Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności

www.label.pl | | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
» » Wzorcowanie

Wzorcowanie termometrów, wzorcowanie higrometrów

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych


Usługi:
 • wzorcowanie anemometrów
 • wzorcowanie termometrów
 • wzorcowanie termohigrometrów
 • wzorcowanie higrometrów
 • wzorcowanie psychrometrów
 • wzorcowanie czujników termometrów oporowych
 • wzorcowanie pirometrów
 • wzorcowanie kamer termowizyjnych
 • wzorcowanie barometrów
 • wzorcowanie ciśnieniomierzy różnicowych
 • wzorcowanie komór klimatycznych i cieplarek
Laboratorium wilgotności, temperatury i ciśnienia, wzorcowanie przyrządów pomiarowych

Laboratorium wilgotności, temperatury i ciśnienia LAB-EL - Laboratorium Wzorcujące

Laboratorium pomiarowe akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji
- certyfikat akredytacji nr AP 067

Od kwietnia 2001 roku w siedzibie firmy LAB-EL działa Laboratorium Wilgotności, Temperatury i Ciśnienia, które od 4 czerwca 2004 roku jest laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji nr AP 067) w zakresie wykonywania:

 • wzorcowanie anemometrów wiatraczkowych,
 • wzorcowanie termoanemometrów,
 • wzorcowanie higrometrów,
 • wzorcowanie termohigrometrów,
 • wzorcowanie psychrometrów,
 • wzorcowanie przetworników wilgotności,
 • wzorcowanie termometrów elektrycznych,
 • wzorcowanie termometrów elektrycznych z rejestracją temperatury,
 • wzorcowanie termometrów elektronicznych,
 • wzorcowanie przetworników temperatury,
 • wzorcowanie czujników termometrów rezystancyjnych (termorezystory platynowe),
 • wzorcowanie ciśnieniomierzy elektronicznych,
 • wzorcowanie ciśnieniomierzy sprężynowych,
 • wzorcowanie przetworników ciśnienia,
 • wzorcowanie barometrów,
 • wzorcowanie przetworników ciśnienia absolutnego,
 • wzorcowanie komór klimatycznych,
 • wzorcowanie komór termostatycznych,
 • wzorcowanie termostatów cieczowych,
 • wzorcowanie pirometrów radiacyjnych,
 • wzorcowanie pirometrów fotoelektrycznych,
 • wzorcowanie pirometrów wielopasmowych,
 • wzorcowanie kamer termowizyjnych,
 • wzorcowanie skanerów liniowych,
 • wzorcowanie bezstykowych układów pomiaru temperatury,

służących do pomiaru (i ewentualnie regulacji) takich wielkości jak:

 • pomiar temperatury,
 • pomiar wilgotności względnej,
 • pomiar temperatury punktu rosy,
 • pomiar ciśnienia (ciśnienie różnicowe, względne),
 • pomiar próżni (pomiar ciśnienia barometrycznego - barometry)
 • pomiar prędkości przepływu powietrza (gazów).

Wzorcowanie urządzeń pomiarowych

Zadaniem Laboratorium jest świadczenie usług wzorcowania (wzorcowanie przyrządów pomiarowych) i adiustacji wyrobów produkowanych w firmie macierzystej (klient wewnętrzny) jak i wyrobów produkcji innych producentów i/lub wyprodukowanych w firmie LAB-EL, lecz zlecanych z zewnątrz (klient zewnętrzny).

Laboratorium Wzorcujące LAB-EL potwierdza właściwości metrologiczne badanych przyrządów zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Celem Laboratorium jest świadczenie usług o wysokiej jakości, m.in. poprzez:

 • stosowanie procedur zapewniających obiektywne, wiarygodne i rzetelne działania w zakresie wzorcowania oraz innych prac badawczych,
 • wysokiej jakości sprzęt pomiarowy, umożliwiający przeprowadzanie pomiarów z bardzo dużą dokładnością,
 • sporządzanie świadectw wzorcowania zawierających wszystkie informacje potrzebne zleceniodawcy,
 • wykwalifikowany i kompetentny personel,
 • terminowe wykonywanie zleceń.

Laboratorium Wilgotności, Temperatury i Ciśnienia firmy LAB-EL wykonuje wzorcowania przyrządów pomiarowych w podanych niżej zakresach (zakres akredytacji AP 067):

 Kategoria laboratorium oznacza:

 • S - stacjonarne (wzorcowanie w siedzibie Laboratorium),
 • P - wyjazdowe (wzorcowanie w miejscu uzgodnionym z klientem).

Nie tylko wzorcowanie termometrów

Laboratorium prowadzi również wyjazdowe badania mikroklimatu pomieszczeń (magazynów, chłodni itp.) znajdujących się u klienta.

Laboratorium prowadzi także wzorcowania poza zakresem akredytacji, a w szczególności:

 • wzorcowanie mierników stężenia dwutlenku węgla CO2 (poprawna nazwa: miernik stężenia ditlenku węgla),
 • wzorcowanie przyrządów do pomiaru ciśnień w rozszerzonym zakresie,
 • wzorcowanie przyrządów do pomiaru wilgotności ciał stałych,
 • wzorcowanie czujników termoelektrycznych z metali szlachetnych i nieszlachetnych (tzw. termopary).

Rozszerzone omówienie celu, zakresu, procedur i polityki jakości Laboratorium przedstawiono w osobnym dokumencie.
Metody wzorcowania urządzeń pomiarowych (wzorcowanie termometrów, wzorcowanie higrometrów, ...) i proponowany wzór zlecenia wzorcowania przedstawiono w dodatkowym opisie.

Wygląd przykładowego świadectwa wzorcowania Laboratorium LAB-EL przedstawiono w załączniku. Na świadectwie wzorcowania podawane są zawsze dane zgłaszającego przyrząd do wzorcowania, a dodatkowo na pisemne zamówienie, dane użytkownika przyrządu.

Ofertę usług Laboratorium oraz standardowe punkty wzorcowania zamieszczono w cenniku.