Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Oprogramowanie i narzędzia do obliczeń » Pt-kalkulator

Kalkulator rezystancji termometrów platynowych Pt-100, Pt-1000

Pt-kalkulatorKalkulator przelicza temperaturę na rezystancję (i vice-versa) według charakterystyki czujnika platynowego temperatury. Obliczenia można przeprowadzać w trybie Callendar-Van Dusen (CvD), jak również przy użyciu równań określonych w Międzynarodowej Skali Temperatur 1990 (ITS-90).

CvD określa rezystancję termometru platynowego przy wykorzystaniu charakterystyk podanych przez Hugh Longbourne Callendara i M. S. Van Dusena (1925). Funkcje CvD bazują na 4 parametrach (R0, A, B, C), których wartości zależą od konkretnego modelu czujnika platynowego. R0 jest charakterystyczną rezystancją czujnika w temperaturze 0°C. A, B, C to parametry wyznaczane podczas wzorcowania termomeru. Istnieje standardowy zestaw współczynników zdefiniowany przez normę przemysłową IEC751 (w Polsce wprowadzony normą PN:EN 60751), gdzie R0 jest najczęściej wartością 100Ω (dla czujników Pt-100) albo 1000Ω (dla czujników Pt-1000). Równania CvD:

dla T od -200°C do 0°C: R = R0 * (1 + A*T + B*T2 + C*T3*(T-100))

dla T od 0°C do +850°C: R = R0 * (1 + A*T + B*T2)

Kalkulator przelicza temperaturę na rezystancję po wpisaniu wartości w okienko temperatury (T), natomiast po wpisaniu wartości rezystancji w okienko (R) nastąpi przeliczenie na temperaturę. Rezystancję R0 określa się wybierając typ czujnika Pt- z listy, bądź samodzielnie definiując wartość charakterystyczną Pt-.

ITS-90 wprowadza charakterystykę referencyjną rezystora platynowego przez określenie stosunku (Wr) rezystancji czujnika (R) w danej temperaturze do rezystancji w temperaturze punktu potrójnego wody (R0.01):

Wr = R / R0.01

Wartość R0.01 jest ustalana w drodze wzorcowania czujnika. Kalkulator, jako wynik pośredni, podaje również wartość rezystancji referencyjnej (Rr):

Rr = Wr * R0.01

Wzorcowanie czujnika w ITS-90, poza ustaleniem R0.01, dostarcza parametrów funkcji odchylenia a, b osobno dla temperatur ujemnych i nieujemnych. Cały zestaw pozwala na wyliczenie indywidualnej poprawki termometru w stosunku do charakterystyki referencyjnej. Kalkulator uwzględnia parametry a i b pozwalające liczyć poprawkę w podzakresach od temperatury punktu potrójnego argonu (Ar tp = -189.3442°C) do temperatury krzepnięcia cynku (Zn fp = 419.527°C).

Na górze kalkulatora znajduje się zadajnik temperatury pozwalający wprowadzać temperatury punktów wzorcowania ITS-90:

 • H2 tp - punkt potrójny wodoru
 • Ne tp - punkt potrójny neonu
 • O2 tp - punkt potrójny tlenu
 • Ar tp - punkt potrójny argonu
 • Hg tp - punkt potrójny rtęci
 • H2O tp - punkt potrójny wody
 • Ga mp - punkt topnienia galu
 • In fp - punkt krzepnięcia indu
 • Sn fp - punkt krzepnięcia cyny
 • Zn fp - punkt krzepnięcia cynku
 • Al fp - punkt krzepnięcia glinu
 • Ag fp - punkt krzepnięcia srebra
Zobacz również
Zobacz również