Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Publikacje » Prace dyplomowe

Współpraca LAB-EL z uczelniami - Prace dyplomowe

Współpraca LAB-EL z uczelniami - Prace dyplomowe

Współpraca firmy LAB-EL w pracach naukowo-badawczych, realizowanych przez uczelnie, współuczestnictwa w realizacji prac dyplomowych czy też prowadzeniu praktyk studenckich, ma wieloletnią tradycję. Spośród wyższych uczelni, z którymi współpraca przebiega najlepiej można wymienić: Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego – Wydział Inżynierii Produkcji (SGGW), Politechnikę Warszawską – Wydziały Mechatroniki, Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Samochodów i Maszyn Roboczych, a ostatnio Wydział Inżynierii Środowiska. Kilka uczelni posiada na swoim wyposażeniu aparaturę produkcji firmy LAB-EL, stanowiącą wyposażenie stanowisk dydaktycznych w laboratoriach, są to: Politechnika Gdańska, Akademia Rolnicza w Lublinie. Spośród prac realizowanych dla wyższych uczelni można wymienić kilka nowatorskich rozwiązań, które powstały dla potrzeb naukowo-dydaktycznych w oparciu o ścisłą współpracę pracowników uczelni ze specjalistami firmy LAB-EL. Trzy takie przedsięwzięcia zrealizowane są na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW:

  • Stacja pyranometryczna – system pomiaru i rejestracji parametrów promieniowania słonecznego, wiatru oraz temperatury i wilgotności. Pomiary energii promieniowania słonecznego realizowane są za pomocą czujników CM-11 firmy Kipp&Sonnen, które umieszczone są na obrotnicach sterowanych przez sterownik LB-600, na podstawie opracowanego w firmie LAB-EL algorytmu "nadążania za słońcem" realizowanego na podstawie obliczania położenia słońca w funkcji pory roku, dnia i aktualnego czasu. Dane zbierane i obrabiane są przez program LBX, który jest również oprogramowaniem opracowanym w firmie;
  • Stacja meteorologiczna z radiową transmisją danych zlokalizowana w gospodarstwie doświadczalnym SGGW w Żelaznej koło Skierniewic;
  • Sterowanie piecem suszarniczym wykorzystywanym w celach dydaktycznych (suszenie owoców, warzyw, drewna, itp.);
  • Poza ww. trzy stanowiska laboratoryjne wyposażone są w regulatory-sterowniki LB-600;
  • Opracowanie regulatora LB-474, którego głównym przeznaczeniem ma być sterowanie procesem suszenia drewna. Ten przyrząd został opracowany na podstawie danych otrzymanych od doc. L. Glijera z SGGW, który jest uznanym specjalistą w tej dziedzinie.

W pozostałych, wymienionych wcześniej Wydziałach wyższych uczelni, zastosowane są głównie sterowniki LB-600 w oparciu, o które realizowane są prace inżynierskie i magisterskie, konsultowane przez LAB-EL. Prace te dotyczą głównie bardzo specjalistycznych algorytmów sterowania i regulacji (Fuzzy logic, predykcja, autotu-ning, itd.) Prace za zgodą ich autorów oraz uczelni publikowane są na stronie Internetowej firmy www.label.pl.

Dużym tematem jaki firma realizuje, jest opracowanie i/lub udoskonalenie algorytmów sterowania procesami w szklarniach i pieczarkarniach. W bieżącym roku akademickim będą realizowane dwie takie prace.

Ciekawą aplikacją realizowaną na Wydziale Inżynierii Środowiska PW jest wizualizacja parametrów przepływowych mediów energetycznych, realizowaną na wielko formatowym telewizorze (52"), przy wykorzystaniu transmisji sygnału wizyjnego HDMI. Nadzór nad pracą systemu będzie sprawował program LBX, a dane z czujników przepływów zostaną przetworzone przez koncentratory LB-487 pracujące w sieci LAN.

Firma LAB-EL ma zapalone zielone światło dla współpracy z Wyższymi uczelniami, oczekując również odwzajemnienia w postaci inspiracji nowymi pomysłami, których wspólna realizacja może przynieść, a nawet można stwierdzić, przyniesie obustronne korzyści.

Wykaz prac dyplomowych

UWAGA: Zamieszczone poniżej (za zgodą autorów i uczelni) prace dyplomowe stanowią "utwór naukowy" i podlegają ustawowej ochronie zgodnie z obowiązującym prawem autorskim.

 Wykaz prac dyplomowych zrealizowanych przy wsółpracy z LAB-EL
AUTOR TYTUŁ
Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie, wykonanie i zbadanie środowiska do prezentacji przemysłowego regulatora fuzzy-logic - praca inżynierska
Krzysztof Ślusarczyk Zbadanie możliwości implementacji algorytmu predykcyjnego w przemysłowym regulatorze LB-600 - praca magisterska
Emil Bąba
Wizualizacja i sterowanie procesem regulacji z wykorzystaniem regulatora LB-600 LAB-EL - praca magisterska
Bartosz Goszczyński Weryfikacja algorytmów samostrojenia w regulatorze LB-600 i projekt ich modyfikacji - praca magisterska
Cezary Szachewicz
Projektowanie i wykonanie sysetemu wizualizacji sterownika stanowiska laboratoryjnego układu regulacji poziomu cieczy w zbiornikach otwartych - praca inżynierska
Wojciech Szkolnikowski Algorytmy regulacji, a właściwości obiektu i jakość sterowania - praca magisterska
Krzysztof Liszewski Analiza porównawcza regulatora PID oraz regulatorów wykorzystujących model procesu do sterowania temperaturą procesu przemysłowego - praca inżynierska
Rafał Szczytowski Algorytm regulacji systemu nadążnego względem pozycji słońca - praca inżynierska
Michał Awtoniuk
Modelowanie procesu klimatyzacji w technologii produkcji pieczarek - rozprawa doktorska