Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Publikacje » Publikacje archiwalne » Telemetria

Systemy telemetrii w ofercie LAB-EL

Systemy telemetrii w ofercie LAB-EL

Upowszechnienie różnorodnych systemów telekomunikacyjnych w Polsce daje dziś firmom technologicznym możliwość świadczenia zarówno zupełnie nowych usług, jak i klasycznych tyle, że o dużo wyższej jakości i niższej cenie. Spośród nowoczesnych sposobów wymiany danych na szczególną uwagę zasługuje telefonia komórkowa oraz internet, głównie za sprawą masowej dostępności. Zintegrowanie wymienionych technologii stworzyło platformę komunikacyjną dziedziczącą ich zalety: otwartość, elastyczność, mobilność i przede wszystkim niski koszt ekspoatacji.

Telemetria jest dziedziną techniki zajmującą się wykonywniem pomiarów na odległość. W systemie telemetrycznym wyodrębnić dwa zasadnicze podsystemy, tj. podsystem metrologiczny oraz podsystem teletransmisji danych. Teletransmisja powinna zapewnić stworzenie kanału informacyjnego, w którym możliwe będzie przesłanie danych pomiarowych od urządzeń pomiarowych do miejsca, gdzie dane te są gromadzone i przetwarzane oraz ewentualnie kanału zwrotnego umożliwiającego wpływ operatora na pracę podsystemu metrologicznego.

Firma LAB-EL jest producentem przyrządów pomiarowych i specjalizuje się w pomiarach parametrów środowiska. W ciągu ostatnich lat powstało u nas kilka systemów bazujących na elektronicznych przetwornikach współpracujących z osprzętem rejestrującym i teletransmisyjnym. Nasze systemy są wykorzystywane zarówno w warunkach obiektów zamkniętych (magazyny, hale przemysłowe) jak i w terenie (automatyczne stacje klimatyczne). Transfer danych od czujników do operatora może być realizowany klasycznym łączem kablowym, bądź łączem radiowym, które jest zazwyczaj koniecznością w przypadku obiektów terenowych i mobilnych. Typowe rozwiązania transmisji bezprzewodowej polegają na wykorzystaniu istniejącej infrastruktury i usług operatorów telefonii komórkowej. Dane przy pomocy modemów GSM bądź GPRS są przesyłane pomiędzy rejestratorem a punktem gromadzenia. Najbardziej efektywną obecnie meteodą stworzenia łącza danych pomiędzy obiektem terenowym i stacjonarnym jest wykorzystanie sieci IP (internet) w połączeniu z transmisją GPRS (general packet radio service). Działanie takiego systemu teletransmisji zostanie opisane poniżej na przykładzie.

Terenowa stacja meteorologiczna

Stacja pomiarowa jest zlokalizowana w terenie - w miejscu, w którym nie można zapewnić przewodowego łącza komunikacyjnego. W skład stacji wchodzi zestaw czujników (przykładowo: termohigrometr LB-710, wiatromierz LB-746, deszczomierz ARG-100 itd), kontroler (np. LB-741) pełniący również funkcję rejestratora oraz moduł nadawczo/odbiorczy GPRS (np. modem telefonii komórkowej LB-430). Kontroler stacji w określonych odstępach czasu nawiązuje łączność z operatorem lokalnej komórki, który przydziela numer IP. Kontroler stacji jest w tym momencie węzłem w sieci internet i ma możliwość wysłania danych do dowolnego miejsca sieci, formatuje więc pakiet informacji (UDP) i wysyła. Miejscem odbioru pakietu jest komputer pracujący w sieci IP wyposażony w oprogramowanie realizujące dekodowanie i rejestrację. Z drugiej strony ten sam komputer realizuje na żądanie operatora (klienta) usługi przetwarzania i wizualizacji danych. Operator posługując się standardową przeglądarką www, na komputerze podłączonym do sieci, może żądać wyświetlenia bądź wyeksportowania zgromadzonych danych. Użytkownik ma mozliwość wyboru:

  • nazwy rejestratora, z którego dane bedą pobierane,
  • jednego z trzech sposobów określenia przedziału czasu (dane z okresu poprzedzającego bieżącą chwilę, dane z przedziału określonego granicami, dane z określonego miesiąca),
  • rodzaj komunikatów (wyniki pomiarów, alarmy, status rejestratora),
  • poszczególnych czujników rejestratora,
  • określonych danych z każdego czujnika (np. temperatury, wilgotności itp, stosownie do typu dołączonego czujnika),
  • rodzaju parametrów wyświetlanych danych (np. próbki, średniej, minimum, maximum, czasu wystąpienia minimum, czasu wystąpienia maksimum, statusu czujnika, numeru seryjnego czujnika, czasu rozpoczęcia cyklu rejestracji, czasu wysłania - rejestratora, czasu odebrania - serwera),
  • formatu transmitowanych danych (tabela w formacie tekstowym, tabela html, format csv z przecinami, średnikami lub dwukropkami),
  • formatu punktu dziesiętnego (kropka, przecinek),
  • formatu kompresji (bez kompresji, z kompresją gzip, zip).
Telemetria GPRSTransmisja danych z terenowej stacji meteo - schemat

Dodatkową funkcją kontrolera jest informowanie o stanie systemu. Po wykryciu sytuacji wymagającej interwencji operatora wysyłany jest do serwera specjalny pakiet alarmowy. Informacja może być dalej przesłana do operatora w formie wiadomości SMS.

Przykładowe realizacje

Przykładowe wizualizacje systemów działajacych na omawianej zasadzie sa przedstawione na stronach:
Zobacz również
Zobacz również