Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Rejestratory danych » Moduł LB-487

Rejestrator danych pomiarowych LB-487

Rejestrator danych pomiarowych LB-487
 • rejestrator temperatury, wilotności, ciśnienia, kierunku wiatru
 • 8 wejść, każde może pracować w trybie:
  • dowolny czujnik S300
  • termometr
  • pomiar napięcia 0-10V
  • pomiar prądu 0-20mA
  • wejście binarne/stanowe
 • interfejsy komunikacyjne:
  • standardowo:
   • Ethernet 10/100 Mbit/s
  • opcjonalne 2 dodatkowe moduły:
   • USB
   • RS-232
   • RS-485
 • standardowe protokoły komunikacyjne:
  • MODBUS/TCP (Ethernet)
  • MODBUS/RTU (RS-232/RS-485)
  • SNMP
  • HTTP (podgląd danych przez WWW)
 • pamięć rejestracji:
  • pojemność 128kB
  • bateryjne podtrzymanie zawartości przy wyłączeniu zasilania
  • zegar czasu rzeczywistego
 • sygnalizacja alarmów:
  • 16 niezależnych alarmów
  • sygnalizacja za pomocą modułu przekaźników
  • wysyłanie komunikatów "trap" SNMP
 • oprogramowanie do PC z Windows
Instrukcja konfiguracji sieci Ethernet
HTML | PDF
LB-487 został zastąpiony przez LB-480

Opis

Elektroniczny rejestrator danych pomiarowych LB-487 służy do zbierania i rejestracji danych, w szczególności temperatury, wilgotności oraz wejść binarnych i analogowych. Wyposażony jest w 8 wejść, z których każde może być indywidualnie i niezależnie od pozostałych skonfigurowane do pracy w następujących trybach:

 • S300 - umożliwia dołączenie dowolnego czujnika z interfejsem S300, np termometr, higrometr, barometr, wiatromierz lub inny
 • termometr - umożliwia pomiar temperatury za pomocą zewnętrznej sondy termistorowej w zakresie -50 .. +150 °C,
 • 0-10V - wejście analogowe, umożliwia pomiar napięcia w zakresie 0-10V,
 • 0-10V skalowane - wejście analogowe, umożliwia pomiar napięcia w zakresie 0-10V z dodatkowym przeliczeniem przy użyciu współczynników równania liniowego ax+b, co pozwala na zamianę wyniku pomiaru napięcia w V na właściwą skalę i jednostki
 • 0-20mA - wejście analogowe, umożliwia pomiar prądu w zakresie 0-20mA,
 • 0-20mA skalowane - wejście analogowe, umożliwia pomiar prądu w zakresie 0-20mA z dodatkowym przeliczeniem przy użyciu współczynników równania liniowego ax+b, co pozwala na zamianę wyniku pomiaru prądu w mA na właściwą skalę i jednostki (np. przy czujniku 4-20mA można przeliczyć zakres 4-20 na np. 0-100, uwzględniając dodatkowo offset zera i kalibrację skali),
 • binarne - umożliwia podłączenie styku zwiernego/rozwiernego,
 • stanowe - umożliwia podłączenie styku zwiernego/rozwiernego, z dodatkową detekcją stanów alarmowych zwarcia i rozwarcia linii.
 • deszczomierz - umożliwia podłączenie deszczomierza (np. typu ARG100 lub RG50) - wyłącznie wejście nr 1 (co oznacza że moduł LB-487 obsługuje tylko jeden deszczomierz).

Moduł LB-487 zbiera dane pomiarowe z wejść, udostępniając je następnie przez swoje interfejsy komunikacyjne. Dodatkowo zebrane dane mogą być z zadanym okresem rejestrowane w wewnętrznej pamięci, czyniąc z urządzenia elektroniczny rejestrator temperatury, wilgotności i innych danych pomiarowych.

Interfejsy

Włączenie rejestratora danych pomiarowych LB-487 do systemu pomiarowego, albo podłączenie do komputera PC możliwe jest za pomocą interfejsów komunikacyjnych. Standardowym interfejsem jest Ethernet, pracujący w trybach 10/100 Mbit/s. Opcjonalnie możliwe jest wyposażenie modułu LB-487 w dwa dodatkowe porty interfejsów komunikacyjnych, z których każdy może być:

 • USB
 • RS-232
 • RS-485

Taka różnorodność interfejsów zapewnia bardzo dużą elastyczność przyłączeniową modułu, pozwalając zastosować go praktycznie w każdym istniejącym systemie pomiarowym.
Podłączenie dwóch dodatkowych portów daje możliwość wyposażenia rejestratora danych pomiarowych LB-487 maksymalnie w 3 interfejsy komunikacyjne (wliczając standardowo montowany interfejs Ethernet). Wszystkie 3 interfejsy mogą pracować jednocześnie i całkowicie niezależnie od siebie.

Protokoły

Rejestrato danych pomiarowych LB-487 obsługuje standardowe protokoły komunikacyjne, co pozwala na prostą integrację z dowolnymi systemami pomiarowymi i istniejącym oprogramowaniem. Obsługiwane są następujące protokoły (niektóre protokoły przypisane są do konkretnych typów interfejsów):

 • MODBUS/TCP (Ethernet)
 • MODBUS/RTU (RS-232/RS-485)
 • SNMP (Ethernet)
 • HTTP (Ethernet)

Obsługa protokołu MODBUS pozwala na łatwe włączenie modułu LB-487 do systemów obsługiwanych przez oprogramowanie klasy SCADA. Protokół SNMP pozwala na prosty dostęp do danych pomiarowych w postaci zmiennych MIB z poziomu oprogramowania zarządzania sieciami IP. Obsługa protokół HTTP przez ten rejestrator pozwala na dogodny podgląd danych bezpośrednio w przeglądarce WWW.

Elektroniczny rejestrator temperatury, wilgotności i innych parametrów

Zbierane dane mogą być okresowo rejestrowane przez moduł LB-487 w wewnętrznej pamięci. Pojemność pamięci (liczona w rekordach danych) zależna jest od konfiguracji wejść, ilości i typów dołączonych czujników. Ten elektroniczny rejestrator danych pomiarowych umożliwia jednoczesną rejestrację temperatury, wilgotności, ciśnienia, kierunku wiatru, prędkości wiatru a także wejść analogowych i binarnych.
Pamięć rejestracji pozwala na archiwizowanie danych pomiarowych i późniejszy ich przegląd w dogodnej chwili. Pamięć jest zabezpieczona przed utratą zawartości w razie zaniku zasilania - moduł LB-487 wyposażony jest w wewnętrzne podtrzymanie zasilania pamięci rejestracji. Każda rejestrowany parametr (np temperatura lub stan wejść binarnych) opatrzony jest czasem rejestracji, uzyskanym z wewnętrznego zegara czasu rzeczywistego. Zegar pracuje w sposób ciągły również w razie zaniku zewnętrznego zasilania.

Pojemność pamięci rejestracji

Pojemność pamięci rejestracji (liczoną w rekordach danych, gdzie rekord danych rozumiany jest jako zestaw danych z wszystkich wejść zapisany w danej chwili) można wyznaczyć następująco:

 


    
S1..S8 - wielkość bloku danych dla poszczególnych wejść
S - wielkość pojedyńczego rekordu
N - pojemność pamięci rejestracji liczona w rekordach

S1..S8 =
wejście wyłączone: 0
wejście 0-10V: 2
wejście 0-20mA: 2
termometr: 2
wejście binarne: 1
wejście stanowe: 1
deszczomierz: 4
S300:
LB-710: 7
LB-711: 20
LB-715: 9
LB-716: 5
LB-746: 7
LB-850: 7
LB-900: 5
LB-901: 8
LB-905: 5
LB-910: 5
LB-920: 5

S = 16 + S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + S7 + S8

N = 131040 / S zaokrąglone w górę do liczby parzystej

Przykładowo, w następującej konfiguracji wejść:

wejście 1 - termometr
wejście 2 - pomiar 0-10V
wejście 3 - binarne
wejście 4 - S300 LB-715
wejście 5 - S300 LB-900
wejście 6 - wyłączone
wejście 7 - wyłączone
wejście 8 - wyłączone

pojemność pamięci rejestracji jest następująca:


    
S1 = 2
S2 = 2
S3 = 1
S4 = 9
S5 = 5
S6 = 0
S7 = 0
S8 = 0

S = 16 + 2 + 2 + 1 + 9 + 5 + 0 + 0 + 0 = 35 (zaokrąglamy do 36)

N = 131040 / 36 = 3640 rekordów

Alarmy

Rejestrator danych pomiarowych LB-487 umożliwia zdefiniowanie 16 niezależnych alarmów dla mierzonych danych, w szczególności alarmy temperatury i wilgotności. Dla każdego alarmu ustawiane są:

 • skojarzenie z mierzoną wielkością, dla której ma być sygnalizowany alarm,
 • próg dolny i górny (sygnalizowane jest przekroczenie progu dolnego lub górnego),
 • minimalny czas trwania przekroczenia (pozwala odfiltrować chwilowe zmiany, których w danym zastosowaniu nie należy sygnalizować),
 • wyjście alarmowe (każdy z alarmów może być sygnalizowany za pomocą przekaźnika, zależnie od konfiguracji modułów przekaźników dostępne są 2 lub 4 przekaźniki).

Możliwość skojarzenia każdego alarmu z dowolną mierzoną daną pozwala ustawić np. indywidualne alarmy dla 16 róznych danych, albo w skrajnym przypadku 16 niezależnych przedziałów alarmowych dla jednej mierzonej wielkości.

Sygnalizacja alarmowa ma funkcję odraczania - po zasygnalizowaniu alarmu, użytkownik może skasować alarm (przyciskiem na panelu czołowym modułu), co skutkuje odroczeniem sytuacji alarmowej na zaprogramowany czas. Jeżeli do tego czasu przyczyna alarmu ustąpi, to nie jest on już więcej sygnalizowany. Jeżeli po minięciu czasu odroczenia przyczyna alarmu nadal występuje, alarm sygnalizowany jest ponownie.

Dedykowane oprogramowanie

Do rejestratora danych pomiarowych oferowane jest dodatkowo oprogramowanie do PC z systemami Windows - program LBX, umożliwiające:

 • prezentacja bieżących odczytów z urządzeń,
 • sterowanie urządzeniami - dostęp do nastaw i wszelkich funkcji,
 • monitorowanie alarmów i ich sygnalizacja,
 • prezentacja archiwizowanych danych - wykresy, raporty, histogramy,
 • zarządzanie archiwum danych,
 • zapewnienie dostępu dla zdalnych klientów.

Zasilanie

Rejestrator danych pomiarowych LB-487 standardowo zasilany jest z zewnętrznego zasilacza 12V. Taki sposób zasilania pozwala na proste wykorzystanie zasilania akumulatorowego w systemach gdzie jest taka potrzeba.

Dodatkowo rejestrator LB-487 może być wyposażony w moduł zasilania POE - pozwalając na doprowadzenie zasilania kablem Ethernet, bez potrzeby używania zewnętrznego zasilacza sieciowego. Taka opcja pozwala na uproszczenie instalacji, eliminując konieczność przyłączenia do sieci energetycznej np. w miejscach gdzie nie jest ona dostępna lub nie jest to dogodne. Wykorzystanie zasilania POE wymaga zastosowania odpowiedniej infrastruktury sieciowej - stosowane przełączniki sieciowe muszą być z portami typu POE, lub możliwe jest też zastosowanie zasilacza pośredniego (midspan).

Dane techniczne

REJESTRATOR DANYCH POMIAROWYCH LB-487
Wejścia pomiarowe S300 kompatybilność: dowolne źródło danych w standardzie cyfrowej pętli prądowej
transmisja danych: 300bps 7/N/1
temperatura czujnik termistor 10k
zakres pomiaru: -50...+150 °C
rozdzielczość pomiaru: 0,1 °C
niepewność pomiaru:
+/- 4 °C dla 140 °C,
+/- 1 °C dla 100 °C,
+/- 0,2 °C dla 50 °C,
+/- 0,2 °C dla 25 °C,
+/- 0,2 °C dla 0 °C,
+/- 2 °C dla -40 °C
0-10V zakres pomiaru: 0,00-10,00V
rozdzielczość pomiaru: 0,01V
niepewność pomiaru: 0,02V
0-20mA zakres pomiaru: 0,00-20,00mA
rozdzielczość pomiaru: 0,02mA
niepewność pomiaru: 0,04mA
binarne detekcja stanu zwarcia/rozwarcia
stanowe zwarcie linii: R = 0 .. 2k6
styk zwarty: R = 2k6 .. 8k06
styk rozwarty: R = 8k06 .. 24k
przerwanie linii: R > 24k
deszczomierz
(tylko wejście #1)
zliczanie impulsów
Interfejsy Ethernet 10/100 Mbit/s, full-duplex / half-duplex, flow-control
POE (opcjonalnie na zamówienie)
USB wersja: 2.0
izolacja galwaniczna
RS-232 format: 8 bitów danych, bit parzystości: brak, parzystość, nieparzystość, 1 bit stopu,
prędkość: 9600, 19220, 38400, 57600
linie: GND, RXD/TXD, RTS/CTS
izolacja galwaniczna
RS-485 format: 8 bitów danych, bit parzystości: brak, parzystość, nieparzystość, 1 bit stopu,
prędkość: 9600, 19220, 38400, 57600
izolacja galwaniczna
Pamięć rejestracji okres rejestracji 1-60000 sekund
ustawiany z rozdzielczością 1 sekundy
pojemność pamięci 128kB
ilość rekordów - patrz opis w tekście
Zasilanie zewnętrzny zasilacz napięcie zasilania: 12V DC
pobór prądu: max. 200mA
POE (Power Over Ethernet)
(opcjonalnie na zamówienie)
36..57V
class 1 (max 3,84 W)
zasilanie albo przez linie danych 1-2/3-6 albo przez nieużywane 4-5/7-8
Wymiary zewnętrzne Obudowa metalowa 148 x 102 x 46 mm