Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Oprogramowanie » Przemysłowy system monitorowania

Przemysłowy system monitorowania

Przemysłowy System Monitorowania
 • wielokanałowa rejestracja temperatury, wilgotności, ciśnienia i innych wielkości
 • sygnalizacja przekroczenia poziomów alarmowych temperatury przez SMS lub e-mail
 • dostęp przez standardową przeglądarkę internetową
Produkt wycofany z oferty. Oprogramowanie LBX wspiera funkcje monitorowania

Budowa

Przemysłowy System Monitorowania (zwany dalej PSM) prowadzi nadzór nad temperaturami i ciśnieniami procesów technologicznych, parametrami klimatu (temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych) i innymi pomiarami (w/g wymagań) i powiadamia użytkownika o nieprawidłowościach. Dokonuje tego niezależnie od miejsca pobytu użytkownika - poprzez SMS lub pocztę elektroniczną. System pozwala także zapisywać informacje o stanie i pomiarach czujników w plikach bazy danych w celu późniejszego odczytania i przetworzenia. System składa się z następujących elementów składowych:

 • czujników zamontowanych w urządzeniach technologicznych: czujników Pt100 temperatury płynów i gazów, czujników ciśnienia z wyjściem 4..20mA,
 • czujników umieszczonych w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych: termohigrometry do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza,
 • mierników temperatury LB-471T (do czujników Pt100), paneli LB-471P do czujników ciśnienia,
 • regulatorów temperatury (np. LB-472, przykładowo do kontroli temperatury pasteryzatorów),
 • specjalizowanych sterowników procesów (np. sterownika zaworów zrzutowego pasteryzowanego mleka),
 • tablicy synoptycznej złożonej z mierników, paneli, regulatorów i sterowników wyświetlających wybrane mierzone wartości, skonfigurowanej dowolnie, wg. potrzeb danego stanowiska produkcyjnego,
 • termohigrometrów  LB-710 do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza,
 • koncentratorów zbierających wyniki pomiarów (koncentratory LB-731, LB-473 oraz konwertery LB-486),
 • komputera z oprogramowaniem bazy danych.

Oferowane do systemu mierniki, panele wyświetlające i regulatory są wykonane w postaci standardowych modułów w obudowach przeznaczonych do montażu na szynie TS35, co pozwala na łatwe konfigurowanie odpowiedniego zestawu przyrządów w postaci tablicy synoptycznej zabudowanej w standardowych hermetycznych kasetach przeznaczonych do instalacji elektrycznych. Schemat logiczny takich instalacji został szczegółowiej przedstawiony w ulotce  "Systemy monitorowania bazujące na koncentratorze LB-731".

Zastosowanie

System został opracowany z przeznaczeniem do monitorowania w przedsiębiorstwach:

 • procesu pasteryzacji mleka w małych i średnich mleczarniach,
 • monitorowania temperatury i wilgotności powietrza w magazynach i na produkcji,
 • monitorowania temperatury w chłodniach, lodówkach i zamrażarkach.

System jest ekonomiczny, łatwo dostosowywalny do potrzeb danego zakładu.

Zalety pakietu

Oprogramowanie PSM wykorzystuje przeglądarkę internetową jako interfejs graficzny do systemu umożliwiającego powiadamianie wybranych osób o zmianach parametrów naruszających zadane wcześniej granice. Dzięki temu użytkownik będzie informowany o przekroczeniu np. dozwolonej temperatury w którymś z monitorowanych magazynów. Definiuje w tym celu odpowiednie warunki (zakres temperatur dla czujników, których przekroczenie spowoduje wysłanie komunikatu), określa sposób reakcji (np. SMS na zadany numer telefonu komórkowego) i określa, co jaki czas system ma zadziałać, sprawdzając parametry. Jeśli nastąpi naruszenie warunków wtedy zostanie wysłany komunikat SMS z określoną treścią na dany numer telefonu komórkowego. Dodatkowo, użytkownik może zdefiniować skrzynkę pocztową i e-mail jako sposób kontaktu, a odbierać te listy również z telefonu.

Użytkownik może, na życzenie, otrzymywać komunikaty o właściwym działaniu systemu. Praktyka pokazała, iż ta funkcja jest bardzo cenna, szczególnie gdy klimatyzacja pomieszczeń pracuje poprawnie. Komunikaty "selftest" dają pewność właściwego działania systemu PSM.

Jeśli użytkownik dysponuje zdalnym dostępem do sieci firmowej poprzez np. sieć publiczną (zależy to już od konkretnych instalacji, uprawnień itd.) może zdalnie zmieniać ustawienia systemu oraz nadzorować stan parametrów posługując się przeglądarką internetową.

W systemie PSM zastosowano najnowszą technologię tak, aby zapewnić bezpieczeństwo i odpowiednie warunki przechowywania produktów, stosownie do wymagań obowiązujących przepisów i norm ISO, HACCP i innych przepisów. System reaguje natychmiast na każdą nieprawidłowość - powiadamia osoby odpowiedzialne w każdym miejscu i o każdej porze (o ile wezmą ze sobą telefon komórkowy). Jest niezbędny w nowoczesnych przedsiębiorstwach dbających o spełnienie norm europejskich.

Użytkowanie

Aby rozpocząć pracę z PSM - należy uwierzytelnić się w systemie podając swój login i hasło.

Na każdy z czujników nakładany jest przez użytkownika warunek logiczny (jeden z trzech: większa, mniejsza lub równa) w powiązaniu z określoną wartością, na którą ma nastąpić reakcja. Dodatkowo dostępne są warunki złożone, umożliwiające łączenie w jednej regule kilku warunków i zdefiniowanie dla nich wspólnej reakcji.

Dostępne są trzy podstawowe reakcje na spełnienie warunków alarmowych:

 • "Sygnalizator" - jeżeli chcemy być informowani o niespełnieniu kryteriów zdefiniowanych w wybranym warunku zewnętrznym sygnalizatorem akustycznno-optycznym,
 • "SMS" - jeżeli chcemy być informowani SMS-em,
 • "Mail" - jeżeli chcemy otrzymywać informację pocztą elektroniczną.

Wymagania sprzętowe

Po stronie klienta polecana jest przeglądarka Internet Explorer w wersji 5.0, Mozilla albo Netscape w wersji 4.7 lub nowsze z monitorem o rozdzielczości co najmniej 800x600.

Po stronie serwera wystarczy komputer PC Celeron 350MHz (z pamięcą RAM 128MB, dyskiem HDD 8GB i kartą wieloportową RS-232). Do poszczególnych portów COM komputera dołączone są koncentratory LB-731 i LB-473 współpracujące z miernikami.

W serwerze jest wykorzystywane oprogramowanie pracujące w systemie LINUX Redhat 8.

Demo

Aby zapoznać się z działaniem przykładowego systemu PSM należy w przeglądarce internetowej wybrać adres: http://www.meteo.waw.pl/psmk/. Uruchomiony zostanie  dostęp do wersji DEMO systemu PSM.