Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Meteorologiczne » Przyrządy i czujniki » Czujnik WXT530

WXT530 - Zintegrowany czujnik meteorologiczny

Sprzęt meteorologiczny
 • Parametry pomiarowe są zintegrowane w jednej wieloparametrowej platformie
 • Zestaw parametrów pogodowych z opcjami wejść analogowych
 • Możliwość podłączenia czujników analogowych innych producentów (temperatura PT1000, nasłonecznienie, poziom wody / śniegu, czujnik opadu)
 • Interfejs cyfrowy i wyjścia analogowe
 • Szeroka gama cyfrowych trybów komunikacji
 • Zgodny z normą ISO60945 do użytku morskiego
 • Zatwierdzenie certyfikatu DNV
 • Szeroki zakres napięć roboczych i grzewczych
 • Brak ruchomych części
 • Narzędzie konfiguracyjne do komputera PC
 • Współpraca z panelami słonecznymi
 • Obudowa IP66 z zestawem montażowym

Opis czujnika

WXT530 to ekonomiczna seria uniwersalnych instrumentów pogodowych. Podaje sześć najważniejszych parametrów pogodowych: ciśnienie powietrza, temperaturę, wilgotność, opady, prędkość i kierunek wiatru. Dzięki 6 dostępnym wersjom możesz wybrać kombinację parametrów pomiarowych, która pasuje do Twojej aplikacji.

Najnowsza wersja tych światowej klasy instrumentów pogodowych obsługuje protokół Modbus, otwierając nowe zastosowania przemysłowe, takie jak energia odnawialna, automatyka budynkowa i przemysłowa oraz produkcja.

WXT530 to prosty system wykorzystujący technologie półprzewodnikowe w celu zminimalizowania kosztów eksploatacji i konserwacji. Integracja jest łatwa i elastyczna dzięki interfejsowi cyfrowemu i analogowemu. Możesz także podłączyć czujniki innych firm do WXT530, aby stworzyć własny hub parametrów pogodowych.

W czujniku dostępne są wyjścia cyfrowe: SDI-12, RS232, RS-485, RS-422 z protokołem transmisji ASCII, SDI12, NMEA, Modbus RTU.

Oferowane są następujące wersje czujnika::
 • WXT531: opad,
 • WXT532: kierunek i prędkość wiatru,
 • WXT533: opad, kierunek i prędkość wiatru,
 • WXT534: ciśnienie barometryczne, temperatura, wilgotność,
 • WXT535: opad, ciśnienie barometryczne, temperatura, wilgotność,
 • WXT536: prędkość, kierunek, opad, ciśnienie barometryczne, temperatura, wilgotność.

Pomiar prędkości i kierunku wiatru

Sensor wiatru zawiera macierz trzech przetworników ultradźwiękowych równomiernie rozmieszczonych na poziomej płaszczyźnie. Prędkość i kierunek wiatru są określane na podstawie pomijani czasu potrzebnego sygnałowi ultradźwiękowemu do przebycia od jednego z przetworników do pozostałych dwóch.
Sensor wiatru mierzy czasy przejścia sygnału (w obu kierunkach) wzdłuż trzech ścieżek w macierzy przetworników. Czas przejścia zależy od składowej prędkości wiatru wzdłuż ścieżki. Przy zerowej prędkości wiatru, czas w obu kierunkach jest taki sam. Przy wietrze wiejącym wzdłuż ścieżki sygnału, czas przejścia sygnału pod wiatr wzrasta, podczas gdy czas przejścia sygnału z wiatrem maleje.

Pomiar opadów atmosferycznych, opadu deszczu

Do pomiaru opadów atmosferycznych czujnik meteorologiczny WXT530 wykorzystuje technologię sensora-2 RAINCAP firmy Vaisala.

Sensor opadów atmosferycznych składa się ze stalowej pokrywy i zamocowanego pod nią sensora piezoelektrycznego.

Sensor opadów atmosferycznych wykrywa uderzenia poszczególnych kropli opadu. Poziom sygnału od uderzenia jest proporcjonalny do objętości kropli. Zatem sygnał od każdej kropli może być bezpośrednio przetworzony na wartość składową sumy opadów. Do eliminacji sygnałów pochodzących z innych źródeł niż krople opadów stosowana jest zaawansowana technologia filtrowania. Ten sprzęt meteorologiczny wykonuje pomiary sumy opadów deszczu, chwilowej i szczytowej intensywności opadu deszczu oraz czasu trwania opadu deszczu. Wykrywanie pojedynczych kropli umożliwia obliczanie sumy i intensywności opadów deszczu z dużą rozdzielczością. Wartość chwilowej i szczytowej intensywności opadu deszczu jest wewnętrznie aktualizowana co 10 sekund i przedstawia intensywność z okresu jednej minuty przed automatycznym lub na żądanie przesłaniem depeszy z danymi (dla zwiększenia szybkości reakcji na wystąpienie opadu, w czasie pierwszej minuty opadu intensywność jest obliczana z 10-sekundowym krokiem za okres trwania opadu od rozpoczęcia, a nie za ustalony czas jednej minuty). Szczytowa wartość intensywności opadu stanowi maksymalną wartość obliczanej intensywności chwilowej za okres od ostatniego zerowania wartości intensywności opadu.

Sensor dodatkowo rozróżnia opady gradu i deszczu. Czujnik meteorologiczny wykonuje pomiary sumy opadów gradu, chwilowej i szczytowej intensywności opadu gradu oraz czasu trwania opadu gradu.
Moduł pomiarowy PTU zawiera osobne sensory do pomiaru ciśnienia, temperatury i wilgotności względnej.
Zasada działania sensorów do pomiaru ciśnienia, temperatury i wilgotności względnej wykorzystuje zaawansowaną technologię oscylatorów RC i dwóch kondensatorów referencyjnych, względem których w sposób ciągły mierzona jest pojemność sensorów. Do wyników pomiarów ciśnienia i wilgotności względnej mikroprocesor urządzenia wprowadza poprawki na temperaturę.

Moduł pomiarowy PTU zawiera:

 • silikonowy sensor pojemnościowy BAROCAPE ® do pomiaru ciśnienia,
 • ceramiczny sensor pojemnościowy THERMOCAP® do pomiaru temperatury powietrza.
 • polimerowy cienkowarstwowy sensor pojemnościowy HUMICAP®180 do pomiaru wilgotności względnej powietrza.

Ten czujnik meteorologiczny może być opcjonalnie wyposażony w podgrzewanie. Elementy ogrzewania umieszczone pod sensorem opadów atmosferycznych oraz wewnątrz przetworników wiatru zapobiegają utrzymywaniu się śniegu i powstawaniu oblodzenia na sensorach opadów atmosferycznych i wiatru. Pracą układu ogrzewania steruje czujnik temperatury ogrzewania (Th) umieszczony pod sensorem opadów atmosferycznych.

Dane techniczne

POMIAR CIŚNIENIA
Zakres pomiaru  600... 1100 hPa
Dokładność  ±0,5 hPa przy 0 ... 30°C (+32 ... +86°F)
Rozdzielczość wskazań  ±1 hPa przy -52 ... +60°C (-60  ... +140°F)
Dostępne jednostki miary  hPa, Pa, bar, mrnHg, inHg
POMIAR TEMPERATURY
Zakres pomiaru  -52 ... +60°C (-60 ... +140°F)
Dokładność (elementu czujnika) przy +20°C (+68°F)  ±0,3°C
Rozdzielczość wskazań  0,1°C
Dostępne jednostki miary  °C, °F
POMIAR WILGOTNOŚCI
Zakres pomiaru  0... 100%
Rozdzielczość wskazań  0,1%RH
Dokładność  ±3%RH (0...90%), ±5% (90...100%)
POMIAR WIATRU PRĘDKOŚĆ
Zakres pomiaru  0 ... 60 m/s
Dostępne wartości  średnia, maksimum, minimum
Dokładność  ±3 % w zakresie pomiarowym 0 ... 35 m/s
 ±5 %  w zakresie pomiarowym 36 ... 60 m/s
Rozdzielczość wskazań  0,1 m/s (km/h, mili na godzinę (mph), węzła (knots))
Dostępne jednostki miary m/s, km/h, mila na godzinę (mph), węzeł (knots)
POMIAR WIATRU KIERUNEK
Azymut  0...360 °
Rozdzielczość wskazań  1°
Dokładność  ±3.0°
Dostępne wartości  średnia, maksimum, minimum
Czas uśredniania  1 ... 3600 s (= 60 min) z krokiem 1 s,
na podstawie próbek pobieranych z częstotliwością 4, 2 lub 1 Hz (konfigurowalne)
POMIAR OPADU
Opad deszczu  Suma opadu od ostatniego automatycznego lub ręcznego zerowania
Powierzchnia pomiarowa  60 cm2
Rozdzielczość wskazań  0,01 mm (0,001 cala (in))
Dokładność pomiaru sumy dobowej  Lepsza niż 5 %*, zależna od pogody
Dostępne jednostki miary  mm, cale (in)
Czas trwania opadu deszczu  Zliczanie w przedziałach 1 0-sekundowych, w których wykryto krople opadu
Rozdzielczość wskazań  10s
Intensywność opadu deszczu  Uśrednianie 1 - minutowe z krokiem 10 sekund
Zakres  0... 200 rnm/h (szerszy zakres przy zmniejszonej dokładności)
Dostępne jednostki miary  inm/h. cal na godzinę (in/h)
Opad gradu  Liczba uderzeń w powierzchnię pomiarową
Rozdzielczość wskazań  0.1 (liczba uderzeń/cm2), 1 (liczba uderzeń/cal2), 1 (liczba uderzeń)
Czas trwania opadu gradu  Zliczanie w przedziałach 10-sekundowych, w których wykryto opad
Dostępne jednostki miary Liczba uderzeń/cm2, liczba uderzeń/cal2 liczba uderzeń
Rozdzielczość wskazań  10s
Intensywność opadu gradu  Uśrednianie 1 -minutowe z krokiem 10 sekund
Rozdzielczość wskazań  0,1 (liczba uderzeń/cm/h), 1 (liczba uderzeń/cal2h), 1 (liczba uderzeń/h)
Dostępne jednostki miary  Liczba uderzeń/cm2h, liczba uderzeń/cal2h: liczba  uderzeń/h
* Z powodu natury zjawiska mogą występować odchylenia wskazań dotyczących opadów powodowane przestrzennym zróżnicowaniem, szczególnie w krótkich odcinkach czasu. Podana dokładność nie uwzględnia błędów powodowanych przez wiatr.
WARUNKI PRACY
Klasa zabezpieczenia obudowy  IP65
Temperatura działania  -52... +60°C(-60...+140°F)
Składowanie  -60... +70°C(-76...+158°F)
Wilgotność względna  0 ... 100 %
Wiatr  0 ... 60 m/s
Kompatybilność elektromagnetyczna   EN61326-1, IEC 60945/61000-4-2 … 61000-4-6
WEJŚCIA / WYJŚCIA
Napięcie zasilania  5...30 V DC *
Średni pobór mocy  typowy - 3 mA dla 12 VDC
Napięcie zasilania ogrzewania Opcje: DC, AC. prostowany AC
Wyjścia cyfrowe ESDI-12, RS-232, RS-485, RS-422
Protokoły komunikacyjne SDI-12 v1.3, ASCII tryb automatyczny i zapytywania, NMEA 0183 v3.0 z opcją zapytywania
* Przy napięciach poniżej 5.3 V dokładność pomiarów dużych prędkości wiatru może być obniżona.
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Zintegrowany czujnik meteorologiczny Vaisala WXT530
Czujnik meteorologiczny dla stacji meteorologicznej. Pomiar opadu, temperatury, siły i kierunku wiatru. Oferujemy profesjonalny sprzęt meteorologiczny
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę