Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Publikacje » Bluetooth w transporcie

Monitoring temperatury i wilgotności w środkach transportu

Artykuł ukazał sie w magazynie POMIAR nr 4/2017 pod tytułem "B" jak Bluetooth

Na wstępie

W kilku artykułach zamieszczonych w poprzednich wydaniach magazynu Pomiar i innych publikacjach wydawnictwa Wagtech, opisywaliśmy system nadzoru parametrów mikroklimatu w środkach transportu oraz w pomieszczeniach magazynowych tzw. komorach przeładunkowych. Główną zaletą omawianego systemu jest jego „bezprzewodowość”, uzyskana dzięki wykorzystaniu standardów Wi-Fi, Bluetooth i GSM oraz mobilność dzięki aplikacji opracowanej na system Android.

W wielu jednak systemach mobilnych występuje potrzeba pomiaru temperatury w kilku tzw. strefach lokalnych. Polega to na wykorzystaniu kilku np. lodówek, chłodziarek zapewniających przewożonym produktom specjalne, różne od ogólnych, panujących w przestrzeni załadunkowej pojazdu warunki temperaturowe.

g1.jpgRys. 1  Schemat poglądowy systemu mobilnego Trans-Logger lub Trans-Logger-B

Nowy termo-rejestrator Wi-Fi LB-533T

Aby sprostać temu oczekiwaniu klientów, firma LAB-EL opracowała nowy termo-rejestrator LB-533T, który posiada możliwość podłączenie do czterech czujników temperatury Pt1000 (na życzenie Pt100) oraz dwa czujniki kontaktronowe, magnetyczne sygnalizujące otwarcie drzwi do przestrzeni załadunkowej. Czujniki temperatury oraz otwarcia drzwi podłączane są do przyrządu przewodami, których długość w przypadku czujników temperatury może wynosić do 10m, a dla czujników otwarcia drzwi, nawet do 20m. Przyrząd LB-533T jest zasilany z dwóch ogniw typu AA (2 x 1,5V) lub akumulatorków (2 x 1,2V), aczkolwiek istnieje możliwość bezpośredniego zasilania z akumulatora samochodowego (do 42V). Przyrząd zapisuje w pamięci wewnętrznej (do 30.000 rekordów) dane pomiarowe i logiczne, a co określony (zaprogramowany) czas przesyła je do zainstalowanej w urządzeniu z systemem Android, dysponowanym przez kierowcę aplikacji Trans-Logger. Aplikacja Trans-Logger umożliwia alternatywny wybór przyrządów LB-523D/523TD lub LB-533T. W przypadku LB-523 można wybrać od 1 do 4 przyrządów, a w przypadku LB-533 nie ma możliwości wyboru ilości przyrządów - konfiguruje się jeden przyrząd, do którego można podłączyć 1 do 4 czujników temperatury. Na rys. 2 przedstawiony został termo-rejestrator LB-533T, z dwoma podłączonymi czujnikami temperatury, a na rys. 3a okno programu Trans-Logger, z podłączonym przyrządem LB-533T z czterema czujnikami temperatury. Przekroczenie warunków granicznych objawia się podświetleniem na czerwono pola pomiarowego czujnika umieszczonego w miejscu, gdzie takie przekroczenie nastąpiło oraz wygenerowaniem sygnału dźwiękowego.

Nowością, nieopisywana dotychczas jest zintegrowanie programu Trans-Logger z systemem GPS i mapą, co umożliwia śledzenie pojazdu oraz parametrów rejestrowanych na całej trasie przejazdu. Przykład takiej trasy przedstawiamy na rys. 3b i 3c, a na rys. 3d przedstawiono okno wyników pomiaru z konkretnego punktu prezentowanej trasy przejazdowej.

Jak pisaliśmy w poprzednich artykułach, system Trans-Logger, związany z konkretnym pojazdem oraz konkretnym urządzeniem obsługiwanym przez system Android np. telefon komórkowy, tablet, iPod, terminal z drukarka, itp. może być monitorowany przez dyspozytora systemu wyposażonego w komputer-serwer z zainstalowaną aplikacją LBX (również produkcji LAB-EL).

g2.jpgRys. 2 Termometr LB-533TD
       g3.jpgRys. 3 a). Okno pomiarowe aplikacji Trans-Logger; b). trasa przejechana z Reguł (siedziba firmy LAB-EL), do Warszawy
na ulicę Belwederska 14 (długość trasy ok. 14 km); c). powiekszony końcowy fragment trasy;
d). wyniki pomiarów w konkretnym punkcie trasy - cztery temperatury i czas otwarcia drzwi (na rysunku jest błąd).

System LBX współpracujący z Trans-Loggerem został również wzbogacony o możliwość doinstalowania mapy, - co też jest nowością - na której odtwarzana jest trasa poszczególnych pojazdów, dzięki czemu dyspozytor na bieżąco uzyskuje informacje o miejscu przebywania konkretnego pojazdu oraz o wartości monitorowanych parametrów.

W nawiązaniu do tytułu

Firma LAB-EL śledząc dynamicznie potrzeby rynku i trendy światowe w dziedzinie monitoringu parametrów w środkach transportu, opracowała (przy współpracy z pewną firmą spoza Polski) przyrzą dy pracujące w standardzie Bluetooth BLE 4.0. Przyrządy te, to termometr-rejestrator LB-517 oraz termohigromertr-rejestartor LB-518. Przyrządy, przeznaczone są głównie do zastosowąń w miejscach, gdzie brakuje infrastruktury sieci WiFi, a instalacja czujników przewodowych jest zbyt kosztowna. Czujniki w tym standardzie zapewniają łączność z odbiornikiem sygnału, w zakresie zasięgu do 30 m (w wolnej przestrzeni).

Do współpracy z czujnikami LB-517/518 opracowana została aplikacja androidowa Trans-Logger-B. Program po uruchomieniu przełacza się automatycznie w tryb Bluetooth, a łączność z czujnikami

g4.jpgRys. 4 Termohigrometr LB-518

polega na wyszukaniu urzadzeń aktywnych znajdujących się w pobliżu.  Spośród wielu urządzeń, jakie system odszuka, wybierane są tylko te, które mają być monitorowane. Przyrządy identyfikowalne są poprzez specyficzne, indywidualne, zakodowane numery ID, znajdujące się na naklejce w postaci jawnej oraz w zapisie kodu kreskowego, który może być odczytany przez aplikację Trans-Logger-B (włączenie czytnika kodów kreskowych). W odróżnieniu od Trans-Loggera, gdzie można było wybrać do czterech przyrzadów LB-523 lub jeden LB-533T, aplikacja Trans-Logger-B umożliwia jednoczesne monitorowanie od 1 do 30 przyrządów LB-517/518

g5.jpgRys. 5 a). okno dla trzech zidentyfikowanych czujników BLE; b). okno dla 30 czujników;
c). okno pomiarowe dla konkretnego czujnika; d). okno kreatora alarmów

System Trans-Logger-B może mieć zastosowanie w środkach transportu, gdzie wymagana jest większa liczba, tańszych czujników, gdzie nie ma potrzeby dokonywania pomiarów bezpośrednich (brak wyświetlacza), gdzie wymagany jest bezpośredni pomiar wewnątrz przesyłki, itp. Przy większych gabarytach przestrzeni załadunkowej oraz oddzielnego ciągnika, może być problem z zasięgiem.

Aplikacja Trans-Logger-B jest rozwojowa, w chwili obecnej nie jest jeszcze zaimplementowana mapa i współpraca z systemem GPS, ale i to w najbliższej przyszłości zostanie zrealizowane i uruchomione.

Aplikacja dla systemów stacjonarnych

Trzecią, opisywaną już w poprzednich artykułach aplikacją androidową jest program Store-Logger, przeznaczony do obsługi systemów stacjonarnych. W programie można wybrać rodzaj przyrządów współpracujących WiFi (LB-523/533T) lub BLE (LB-517/518) oraz ich ilość, która może wynosić od 1 do 15. System Store-Logger jest również w fazie modernizacyjnej, trwają badania i testy, wyniki których będą uwzględnione w końcowej fazie produktu.

Na zakończenie

Firma LAB-EL, przekazując informacje o swoich produktach i aplikacjach w postaci artykułów, seminariów na konferencjach czy udostępniając niezbędne informacje na stronie www, oczekuje na zasadach wzajemności, informacji zwrotnych od klientów, czy potencjalnych klientów odnośnie ich uwag i sugestii, które na pewno zostaną wykorzystane do doskonalenia i poprawy jakości naszych produktów i świadczonych usług. Wieloletnia wpółpraca z wieloma zaprzyjaźnionymi firmami czy pojedynczymi osobami, przyczyniła się do udoskonalenia wielu naszych  przyrządów, programów czy nawet organizacji pracy.

Zainteresowanym proponujemy odwiedzenie naszej strony internetowej www.label.pl.

Zobacz również
Zobacz również