Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Publikacje » CO2 - artykuł cz. 2

Czujniki CO2, sterowniki CO2 - poradnik (cz. 2)

CO2 - wróg czy przyjaciel?

Dariusz Grobel, Michał Konieczny, Andrzej Łobzowski
LAB-EL Elektronika Laboratoryjna S.J.

Artykuł publikowany w piśmie POMIAR nr 6/2010

CO2 - wróg czy przyjaciel?

W pierwszej części artykułu przedstawiono dopuszczalne poziomy stężenia dwutlenku (ditlenku) węgla w powietrzu oraz ich wpływ na nasze życie.

Rosnący apetyt na pomiar CO2

Jest oczywiście znacznie więcej obszarów, w których zachodzi konieczność kontroli stężenia CO2 szczególnie w szeroko rozumianym przemyśle. Zarówno jeśli chodzi o ochronę zdrowia pracowników, jak i utrzymanie wymaganych parametrów procesów produkcyjnych, co jest niezbędne do osiągnięcia założonych celów ekonomicznych przedsiębiorstw.

Kluczowym zatem zagadnieniem stał się precyzyjny, niezawodny, tani i nie wymagający częstych zabiegów konserwacyjnych pomiar stężenia dwutlenku (ditlenku) węgla. Urządzenia pomiarowe ze względu na możliwość lokalizacji w budynkach użyteczności publicznej dodatkowo powinny być małe, estetyczne oraz wyposażone w niezbędne interfejsy umożliwiające współpracę z wentylatorami i zdalnymi systemami monitorującymi mikroklimat.

Ciepło czy zimno, a może duszno ?  Zmierz to z LAB-EL

Firma LAB-EL ma w swojej ofercie całą gamę urządzeń do pomiaru stężenia CO2 w powietrzu, które z powodzeniem stosowane są do efektywnego wentylowania pomieszczeń, w których przebywają ludzie, jak i w pozostałych wymienionych obszarach zastosowań. Te sterowniki i czujniki CO2 spełniają wszystkie przedstawione powyżej wymagania. Z naszej oferty można wybrać sterownik CO2 odpowiedni do potrzeb każdego użytkownika. Oferujemy urządzenia przenośne, proste regulatory, rejestratory, regulatory z możliwością dołączenia do sieci Ethernet, która jest powszechnie stosowana we wszystkich nowoczesnych obiektach. Urządzenia zamykane są w obudowach ze swobodnym przewiewem powietrza, które nie wymagają wymuszonego przepływu, jak również w obudowach wyposażonych w króćce, przez które kontrolowane powietrze może być doprowadzane z zewnątrz. Wszystkie oferowane urządzenia do pomiaru stężenia CO2 wykorzystują nowoczesną metodę optyczną NDIR (Non-Dispersive Infrared), która obecnie jest najbardziej optymalną, gdyż łączy w sobie precyzję pomiaru, wysoką selektywność, długi bezobsługowy czas eksploatacji i niewygórowaną cenę.

Nasze sterowniki CO2 i czujniki CO2 mogą pracować lokalnie jako pojedyncze, niezależne punkty pomiarowe z możliwością współpracy z wentylatorem (np. LB-853), mogą być wzbogacone o opcję długotrwałej rejestracji mierzonych wartości (np. LB-850A), jak również mogą pracować w wielopunktowych systemach pomiarowych (np. LB-850A, LB-852) oraz w rozbudowanych wielopunktowych systemach kontroli wykorzystujących sieć Ethernet (np. LB-856). Dodatkową zaletą naszej oferty jest łatwość rozbudowy systemu o pomiar innych wielkości fizycznych mikroklimatu pomieszczeń, takich jak temperatura, wilgotność, ciśnienie i wiele innych, przez dołączanie odpowiednich, specjalizowanych urządzeń produkowanych przez firmę LAB-EL (np. LB-710, LB-711, LB-716). Firma LAB-EL proponuje kompleksowe rozwiązania sterowania i kontroli parametrami mikroklimatu poprzez oferowanie, oprócz wymienionych przyrządów pomiarowych, również innych niezbędnych urządzeń tworzących pełen system (np. koncentrator danych  LB-480).

Nad poprawnością działania systemu czuwa specjalizowany program LBX, będący poważnym narzędziem przeznaczonym do prowadzenia automatycznego monitoringu, rejestracji i sterowania parametrami mikroklimatu oraz alarmowania (np. SMS, e-mail) o niepokojących sytuacjach. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest możliwość zdalnej kontroli wykorzystującej sieć internet, co zwalnia osoby odpowiedzialne za utrzymanie żądanych parametrów mikroklimatu od konieczności pozostawania w kontrolowanym obiekcie.

W skład opisanej oferty wchodzą przyrządy mierzące CO2 w zakresie od 0 do 10000 ppm z dokładnością +/- 100ppm +/- 5% wartości mierzonej. Poniżej zaprezentowane są wybrane mierniki uszeregowane pod względem rosnących możliwości funkcjonalnych.

Czujniki CO2 i sterowniki CO2

Czujnik CO2, sterownik LB-853 – Wyjście napięciowe 0..10V, dwa przekaźniki do sterowania zewnętrznymi urządzeniami wykonawczymi (regulacja progowa). Obudowa przewiewowa przystosowana do montażu na standardowej puszce podtynkowej. Zasilanie 24V AC/DC. Trzy diody LED sygnalizujące przekroczenie zaprogramowanych progów alarmowych (stężenie niskie, średnie lub wysokie).
Czujnik CO2 LB-853
Miernik stężenia CO2 LB-852 – Wyjście napięciowe 0..10V i interfejs cyfrowy S300 (standard cyfrowej transmisji danych wykorzystywany w systemach LAB-EL). Obudowa z króćcami pomiarowymi, konieczność wymuszenia przepływu kontrolowanego powietrza. Zasilanie 12V DC.
Czujnik CO2 LB-852

Sterownik CO2 LB-850A – Wyjście napięciowe 0..10V, interfejs S300 (standard cyfrowej transmisji danych wykorzystywany w systemach LAB-EL), dwa przekaźniki do sterowania zewnętrznymi urządzeniami wykonawczymi (regulacja progowa), związane z przekaźnikami diody LED, podświetlany wyświetlacz LCD, wewnętrzny sygnalizator akustyczny, klawiatura, rejestracja mierzonych wartości (do 30000 punktów pomiarowych), współpraca z komputerem RS232 (MODBUS). Możliwość pomiaru temperatury zewnętrznym termistorem w zakresie –50..+100 °C. Obudowa sterownika CO2 przewiewowa dostosowana do montażu na szynie TS35. Zasilanie sieciowe 230V AC

Miernik stężenia CO2 LB-850A.

Sterownik CO2 LB-856 – Interfejs Ethernet 10/100M, protokoły IPv4 i IPv6.Zasilanie: 12V DC (zewnętrzny zasilacz) lub opcjonalnie POE (Power Over Ethernet). Obudowa przewiewowa, montaż naścienny.Dodatkowe wejścia: zewnętrzny czujnik stężenia O2 (tlenu), zewnętrzny czujnik temperatury -50 .. +150 °C, napięciowe 0-10V oraz dowolny inny współpracujący czujnik S300. Dodatkowy interfejs RS-232: współpraca z modemem GSM/GPRS. Obsługiwane protokoły sterownika CO2 do odczytu danych: HTTP (podgląd danych przez WWW), MODBUS/TCP (współpraca np. z oprogramowaniem SCADA), SNMP (współpraca z oprogramowaniem zarządzania sieciami IP), JSON i XML (współpraca z dowolnymi aplikacjami www, itp). Rejestracja danych: wewnętrzna pamięć 256kB, ilość rekordów zależna od zestawu rejestrowanych wielkości. Sygnalizacja alarmowa: wysyłanie e-mail (SMTP), pułapki SNMP, wysyłanie SMS (przez dołączony zewnętrzny modem GSM).

Miernik stężenia CO2 LB-856
Zobacz również
Zobacz również