są najstarsze zapisy.

Interfejs USB LB-526 dla bezprzewodowego termohigrometruInterfejs
LB-536
Rejestrator temperatury, rejestator wilgotności LB-480Koncentrator LB-480
z modułem radiowym LB-499-EL-WAVE

Komunikacja radiowa

Komunikacja z bezprzewodowym termohigrometrem odbywa się drogą radiową w ogólnodostępnym paśmie 433 MHz. Interfejs LB-536 (lub moduł radiowy LB-499-EL-WAVE zamontowany wewnątrz koncentratora-rejestratora LB-480 lub w LB-490 ) pośredniczy w wymianie danych pomiędzy programem LBX a bezprzewodowymi termohigrometrami - rejestraami LB-535. Koncentrator - rejestrator LB-480 lub w LB-490 z modułem radiowym umożliwia zintegrowanie termohigrometrów - rejestratorów LB-535 z siecią Ethernet, co zapewnia dużą elastyczność budowy systemu. Każdy bezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotności LB-535 może dodatkowo pełnić funkcję przekaźnika sygnału radiowego (wówczas konieczne jest zasilanie sieciowe rejestratora) skutecznie zwiększającego zasięg, dzięki czemu możliwe jest stosowanie sytemu w trudnych warunkach np. wewnątrz wielokondygnacyjnych budynków. Liczba bezprzewodowych rejestratorów pracujących w jednym systemie jest praktycznie nieograniczona. Wszystkie rejestratory temperatury i wilgotności w sytemie pracują w jednym kanale i są cyklicznie odpytywane dzięki unikatowym adresom.  Istnieje możliwość zmiany kanału radiowego bezprzewodowych termohigrometrów w celu unikniecia pracy w zajętym przez inne, lokalnie pracujące urządzenia radiowe, paśmie. Bezprzewodowy rejestrator standardowo jest wyposażony w antenę ze złączem SMA. Co stwarza możliwość stosowania anteny połączonej z przyrządem przewodem koncentrycznym i swobodnego umieszczenia anteny w stosunku do położenia rejestratora.

Wersje przyrządu

Opcjonalnie przyrząd może być wykonany w wersji LB-535T przeznaczonej tylko do pomiaru i rejestracji temperatury przy pomocy wbudowanego albo zewnętrznego czujnika temperatury, zgodnie z zakresami podanymi danych technicznych w punkcie "rozszerzenia" oraz w wersji LB-535TI wyposażonej w pirometryczny czujnik temperatury.

Świadectwo wzorcowania

Każdy bezprzewodowy termohigrometr (termometr), stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania z Laboratorium Wzorcującego LAB-EL, świadectwo wzorcowania Głównego Urzędu Miar w Warszawie lub z Centralnego Ośrodka Metrologii Wojskowej w Zielonce.

Zastosowanie bezprzewodowoego rejestratora

Rejestrator LB-535, LB-535T i LB-535TI jest przeznaczony do kontroli i dokumentowania przebiegu procesów technologicznych w zakładach produkcyjnych i magazynach, w szczególności branży farmaceutycznej, medycznej i spożywczej. Jest szczególnie przydatny dla spełnienia wymogów kontroli jakości produkcji ISO i HACCP w przemyśle spożywczym oraz przemyśle farmaceutycznym. Może służyć do kontroli temperatury w magazynach logistycznych i halach. Rejestrator - termometr LB-535 pozwala spełnić wymagania bezpieczeństwa przechowywania szczepionek, leków i innych produktów wrażliwych na temperaturę w stacjach SANEPID, przychodniach, szpitalach i aptekach.

Dane techniczne

POMIAR TEMPERATURY
Niepewność pomiaru temperatury LB-535, LB-535T -30..+80 °C +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -30..+80 °C
Niepewność pomiaru temperatury LB-535TX +/- 0,1 °C
+/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -80..-60 °C *3)
+/- 0,2 °C
+/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -90..+0 °C *3)
+/- 0,2 °C
+/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -20..+100 °C *3)
Niepewność pomiaru temperatury LB-535TX
LB-535TXE
+/- 0,3 °C  +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie 0 .. +50 °C *4)
+/- 0,6 °C  +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -30 .. +50 °C *4)
+/- 1,2 °C +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -100..+200 °C *4)
+/- 2,4 °C +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -200..+550 °C *4)
Zakres pomiaru -30..+80 °C  wewnętrznym czujnikiem temperatury, dla LB-535 albo LB-535T
-100..+200 °C  zewnętrznym czujnikiem temperatury, dla LB-535TX (*1)
-200..+550 °C  zewnętrznym czujnikiem temperatury, dla LB-535TXE (*1)
Rozdzielczość pomiaru 0,1 °C  w zakresie -199,9...+199,9 °C
1 °C  poza zakresem -199,9...+199,9 °C
POMIAR WILGOTNOŚCI
Niepewność pomiaru wilgotności LB-535, LB-535H +/- 2.0 % w zakresie 10...90 %, +/- 1 ostatnia cyfra
+/- 4.0 % poza zakresem 10...90 %
Zakres pomiaru wilgnotości LB-535 10..95 % dla temperatur do +40 °C
10..60 % dla temperatur do +70 °C
10..40 % dla temperatur do +85 °C
Zakres pomiaru wilgnotości LB-535H 0..100 % dla temperatur do +60 °C
0..70 % dla temperatur do +70 °C
0..40 % dla temperatur do +85 °C
Rozdzielczość pomiaru 0,1 %  
PAMIĘĆ  POMIARÓW, KOMUNIKACJA
 Pojemność pamięci  15000 rekordów 
 30000 rekordów, dla LB-535T
 wilgotność i temperatura 
 temperatura
 Pasmo częstotliwości  433 MHz  
Liczba kanałów pracy 6  
Moc sygnału 10 mW  
Maksymalny zasięg 300 m w terenie otwartym
50 m zależny od lokalnych cech budynku i wyposażenia
ZASILANIE, DANE MECHANICZNE
 Źródło zasilania 3,6 V/ 8 Ah wewnętrzna bateria litowa, szacowany czas pracy od 18 do 36 miesięcy  przy odpytywaniu przez lbx co 10 minut lub rzadziej i przy maksymalnie dziesięciu rejestratorach w systemie (bateria wymieniana samodzielnie przez użytkownika) (*2)
9 V/100 mA zasilacz sieciowy - wyposażenie opcjonalne
 Wymiary LB-535 : 95 x 63 x 35 mm wymiary bez wieszaka, anteny i osłony czujników
 Materiał, stopień ochrony obudowy   ABS  IP 30, dotyczy panelu przyrządu
 Zakres temperatur pracy  -30..+80°C  Dotyczy panelu przyrządu

Zastrzeżenie

Higrometry produkowane przez LAB-EL działają w oparciu o opisane w osobnym artykule cienkowarstwowe czujnik wilgotności, które są przeznaczone do pomiarów wilgotności względnej powietrza atmosferycznego. Jeżeli higrometry są używane w pomieszczeniach, w których są zawarte substancje chemiczne i zanieczyszczenia nienależące do powietrza atmosferycznego, to może to powodować wystąpienie dodatkowego błędu pomiaru, który nie jest uwzględniany w deklarowanych parametrach metrologicznych oferowanych urządzeń.

Uwagi do danych technicznych:

*1): Podany zakres pomiarowy może być dodatkowo ograniczony przez parametry zastosowanego zewnętrznego czujnika.

*2): Bateria nie jest objęta gwarancją.

*3): Podano dla przypadku, gdy w Akredytowanym Laboratorium LAB-EL wykonano adiustację (kalibrację) i wzorcowanie zestawu przyrządu z dołączonym zewnętrznym czujnikiem temperatury. Adjustacja i wzorcowanie jest wykonywana w Laboratorium LAB-EL dla określonego przez Klienta w zamówieniu zakresu pomiarowego i dla podanych punktów wzorcowania.

*4): Podano dla przypadku, gdy przyrząd jest standardowo adjustowany (kalibrowany) tylko przy pomocy rezystora wzorcowego, bez dołączonego zewnętrznego czujnika i nie jest sprawdzany Laboratorium LAB-EL. Podana niepewność pomiaru wynika z klasy B termorezystora zastosowanego w czujniku temperatury.

Rozszerzenia

Na specjalne zamówienie możliwe są następujące wykonania:

 • LB-535H - bezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotności (bezprzewodowy termohigrometr) o rozszerzonym w stosunku do standartowego zakresie pomiaru wilgotności do 0...100 %,
 • LB-535T - wersja bezprzewodowego termometru do pomiaru i rejestracji temperatury wewnętrznym czujnikiem w zakresie -30...+80 °C
 • LB-535TX - wersja bezprzewodowego termometru do pomiaru i rejestracji temperatury zewnętrznym czujnikiem Pt1000 w zakresie -100...+200 °C,
 • LB-535TXE - wersja do pomiaru i rejestracji temperatury zewnętrznym czujnikiem Pt1000 w zakresie -200...+550 °C,
 • LB-535TI - wersja rejestratora temperatury z wbudowanym czujnikiem pirometrycznym, pomiar temperatury w zakresie -80...+380 °C.

Wyposażenie opcjonalne

 • Zewnętrzny zasilacz sieciowy (9V 100mA)
 • Podstawki i uchwyty do montażu LB-535
Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Bezprzewodowy termohigrometr LB-535, rejestrator
Bezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotności. W naszej ofercie inne rejestratory temperatury i wilgotności ze świadectwem wzorcowania.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę