Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Transmisja danych » Konwerter LB-486

Konwerter-rejestrator LB-486


 • funkcje: rejestrator, interfejs mierniów LAB-EL
 • 4 wejścia cyfrowej pęli prądowej
 • 1 wejście deszczomierza
 • konwersja RS-485/RS-232
Konwerter LB-486
UWAGA: Urządzenie wycofane z oferty, zastąpione przez LB-489

Opis

Konwerter LB-486 służy do dołączenia kilku przyrządów pomiarowych do standardowego komputera PC. Pozwala, w możliwie najtańszy sposób, bazując na posiadanym przez użytkownika komputerze PC, stworzyć stanowisko do kilkupunktowego, lokalnego monitoringu klimatu (np. w laboratorium) albo internetową stację meteorologiczną.

Przy wykorzystaniu dodatkowego modułu 7188E1 istnieje możliwość połączenia konwertera LB-486 poprzez sieć Ethernet z komputerem nadzorującym pracującym w sieci. 

W wersji podstawowej konwerter LB-486 jest przeznaczony do równoczesnego przyłączenia do jednego portu RS-232 (COM) komputera PC:

Możliwe jest równoległe łączenie ze sobą do 30 szt konwerterów LB-486 za pomocą interfejsu RS-485 (jednoparową skrętką w ekranie). Pozwala to na tworzenie dużych, rozproszonych systemów zbierania danych pomiarowych. Urządzenie, które odczytuje dane z tego systemu musi byc wyposażone w port RS-485. W przypadku stosowania komputera PC można zastosować konwerter LB-485 dla zmiany standardu interfejsu komputera z RS-232 na RS-485.

Konwerter LB-486 spełnia następujące funkcje:

 • buforuje wyniki pomiarów otrzymane ze wszystkich dołączonych przyrządów pracujących w standardzie CPP,
 • zlicza i pamięta (również po wyłączeniu zasilania) impulsy z deszczomierza,
 • zasila dołączone przyrządy (np.: LB-710, LB-715),
 • realizuje dwukierunkową transmisję korzystając z portu RS-232 albo RS-485,
 • zabezpiecza port komputera PC przed uszkodzeniami oraz przed wnikaniem zakłóceń impulsowych z instalacji czujników,
 • realizuje izolację dla prądu stałego (transoptorami) pomiędzy:
  • portem RS-232,
  • wejściami przyrządów pracujących w standardzie CPP i deszczomierza,
  • portem RS-485.

Konwerter posiada następujące złącza:

 • port RS-232 (sygnały TxD i RxD) do komputera PC,
 • cztery wejścia do przyrządów w standardzie CPP,
 • wejście do deszczomierza,
 • port RS-485 do urządzeń dodatkowych albo do komputera PC,
 • złącze zasilania sieciowego 230V/50Hz..

Konwerter jest wyposażony w pamięć i zegar czasu rzeczywistego, co pozwala na buforowanie w konwerterze (w aktualnej wersji) kompletów wyników pomiarów ze wszystkich przyrządów (rekordów) i pobieranie ich w momentach dogodnych dla użytkownika. Ilość wyników jaka może zmieścić się w pamięci przyrządu zależy od ilości i rodzaju dołączonych przyrządów i przykładowo, dla 4 sztuk termohigrometrów LB-710 (albo termohigrometrów LB-701 z panelem LB-705), bez deszczomierza, wynosi 472 rekordy.

Konwerter nie posiada wbudowanego wyświetlacza, a wyniki pomiarów są dostępne wyłącznie poprzez port RS-232 (albo RS-485). Stan pracy konwertera (np. dołączenie porzyrządów do wejść CPP) sygnalizowany jest przy pomocy diod LED.

Standardowym wyposażeniem LB-486 jest oprogramowanie do komputera PC pracujące w systemie DOS i Widows95/98/NT, umożliwiające odczyt bieżących i zarejestrowanych wyników pomiarów oraz ustawienie zegara i interwału rejestracji konwertera (w zakresie 1...65000 sekund). Osoby, które pragną samodzielnie przygotować program komunikujący się z konwerterem LB-486, mogą skorzystać z załączonego protokołu komunikacyjnego.

Dodatkowym wyposażeniem konwertera LB-486 może być program "Panel stacji meteo" pracujący w systemie Windows95/98, który umożliwia graficzną wizualizację bieżących wyników pomiarów na monitorze komputera oraz ich rejestrację na dysk. Program ten jest przygotowywany dla konkretnego zestawu przyrządów pomiarowych dołączanych do konwertera wg szczegółowych wymagań użytkownika (na zamówienie).

Dane techniczne

PARAMETR WARTOŚĆ
Ilość wejść typu S300 do czujników LAB-EL: 4
Wejście do deszczomierza: 1
Interfejsy komunikacyjne: RS-232, RS-485
Pamięć wyników pomiarów: 472 rekordy (z 4 termohigrometrów LB-710)
Krok rejestracji: 1 sekunda ... 18 godzin (z krokiem 1 sekunda)
Zasilanie: 230 V  / 6 VA / 50 Hz 
Wymiary zewnętrzne (szerokość, głebokość, wysokość): 180 x 160 x 90 mm
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Konwerter - rejestrator LB-486
Konwerter LB-486; rejestrator, koncentrator czujników, konwerter RS-232 - RS485,
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę