Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Oprogramowanie i narzędzia do obliczeń » Tablica RH

Różne sposoby wyrażenia wilgotności bezwzględnej

Różne sposoby wyrażenia wilgotności bezwzględnej

Tabela konwersji przy ciśnieniu normalnym 760 Tr (1013.23hPa)

Inne przeliczenia - patrz: Kalkulator wilgotności LAB-EL

 Tdp        Pws         Hcv         Hcw
    
------------------------------------------
-20.00     103.25      1020.1       634.3
-18.00     124.91      1234.3       767.6
-16.00     150.67      1489.2       926.0
-14.00     181.20      1791.6      1114.1
-12.00     217.31      2149.4      1336.6
-10.00     259.89      2571.6      1599.1
 -8.00     309.97      3068.6      1908.2
 -6.00     368.72      3652.3      2271.2
 -4.00     437.46      4336.2      2696.4
 -2.00     517.70      5135.7      3193.6
  0.00     611.14      6068.2      3773.4
  2.00     705.89      7015.5      4362.5
  4.00     813.41      8092.9      5032.5
  6.00     935.18      9315.6      5792.8
  8.00    1072.77     10700.9      6654.2
 10.00    1227.91     12267.4      7628.4
 12.00    1402.49     14036.0      8728.2
 14.00    1598.54     16029.5      9967.8
 16.00    1818.27     18273.2     11363.0
 18.00    2064.08     20794.8     12931.1
 20.00    2338.53     23625.2     14691.1
 22.00    2644.40     26798.1     16664.1
 24.00    2984.68     30351.1     18873.5
 26.00    3362.57     34325.7     21345.1
 28.00    3781.50     38768.1     24107.5
 30.00    4245.16     43729.4     27192.7
 32.00    4757.47     49266.7     30636.0
 34.00    5322.63     55443.7     34477.1
 36.00    5945.09     62331.8     38760.4
 38.00    6629.62     70011.3     43535.8
 40.00    7381.26     78572.6     48859.6
 42.00    8205.38     88118.2     54795.4
 44.00    9107.64     98764.7     61415.8
 46.00   10094.06    110645.1     68803.5
 48.00   11170.99    123912.5     77053.7
 50.00   12345.12    138743.4     86276.2

Tdp - temperatura punktu rosy [°C]
Pws - ciśnienie cząsteczkowe pary wodnej w nasyceniu [Pa] - wyznaczane wg formuły Goff-Gratch [1965]
Hcv - zawartość pary wodnej [ppmobj]
Hcw - zawartość pary wodnej [ppmwag]

1 ppmobj = 1 cm3 pary wodnej / 1 m3  suchego powietrza
1 ppmwag = 1 G pary wodnej / 1000 kG suchego powietrza