Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Meteorologiczne » Przyrządy i czujniki » Fotometr LB-901

LB-901 i LB-902 - Miernik promieniowania słonecznego z czujnikiem Kipp & Zonen

Pyranometr - miernik promieniowania słonecznego LB-901
 • Pyranometr, luksomierz, światłomierz, fotometr, albedometr
 • Miernik promieniowania słonecznego
 • Pomiar natężenia promieniowania, światła słonecznego
 • Szeroki zakres temperatur pracy
 • Dwuprzewodowe połączenie - transmisja wyników na duże odległości
 • Współpraca z czujnikami promieniowania

Opis światłomierza LB-901/LB-902

Miernik promieniowania słonecznego (luksomierz, fotometr, pyranometr, albedometr) LB-901/LB-902 jest przeznaczony do pomiaru natężenia promieniowania słonecznego w różnych zakresach widmowych. Miernik promieniowania słonecznego (luksomierz, fotometr, pyranometr, albedometr) LB-901/LB-902 składa się z mikroprocesorowego układu pomiarowego oraz z zewnętrznego czujnika promieniowania, przy czym układ elektroniczny przetwornika pomiarowego w wersji LB-901 jest jednokanałowy (do współpracy z jednym zewnętrznym czujnikiem), a wersji LB-902 dwukanałowy (do współpracy z dwoma czujnikami lub jednym czujnikiem z dwoma sygnałami wyjściowymi, np. z albedometrem). Miernik promieniowania słonecznego (luksomierz, fotometr, pyranometr, albedometr) LB-901/LB-902 jest urządzeniem stacjonarnym, o niewielkich rozmiarach, zasilanym z zewnętrznego źródła.

Miernik promieniowania słonecznego (luksomierz, fotometr, pyranometr, albedometr) LB-901/LB-902, w zależności od wymaganego przeznaczenia i zakresu widmowego, wykorzystuje różne czujniki promieniowania produkcji firmy Kipp & Zonen. Pomiar sygnału (napięcia) z dołączonego zewnętrznego czujnika światła jest dokonywany elektronicznym przetwornikiem analogowo-cyfrowym A/C o wysokiej dokładności. Na podstawie zmierzonego napięcia z zewnętrznego czujnika promieniowania oraz cyfrowych danych kalibracyjnych zapamiętanych podczas wzorcowania w pamięci przyrządu, mikroprocesor wbudowany w pyranometr oblicza aktualny wynik pomiaru natężenia promieniowania.

Miernik promieniowania słonecznego (luksomierz, fotometr, pyranometr, albedometr) LB-901/LB-902 jest wyposażony w cyfrowy cyfrowy interfejs prądowy S300 o przebiegach czasowych zbliżonych do standardu RS232C. Interfejs ten, oprócz transmitowania danych, służy także do zasilania miernika promieniowania słonecznego (luksomierza, fotometru, pyranometru, albedometru) LB-901/LB-902 - wykorzystując do tego celu dwuprzewodową linię (np. typu telefonicznego), przy czym biegunowość dołączenia przewodów interfejsu jest dowolna.

Za pomocą interfejsu miernik promieniowania słonecznego (luksomierz, fotometr, pyranometr, albedometr) LB-901/LB-902 może być dołączony do dowolnego systemu rejestracji (zbierania danych), np. za pomocą za pomocą  konwertera LB-375 do interfejsu USB dowolnego komputera, do koncentratorów z interfejsem Ethernet: LB-489 lub rejestratora LB-480 i LB-490. Umożliwia to zdalne i automatyczne zbieranie danych pomiarowych z światłomierza, rejestrację, archiwizacje i wizualizację zebranych danych z wykorzystaniem programu LBX.

Miernik promieniowania słonecznego (luksomierz, fotometr, pyranometr, albedometr) LB-901/LB-902 nie posiada mechanicznych elementów kalibracyjnych (np. potencjometrów). Kalibracja miernika promieniowania słonecznego (luksomierza, fotometru, pyranometru, albedometru) LB-901/LB-902 polega na przesłaniu przez interfejs cyfrowy do nieulotnej pamięci przyrządu danych kalibracyjnych uzyskanych we wzorcowych warunkach albo zaprogramowaniu danych podanych w metryczce dołączonego do czujniki promieniowania Kipp & Zonen.. Gwarantuje to wygodę i wysoką dokładność kalibracji oraz stabilność pomiaru natężenia  promieniowania słonecznego przez światłomierz w czasie.

Elektronika miernika promieniowania słonecznego (luksomierza, fotometru, pyranometru, albedometru) LB-901/LB-902 jest zalewana masą silikonową, co czyni go odpornym na przebywanie w warunkach otwartej przestrzeni.

Dane techniczne przetwornika A/C światłomierza LB-901/LB-902

PARAMETRY POMIAROWE
 Zakresy napięć wejściowych przetwornika A/C  -10...+10 mV / -1,25...+1,25V 
 0...20 mV / 0...2,5 V
 Dokładność  0,05 %
WARUNKI PRACY
 Temperatura -40...+85 °C
 Wilgotność 0...100 %
ZASILANIE
zakres napięć 8..24 V DC  
pobór prądu 4 mA średnio
25 mA maksymalnie

Interfejs

 • Parametry transmisji: czasowe zgodne z RS232C, 300 bps, 7 bitów informacyjnych, bez kontroli parzystości, 1 bit stopu pracujący w standardzie tzw. cyfrowej pętli prądowej .

Wymiary zewnętrzne przetwornika A/C

 • Obudowa aluminiowa lakierowana, wymiary zewnętrzne: 120 x 65 x 45 mm.

Dane techniczne zewnętrznych czujników Kipp & Zonen

SP LITE-2 Pyranometr - Czujnik promieniowanie słonecznego (Kipp&Zonen)

Czujnik promieniowania SP LITE-2

Czujnik SP LITE-2 jest przeznaczony do pomiarów promieniowania słonecznego w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni z półkulistego obszaru, prowadzonych rutynowo, w dowolnych warunkach klimatycznych. Czujnik zbudowany jest z wysokiej klasy krzemowej fotodiody umieszczonej w obudowie aluminiowej zamkniętej od góry stożkowym, samoczyszczącym się okienkiem, odpowiednio rozpraszającym promieniowanie (tzw. dyfuzorem). Dzięki unikalnej konstrukcji dyfuzora czułość czujnika SP LITE-2 jest proporcjonalna do kosinusa kąta padania promieniowania słonecznego. Konstrukcja czujnika zapewnia wieloletnią, niezawodną, pracę urządzenia.

Czułość 60...100 uV/W/m2
Zakres pomiaru światła 0...2000 W/m2
Zakres widmowy 0,4...1,1 um
Zakres temperatur pracy -30...+70 °C
Stała czasu odpowiedzi < 1 sec
Zależność temperaturowa pomiaru +/- 0,15 %/°C
Kat obserwacji 180 °

NR LITE2 Bilansometr - Czujnik różnicowy (Kipp&Zonen)

Czujnik promieniowania NR LITE

Czujnik NR LITE2 jest przeznaczony do rutynowych pomiarów bilansu (różnicy) pomiędzy padającym i powracającym promieniowaniem słonecznym.  Czujnik może pracować w dowolnych warunkach klimatycznych. Czujnik zbudowany jest z wysokiej klasy stosu termoelektrycznego umieszczonego w obudowie aluminiowej zamkniętej od góry i od dołu stożkowymi, samoczyszczącymi się okienkami, wykonanymi z teflonu pokrytego czarną, absorbującą powierzchnią. Powierzchnie absorbujące w czujniku NR LITE2 są specjalnie przygotowane dla uzyskania wysokiej stałości parametrów czujnika podczas pracy w różnych warunkach otoczenia. Dzięki specjalnej konstrukcji termostosu sygnał wyjściowy z czujnika NR LITE2 jest bezpośrednio proporcjonalny do różnicy pomiędzy promieniowaniem padającym i odbitym. Konstrukcja czujnika zapewnia wieloletnią, bezobsługową pracę urządzenia.

Czułość 10 uV/W/m2
Zakres pomiaru -2000...+2000 W/m2
Zakres widmowy 0,2...100 um
Zakres temperatur pracy -30...+70 °C
Dokładność pomiaru (asymetria sensora) +/- 10...20 %
Stała czasu odpowiedzi 20 sec
Błąd kierunkowy < 30 W/m2 (w zakresie 0...60 °C, 1000 W/m2)
Niestabilność < +/- 2%/rok
Nieliniowość < 1% do 2000 W/m2

CMP3 Pyranometr - Czujnik promieniowania słonecznego, pomiar światła (Kipp&Zonen)

Czujnik promieniowania CMP3

Czujnik CMP3 jest pyranometrem (drugiej klasy ISO) przeznaczonym do pomiaru natężenia promieniowania słońca, w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni, padającego na powierzchnie płaską. Czujnik został tak zaprojektowany, aby uzyskać dokładną proporcjonalność sygnału wyjściowego do natężenia padającego promieniowania (w polu widzenia 180 stopni). Na zamówienie czujnik CMP3 jest dostarczany ze świadectwem kalibracji (WRR Traceable - World Radiometric Reference Standard).

Czułość 5...20 uV/W/m2
Czas odpowiedzi (95%) 18 sekund
Zakres pomiaru natężenia promieniowania 0..2000 W/m2
Błąd kierunkowy < +/- 20 W/m2 dla 1000 W/m2
Bład nachylenia +/- 2% dla 1000 W/m2
Czułość widmowa +/- 5 % (305...1500 nm)
Zależność czułości od temperatury 5 % (-10...+40 °C)
Zakres temperatur pracy -40...+80 °C
Zakres widmowy 300...2800 nm (> 50% energii)

PQS1 - Czujnik promieniowania widzialnego, czujnik fotosyntezy (Kipp&Zonen)

Czujnik promieniowania, fotosyntezy PQS1 Czujnik PQS1 jest przeznaczony do pomiarów promieniowania wywołującego fotosyntezę u roślin, na zewnątrz pomieszczenia, w warunkach dziennego oświetlenia. Czujnik jest specjalnie zaprojektowany dla:
 • meteorologii rolniczej,
 • badań nad wzrostem roślin.

Czujnik PQS1 może być stosowany w dowolnych warunkach pogodowych. Czujnik mierzy promieniowanie PAR odbierane z całej półkuli. Posiada specjalnie zaprojektowany filtr optyczy przepuszczający zakres widma pomiędzy 400 a 700 nm.

Czujnik PQS1 używa elementu półprzewodnikowego (fotodiody), której napięcie wyjściowe jest proporcjonalne do padającego promieniowania. Dzięki unikalnej konstrukcji okienka (dyfuzora) jego czułość jest proporcjonalna do kosinusa kąta padania promieniowania, co zapewnia dokładny pomiar.

Czułość 4...10 uV/umol/m2s (nominalnie)
Zakres pomiaru 0...10000 umol/m2s
Zakres widmowy 400...700 +/-4 nm 
Błąd pomiaru natężenia < 2 % (zmiana na rok)
Błąd kierunkowy pomiaru < 3 % (do 80°)
Czas odpowiedzi < 1 us
Zakres temperatur pracy -30...+70 °C
Zależność temperaturowa czułości < +/- 0,1 %/°C
Nieliniowość < 1 %

Inne typy czujników promieniowania - oferta na indywidualne zapytanie.

Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Miernik promieniowania słonecznego z czujnikiem Kipp&Zonen LB-901/902
Luksomierz, fotometr, pyranometr, albedometr - miernik promieniowania słonecznego LB-901/LB-902 z czujnikiem Kipp & Zonen
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę