Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Meteorologiczne » Przyrządy i czujniki » Stacja LB-741

Stacja meteorologiczna LB-741: terenowa stacja meteo

 • funkcje: rejestrator temperatury, wilgotności, wiatru i innych danych
 • pomiar: temperatura, wilgotność, ciśnienie, prędkość wiatru, poziom wody i inne parametry klimatyczne
 • komunikacja z komputerem użytkownika
 • transmisja radiowa wyników pomiarów GSM, GPRS
 • profesjonalna stacja meteorologiczna
 • świadectwa wzorcowania dla wybranych czujników pomiarowych
Stacja meteo LB-741
UWAGA: Urządzenie wycofane z oferty, zastąpione przez LB-480 i LB-490.

Opis stacji meteo

Stacja meteorologiczna LB-741 jest przeznaczona do bieżącej kontroli podstawowych parametrów klimatycznych:

 • temperatura powietrza,
 • wilgotność powietrza,
 • temperatura gruntu,
 • ciśnienie barometryczne,
 • prędkość wiatru,
 • kierunek wiatru,
 • opad atmosferyczny (deszcz),
 • promieniowanie słońca,
 • wilgotność powierzchniowa,
 • poziom wody w rzekach,
 • wilgotność gleby,
 • stężenie zanieczyszczeń w powietrzu,
 • i innych parametrów wg. wymagań zamawiającego.

W skład stacji meteorologicznej wchodzi panel LB-741, do którego dołączone są przyrządy pomiarowe:

Czujniki pomiarowe stacji meteorologicznej

Poszczególne przyrządy pomiarowe dołączane do stacji meteorologicznej przedstawiono w odnośnych ulotkach.

Mierniki zewnętrzne (termohigrometr LB-710R, termometr LB-710T, barometr LB-716, miernik wiatru LB-746 oraz deszczomierz ARG100 itp) są dołączone przewodami 2-żyłowymi do interfejsów wejściowych panelu stacji LB-741.

Panel stacji meteo LB-741 jest wyposażony w pamięć zbierającą wyniki pomiarów ze wszystkich czujników, z których każdy obejmuje: datę, czas i wynik pomiaru. Rodzaj zapamiętywanych danych i interwał czasowy rejestracji są programowane przez użytkownika.

Mikroprocesor stacji meteo może wyliczyć dowolny, opcjonalny parametr wynikający np. z analizy statystycznej próbek dowolnego z pomiarów (np. trendu zmiany ciśnienia, średniego kierunku, średniej prędkości wiatru itp.), wg szczegółowych wymagań zamawiającego. Realizacja tych wymagań odbywa się poprzez przygotowanie odpowiedniej wersji wewnętrznego oprogramowania panelu LB-741. Oprogramowanie to jest "ładowane" do sterownika stacji bez konieczności jej demontażu, dzięki czemu może być modyfikowane w już zainstalowanej stacji.

Dane zarejestrowane w panelu stacji meteorologicznej mogą być odczytane przez użytkownika przy pomocy komputera PC poprzez interfejs komunikacyjny panelu stacji. Dostępnych jest kilka opcjonalnych sposobów realizacji sprzętowej interfejsu komunikacyjnego:

 • RS-232C - do połączenia lokalnego na odległość do 20 m (wyposażenie standardowe),
 • RS-485 (izolowane) - do połączenia przewodem symetrycznym ekranowanym na odległość do 500...1000 m (wyposażenie standardowe),
 • modem radiowy GSM (Fastrack Supreme FS20) do połączenia na dowolną odległość, w obszarze działania sieci GSM (wyposażenie standardowe, zamawiane osobno),
 • modem telefoniczny AT (linie komutowane, dzierżawione, wewnętrzne - opcja dodatkowa).

Użytkownik odczytuje ze stacji meteorologicznej dane wykorzystując do tego celu standardowy komputer PC, który należy w tym celu wyposażyć w odpowiednie urządzenia interfejsowe i oprogramowanie. W przypadkach transmisji przez RS-485 (lub światłowód - opcjonalnie) rolę urządzenia interfejsowego pełni konwerter LB-486. W przypadku transmisji radiowej GSM urządzeniem interfejsowym będzie modem radiowy GSM (GPRS).

Oprogramowanie specjalistyczne, instalowane w komputerze, zapewnia komunikację ze stacją meteo (lub z dowolną ich ilością), co pozwala na przepisanie wyników pomiarów, w formacie tekstowym, na dysk komputera PC oraz poddanie ich obróbce i wizualizacji stosownej do wymagań użytkownika. Istnieje możliwość dołączenia stacji meteorologicznej do dowolnego systemu informatycznego posiadanego przez zamawiającego lub do internetu (patrz demo - www.meteo.waw.pl).

Panel stacji meteo  LB-741 w swej podstawowej wersji może posiadać wbudowany wyświetlacz LCD 2x20 znaków, na którym wyświetlane są kolejno informacje o stanie zasilania stacji oraz wyniki pomiaru ze wszystkich dołączonych czujników i komunikaty o ewentualnych błędach.

Podstawowym źródłem zasilania panelu stacji meteorologicznej LB-741 jest sieć 230V/50Hz. Istnieje możliwość zamontowania w panelu stacji akumulatora 12V/4 Ah oraz dołączenia zewnętrznej baterii słonecznej, co umożliwia lokalizowanie stacji w miejscach, gdzie brak jest zasilania sieciowego. Przy zasilaniu z sieci 230V stacja uruchamia wewnętrzne podgrzewanie, gdy temperatura wnętrza spada poniżej -15°C lub wilgotność względna wnętrza urządzenia wzrasta powyżej 85%, co zapewnia poprawną pracę urządzenia przy różnych oraz zmiennych warunkach klimatycznych otoczenia.

Konstrukcja stacji meteorologicznej LB-741 jest modułowa i konfigurowalna (rozbudowywana) w zależności od wymagań zamawiającego. Elementami konfigurowanymi, wg. wymagań zamawiającego, są między innymi: ilość i rodzaj przyrządów pomiarowych, oprogramowanie wewnętrzne stacji, rodzaj zasilania stacji, realizacja sprzętowa interfejsu komunikacyjnego, oprogramowanie komputera PC do wizualizacji wyników, obecność modułu wyświetlającego, obecność modemu radiowego GSM.

Panel stacji meteo wbudowany jest w szafkę z tworzyw sztucznych. Panel może być instalowany w pomieszczeniu zamkniętym jak również w terenowych stacjach meteorologicznych. Instalacja panelu w terenie otwartym wymaga umieszczenia go w dodatkowej obudowie metalowej zapewniającej podwyższenie odporności na warunki klimatyczne oraz na ingerencję osób niepowołanych. Zalecane jest również uzupełnienie połączenia przewodowego z zewnętrznymi czujnikami o ochronniki, np. LB-340.

Świadectwa wzorcowania czujników pomiarowych

Większość dołączonych do stacji meteo czujników, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania  z Laboratorium Wzorcującego LAB-EL.

Dane techniczne stacji meteorologicznej

Parametry meteorologiczne

przedstawione w ulotkach poszczególnych mierników.

Interfejsy wyjściowe

 • Interfejsy elektryczne: parametry zgodne z RS232C albo RS-485,
 • Interfejs optyczny: złącza typu ST, światłowód 62,5/125 um (dodatkowa opcja na zamówienie).

Wymiary zewnętrzne panelu

 • szerokość: 235 mm,
 • wysokość: 320 mm,
 • głębokość: 135 mm.

Zasilanie stacji meteorologicznej

 • 230V / 10VA / 50Hz,
 • 12V / 200 mA.

Zakres temperatur pracy panelu

 • -40..+70°C

Klasa odporności

 • w/g DIN40050: IP54
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Stacja meteorologiczna LB-741
Stacja meteorologiczna LB-741 to solidna i profesjonalna stacja meteo. W ofercie także inne stacje meteorologiczne, serwis, świadectwa wzorcowania.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę