Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Publikacje » Publikacje archiwalne » Koncentratory czujników

Systemy monitorowania temperatury, wilgotności i innych - różne rozwiązania


System pomiarowy ClimateLogger Industrial
 • funkcja: nadzór parametrów produkcji, klimatu w pomieszczeniach
 • pomiar: temperatura, wilgotność powietrza, ciśnienie i inne
 • zastosowanie do dużych, dowolnie zlokalizowanych obiektów
 • rejestracja, archiwizacja
 • sygnalizacja alarmowa
 • transmisja przez:
  • Ethernet
  • Internet
  • WiFi
  • EL-WAVE
  • GSM

Opis systemu

W dokumencie przedstawione zostaną, możliwe do zrealizowania, wersje systemu pomiarowego, zbudowanego na bazie koncentratorów LB-489, LB-480 i LB-490. W każdej z tych wersji koncentrator realizuje funkcję bezpośredniego odbiornika danych z czujników, którymi mogą być dowolne czujniki z oferty LAB-EL. Dane zbierane przez koncentratory mogą być w nim rejestrowane i analizowane w zakresie potrzebnym do rozpoznania sytuacji alarmowych (przekroczenia dopuszczalnych progów, awarii sprzętu).

 Jako łącze komunikacyjne wykorzystać można istniejące okablowanie sieci LAN. Każdy z koncentratorów posiada swój adres IP i funkcjonuje jako serwer w sieci (serwis TCP). Przykładowa sieć bazująca na połączeniach Ethernet pokazana jest na rysunku 1. Każdy koncentrator wyposażony jest w interfejs Ethernet umożliwiający przyłączenie go do stacji roboczej. Za pomocą interfejsu można przekazywać aktualne dane pomiarowe, odczytywać historię, przeprowadzać nastawy progów alarmowych. Operator wykorzystując stację roboczą ma dostęp do każdego z koncentratorów. Konsolą operatora może być w tym przypadku dowolny komputer klasy PC pracujący w sieci.


Kontrola mikroklimatu - system przewodowy
Rysunek 1


W drugim przykładzie (rysunek 2) instalacja pomiarowa została rozszerzona o wielodostępny system wizualizacji danych i alarmowanie. W tym rozwiązaniu występuje wyodrębniony komputer pełniący funkcje serwera, który ma bezpośredni dostęp do wszystkich koncentratorów siecią Ethernet. Oprogramowanie serwera komunikuje się z każdym koncentratorem, monitoruje wyniki pomiarów i ich status, prowadzi rejestrację. Operatorzy posługując się komputerami pracującymi w sieci mogą nadzorować pracę sieci pomiarowej wykorzystując standardową przeglądarkę www. System pozwala na zdefiniowanie warunków alarmowania (np: przekroczenie progu alarmowego temperatury) przy spełnieniu których operator zostanie powiadomiony SMS-em bądź listem elektronicznym. Dodatkową funkcją zdalnej kontroli może być przegląd danych pomiarowych za pomocą przeglądarki WAP. Praktyczną realizacją opisywanego systemu umożliwia aplikacja SCADA LBX pracująca pod systemem Windows.


Kontrola mikroklimatu - system przewodowy
Rysunek 2


W trzecim przykładzie (rysunek 3) instalacja pomiarowa została rozszerzona o czujniki LAB-EL podłączone bezprzewodowo do systemu pomiarowego. Przykładowo, w Magazynie A zostały wykorzystane czujniki z interfejsami sieciowymi WiFi komunikujące się z systemem pomiarowym za pośrednictwem typowego punktu dostępowego WiFi. W Magazynie B zostały wykorzystane czujniki pracujące w standardzie EL-WAVE (sieci autorskiej LAB-EL pracującej w zakresie 432 MHz) komunikujące się z systemem za pośrednictwem interfejsu radiowego wbudowanego jako opcja do koncentratorów LB-480 lub LB-490. W Magazynie C czujniki są podłączone przewodowo, tak jak to było w poprzednim przykładzie na rysunku 2. Natomiast w Magazynie D zastosowano czujniki przewodowe LAB-EL dołączone do koncentratora LB-480 lub LB-490 wyposażonego w dodatkowy moduł modemu GSM/GPRS. Dane zebrane z czujników w Magazynie D są przez koncentrator D przesyłane  bezpośrednio do serwera przez  sieć TCP/www Internetem bezprzewodowym, bez konieczności posiadania w Magazynie D dostępu do kablowej sieci TCP/www.

Jak to pokazano na rysunku 3, system pomiarowy LAB-EL może być wykonany w sposób niezwykle elastyczny, może łączyć różne techniki transmisji danych w jeden system pomiarowy. Ten elastyczny, mieszany system jest w całości obsługiwany przez program SCADA LBX pracująca pod systemem Windows.


Kontrola mikroklimatu - system przewodowy i bezprzewodowy
Rysunek 3
Zobacz również
Zobacz również