Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Transmisja danych » Interfejs LB-431

Termometry i higrometry z GSM / GPRS: modem LB-431

  • funkcja: transmisja danych w sieci GSM / GPRS
  • interfejs RS-232
  • autoryzacja kryptograficzna
  • bezprzewodowa transmisja pomiarów z urządzeń
Termometry i higrometry przez GPRS / GSM

Opis

Moduł LB-431 bazuje na hardware modemu AirLink FXT009 (dawniej Fastrack Supreme FS20). Aplikacja komunikacyjna wbudowana w modem GSM / GPRS realizuje protokół LWA, pozwalający na podłączenie zdalnego urządzenia komunikującego się poprzez port szeregowy do programu pracującego na lokanym PC, za pośrednictwem sieci Internet. Protokół LWA wykorzystuje połączenia TCP, zapewnia autoryzację węzła klienta, ustawienie parametrów portu oraz dwukierunkową transmisję danych.

Tryb połączenia bezpośredniego

Urządzenie pomiarowe podłączone do modułu LB-431, może to być np. termometr, higrometr lub stacja meteorologiczna. Moduł LB-431 znajduje się w dowolnym, będącym w zasięgu GPRS, miejscu. Drugą stroną połączenia jest aplikacja PC (np. program LBX) pracująca na komputerze podłączonym do sieci Internet (w dowolny sposób: ethernet, adsl, gprs) posiadającym publliczny i stały adres sieciowy.

Moduł LB-431 po uruchomieniu i zalogowaniu się do sieci GSM/GPRS próbuje nawiązać połączenie z serwerem, którego adres został uprzedniu zaprogramowany. Aplikacja pracująca na PC odbiera i weryfikuje dane autoryzacyjne, po czym wykorzystuje moduł jako zdalny port COM do odczytu danych z termometrów, higrometrów lub innych dołączonych urządzeń.

Modem GSM / GPRS bezpośrednio

Tryb połączenia przez proxy

W sytuacji, gdy obie strony komunikacji znajdują się za firewallem, bądź nie posiadają pulicznych adresów IP można wykrzystać serwer pośredniczący proxy, który znajdując się w publicznym miejscu sieci Internet jest dostępny dla obu stron komunikacji. Usługa proxy dla modułów LB-431 jest oferowana przez LAB-EL.

Usługę proxy można wykorzystać zarówno do połączenia pomiędzy LB-431 a PC, jak i do połączenia dwu modułów LB-431.

Modem GSM / GPRS przez proxy

Termometry i higrometry z modemem GSM, GPRS - przykłady

Przykładowe zastosowanie interfejsu w zastosowaniu do telemetrii przedstawiono w opisie. Modem LB-431 może być wykorzystywany do transmisji przez GPRS wyników pomiarów ze rejestratora stacji meteorologicznej  LB-741 i koncentratorów do zbierania danych LB-476, LB-487, LB-731A lub podobnych urządzeń. Obsługiwane są na przykład termometry, higrometry, barometry, stacje meteorologiczne, anemometry.

Dane techniczne

typ modemu AirLink FXT009
standard GSM850/900, DCS1800, PCS1900
GPRS, EDGE Class 10
prędkości portu szeregowego 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600 bit/sek
format znaku 7 albo 8 bitów danych, parzystość EVEN, ODD, NONE, 1 albo 2 bity stopu
handshake brak albo RTS-CTS

Autoryzacja bazuje na metodzie Challenge-Response i funkcji skrótu MD5.

starstarstarstarstar
Ocena produktu
Interfejs telefonii komórkowej GSM/GPRS LB-431
Termometry, higrometry, stacje meteorologiczne z modemem GSM / GPRS - transmisja danych GSM / GPRS. Bezprzewodowa komunikacja, systemy rejestracji.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
  • dodaj swoją ocenę