Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Terminale i drukarki » Panel LB-724x

LB-724 - Elektroniczny panel odczytowy

Panel odczytowy LB-724x

Opis

Panel odczytowy LB-724 jest produkowany w kilku wersjach, które mogą współpracować z różnymi przyrządami pomiarowymi LAB-EL. Do interfejsu paneli LB-724T i LB-724R może być dołączona drukarka termiczna KAFKA-1R/Z (opcja na zamówienie), pozwalająca na rejestrację bieżących wyników pomiarów.

Drukarka termicznaDrukarka Kafka-1R/Z może być
dodatkowym rejestratorem

Dane techniczne panelu LB-724 wspólne dla wszystkich wersji

 • obudowa panelu - wykonana z tworzyw sztucznych,
 • montaż - obudowa przystosowana jest do zawieszenia na ścianie,
 • wymiary zewnętrzne obudowy - 180 x 130 x 106 mm,
 • obciążalność 3 wyjść przekaźnikowych - maksimum 2A, obciążenie rezystancyjne, 220V/50Hz,
 • cyfrowe interfejsy: wejściowy i wyjściowy S300
 • zasilanie panelu: 220V / 10 VA / 50 Hz,
 • Zakres maksymalnych warunków pracy: -40..70 °C, 10..95 % RH,
 • Zakres zalecanych ciągłych warunków pracy: -20..50 °C, 20..80 % RH,
 • Stopień agresywności korozyjnej środowiska w/g PN-71/H-04651: B.

LB-724R - Panel odczytowy do deszczomierza

Panel odczytowy LB-724R umożliwia zliczanie impulsów z deszczomierza wywołanych opadami  (np. ARG-100), wyświetla wyniki opadu skumulowanego, opadu z ostatnich 24 godzin oraz umożliwia przeglądanie opadów godzinnych z ostatnich 64 godzin na czytelnych wyświetlaczach LED. Fakt przekroczenia zaprogramowanego przez użytkownika poziomu opadu skumulowanego, 24-ro godzinnego i wystąpienie zjawiska opadu są sygnalizowane lampkami na płycie czołowej i na dwóch wyjściach przekaźnikowych. Wartość opadu skumulowanego wysyłana jest w postaci cyfrowej na zewnątrz do nadrzędnego systemu zbierania danych. Panel do deszczomierza jest odporny na zaniki zasilania (nie traci informacji o stanie liczników opadu). Sterowanie pracą panelu odbywa się przy pomocy specjalistycznego pilota (programatora). Istnieje możliwość dołączenia drukarki KAFKA-1R/Z.

Parametry techniczne panelu odczytowego LB-724R

 • rozdzielczość wskazań - 0.2 mm,
 • zakres licznika opadu skumulowanego 2000 mm,
 • pamięć wyników pomiarów  - 64 wyniki, zapis z interwałem jednej godziny.

LB-722C - Panel odczytowo regulacyjny do termohigrometru, termometru

Panel LB-724 służący do współpracy z termohigrometrem LB-710 lub termometrem LB-710T jest oferowany pod handlową nazwą LB-722C  w zestawie regulatora klimatu LB-720C. Panel ten (w wersji 6.0 opisanej poniżej) posiada rozszerzony zestaw funkcji regulacyjnych i alarmowych.

Panel odczytowo - sterujący LB-722C (wersja 6.0) umożliwia odczyt wartości temperatury i wilgotności mierzonej przez współpracujący z nim termohigrometr LB-710 oraz rejestrację jednej z tych dwóch wielkości. Wyniki pomiarów wyświetlane są na dwóch czterocyfrowych czytelnych wyświetlaczach typu LED. Aktualne wyniki pomiarów wysyłane są w postaci cyfrowej na zewnątrz do nadrzędnego systemu zbierania danych (np. do komputera lub koncentratora LB-731). Ten panel do termohigrometru / termometru umożliwia rejestrację wartości zmierzonej wilgotności bądź temperatury z ostatnich 64 godzin pracy przyrządu.

Dodatkowo panel wyposażony jest w trzy wyjścia przekaźnikowe mogące służyć do utrzymywania założonej wartości wilgotności i temperatury w komorze lub pomieszczeniu oraz do sterowania alarmem (sygnalizacja przekroczenia wartości wilgotności lub temperatury poza założone progi górny lub dolny albo niepoprawnej pracy urządzenia, np. uszkodzenia termohigrometru LB-710).

Z panelem do termohigrometru lub termometru dostarczany jest nadajnik zdalnego sterowania (pilot), dzięki któremu  można  przeglądać  pamięć z zarejestrowanymi wartościami wilgotności lub temperatury oraz zmieniać nastawy związane ze sterowaniem wyjściami przekaźnikowymi. Panel jest odporny na zaniki zasilania (nie traci zarejestrowanych wyników pomiaru i wartości nastawów związanych ze sterowaniem przekaźnikami).

Panel wytwarzany jest w dwóch wersjach: podstawowej LB-722C oraz wersji z napięciowymi wyjściami analogowymi LB-722V.

Parametry techniczne panelu odczytowego LB-722C

 • rozdzielczość wskazań temperatury - 0.1 ° C,
 • rozdzielczość wskazań wilgotności - 0.1 %,
 • pamięć wyników pomiarów  - 64 wyniki, zapis z interwałem jednej godziny.

LB-724T - Panel odczytowy do termometru

Panel odczytowy LB-724T umożliwia odczyt pomiarów z ośmiokanałowego termometru LB-711 . Wynik pomiaru oraz numer kanału, z którego aktualnie jest odczytywana temperatura, są wyświetlane na dwóch czterocyfrowych czytelnych wyświetlaczach typu LED. Na wyświetlaczach pojawiają się cyklicznie (co kilka sekund) wyniki pomiarów z kolejnych kanałów. Aktualne wartości temperatur są wysyłane w postaci cyfrowej na zewnątrz, do nadrzędnego systemu zbierania danych (np. do komputera PC). Panel umożliwia rejestrację  wartości średniej ze wszystkich zmierzonych temperatur z ostatnich 64 godzin pracy przyrządu lub z jednego wybranego kanału pomiaru temperatury. Dodatkowo panel wyposażony jest w trzy wyjścia przekaźnikowe mogące służyć do utrzymywania założonej wartości temperatury w komorze lub pomieszczeniu (sterowanie grzejnikami) oraz do sterowania alarmem (sygnalizacja przekroczenia założonej wartości temperatury lub niepoprawnej pracy urządzenia). Sterowanie to odbywa się na podstawie wartości średniej ze wszystkich pracujących kanałów pomiarowych termometru LB-711 lub z jednego wybranego kanału pomiaru temperatury.

Z panelem do termometru dostarczany jest nadajnik zdalnego sterowania (pilot), dzięki któremu  można  przeglądać  pamięć  z zarejestrowanymi wartościami temperatury średniej oraz zmieniać nastawy związane ze sterowaniem wyjściami  przekaźnikowymi.  Panel jest odporny na zaniki zasilania (nie traci wyników zarejestrowanych wartości temperatur). Istnieje możliwość dołączenia drukarki KAFKA-1R/Z.

Parametry techniczne panelu odczytowego LB-724T

 • rozdzielczość wskazań temperatury - 0.1 ° C,
 • pamięć wyników pomiarów  - 64 wyniki, zapis z interwałem jednej godziny.

LB-724P - Panel odczytowy do barometru

Panel odczytowy LB-724P umożliwia odczyt i rejestrację wartości ciśnienia atmosferycznego mierzonego przez współpracujący z nim barometr  LB-716  lub powtarzanie wyników wywietlanych przez barometr  LB-750. Wyniki pomiarów oraz wartość trendu zmiany ciśnienia wyświetlane są na dwóch czterocyfrowych, czytelnych wyświetlaczach typu LED. Aktualna wartość ciśnienia wysyłana jest w postaci cyfrowej na zewnątrz, do nadrzędnego systemu zbierania danych (np. do komputera). Panel do barometru umożliwia rejestrację  wartości zmierzonych ciśnień z ostatnich 64 godzin pracy przyrządu. Dodatkowo panel wyposażony jest w trzy wyjścia przekaźnikowe mogące służyć do utrzymywania założonej wartości ciśnienia w komorze lub pomieszczeniu (sterowanie pompami) oraz do sterowania alarmem (sygnalizacja przekroczenia założonej wartości ciśnienia  lub niepoprawnej pracy urządzenia).

Z panelem do barometru dostarczany jest nadajnik zdalnego sterowania (pilot), dzięki któremu  można  przeglądać  pamięć  z zarejestrowanymi wartościami ciśnień oraz zmieniać nastawy związane ze sterowaniem wyjściami przekaźnikowymi. Panel jest odporny na zaniki zasilania (nie traci wyników zarejestrowanych wartości ciśnień).

Parametry techniczne panelu odczytowego LB-724P

 • rozdzielczość wskazań ciśnienia - 0.1 hPa do wartości 999.9 hPa oraz 1 hPa powyżej 1000 hPa,
 • trend zmiany ciśnienia  - różnica ciśnienia obecnego i wartości sprzed 1 godziny, uaktualniana co 30 minut,
 • pamięć wyników pomiarów  - 64 punkty pomiarowe z interwałem 1 godziny.

LB-724Dx - Panel odczytowy do ciśnieniomierza różnicowego

Panel odczytowy LB-724Dx umożliwia odczyt i rejestrację wartości różnicy ciśnień mierzonej przez współpracujący z nim ciśnieniomierz różnicowy LB-716Dx. Wyniki pomiarów oraz wartość trendu zmiany ciśnienia wyświetlane są na dwóch czterocyfrowych, czytelnych wyświetlaczach typu LED. Aktualna wartość różnicy ciśnień wysyłana jest w postaci cyfrowej na zewnątrz do nadrzędnego systemu zbierania danych (np. do komputera). Paneldo ciśnieniomierza różnicowego umożliwia rejestrację  wartości zmierzonej różnicy ciśnień z ostatnich 64 godzin pracy przyrządu. Dodatkowo panel wyposażony jest w trzy wyjścia przekaźnikowe mogące służyć do utrzymywania założonej wartości różnicy ciśnień w komorze lub pomieszczeniu (sterowanie pompami) oraz do sterowania alarmem (sygnalizacja przekroczenia założonej wartości różnicy ciśnień lub niepoprawnej pracy urządzenia).

Z panelem do ciśnieniomierza dostarczany jest nadajnik zdalnego sterowania (pilot), dzięki któremu  można  przeglądać  pamięć  z zarejestrowanymi wartościami różnic ciśnień oraz zmieniać nastawy związane ze sterowaniem wyjściami przekaźnikowymi. Panel jest odporny na zaniki zasilania (nie traci wyników zarejestrowanych wartości ciśnień).

Parametry techniczne panelu odczytowego LB-724D

 • trend zmiany różnicy ciśnień - różnica pomiędzy pomiarem obecnym i wartości sprzed 1 godziny, uaktualniana co 30 minut,
 • pamięć wyników pomiarów  - 64 punkty pomiarowe, zapis z interwałem 1 godziny.

LB-724W - Panel odczytowy do wiatromierza

Panel odczytowy LB-724W umożliwia odczyt prędkości i kierunku wiatru oraz rejestrację maksymalnych wartości prędkości wiatru mierzonych przez współpracujący z nim wiatromierz  LB-746. Wyniki pomiarów wyświetlane są na dwóch czterocyfrowych, czytelnych wyświetlaczach typu LED. Aktualne wartość pomiarów wysyłane są w postaci cyfrowej na zewnątrz, do nadrzędnego systemu zbierania danych (np. do komputera). Panel do wiatromierza umożliwia rejestrację maksymalnych  wartości zmierzonych prędkości podmuchu wiatru z ostatnich 64 godzin pracy przyrządu. Dodatkowo panel wyposażony jest w trzy wyjścia przekaźnikowe służące do sygnalizacji stanu przekroczenia przez mierzone wielkości wartości zaprogramowanych progów oraz do sygnalizacji niepoprawnej pracy urządzenia.

Z panelem do wiatromierza dostarczany jest nadajnik zdalnego sterowania (pilot), dzięki któremu  można  przeglądać  pamięć  z zarejestrowanymi wartościami maksymalnych podmuchów wiatru oraz zmieniać nastawy związane ze sterowaniem wyjściami przekaźnikowymi. Panel jest odporny na zaniki zasilania (nie traci wyników zarejestrowanych wartości).

Parametry techniczne panelu odczytowego LB-724W

 • rozdzielczość wskazań prędkości wiatru - 0.1 m/s,
 • rozdzielczość wskazań kierunku wiatru - 1°,
 • pamięć wyników pomiarów - 64 punkty pomiarowe, zapis z interwałem 1 godziny.
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Elektroniczny panel odczytowy LB-724x
Elektroniczny panel odczytowy LB-724 umożliwia odczyt, rejestrację i regulację dla termometru, barometru oraz innych przyrządów pomiarowych z oferty LAB-EL.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę