Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Publikacje » Monitoring serwerowni

Monitoring serwerowni

Monitoring mikroklimatu w serwerowniach komputerowych

Artykuł został opublikowany w piśmie POMIAR nr 4/2006

  • Bezpieczeństwo serwerowni = bezpieczeństwo danych
  • Najprostszy system monitoringu temperatury w serwerowni
  • Kilka innych propozycji rozwiązania problemu

Monitoring mikroklimatu w serwerowniach komputerowych

Informacja jest jedną z wartości, której ochrona jest ze wszech miar wymagana. Ochrona danych osobowych, intelektualnych, kulturowych, gospodarczych czy strategicznych stanowi ważny element zarządzania i podlega specjalnym obostrzeniom prawnym. Informacje mogą być gromadzone w postaci zapisów papierowych, na nośnikach magnetycznych, optycznych, mechanicznych, itp. Archiwizacja danych powinna zapewnić ich pełne bezpieczeństwo. Stąd też wszelkiego typu zabezpieczenia programowe danych, w tym szyfrowania i kodowania chroniące je przed ingerencją osób niekompetentnych, których nieświadoma lub świadoma działalność mogłaby spowodować niepowetowane straty również w znaczeniu ekonomicznym. Zabezpieczenia dotyczą również sfery sprzętowej, co jest sprawą niebagatelną, jako że zawodność sprzętu mimo postępu technicznego zawsze występuje. Bezpieczeństwo danych, a w szerszym znaczeniu informacji jest regulowana prawnie. W Polsce obowiązuje wiele rozporządzeń i ustaw o znaczeniu lokalnym, branżowym, tematycznym, natomiast dwa spośród nich dotyczą bezpieczeństwa informacji w szerokim tego słowa znaczeniu. A oto one:

  • Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych;
  • Polska norma: PN-ISO/IEC 27002:2014-12 Tytuł: Technika informatyczna -Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji. Data zatwierdzenia: 2014-11-25; Data publikacji:  2014-12-02;
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

W dobie komputeryzacji, właśnie na te urządzenia spadła główna rola przetwarzania i archiwizowania wszelkiego rodzaju danych. Większość przedsiębiorstw, instytucji, jednostek wojskowych, itp. posiada własne centra komputerowe zwane serwerowniami (ang. Data Center). Są to pomieszczenia klimatyzowane, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych w których znajdują się komputery-serwery. Serwery, urządzenia sieciowe oraz UPS-y umieszczone są w sposób uporządkowany w szafach i na stojakach. W ostatnich latach powstaje wiele tzw. inteligentnych budynków gdzie wszelkie systemy zabezpieczające, zasilające, itp. integrowane są w systemach komputerowych lokalizowanych w serwerowniach np. osiedlowych. Konstrukcja pomieszczenia serwerowni powinna zapewniać ergonomiczne rozmieszczenie szaf i stojaków, oddzielenie pomieszczenia z serwerami od pomieszczeń dla operatorów, podłogi muszą umożliwiać prowadzenie kabli w kanałach.

Monitoring serwerowni

Oprócz klimatyzacji czy wentylacji, które regulowane są przez specjalizowane systemy, istnieje konieczność ciągłego niezależnego monitorowania parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach serwerowni i powiadamianie kompetentnych służb o zaistniałych stanach zagrożenia  (przekroczeniach wartości granicznych temperatury i wilgotności względnej) w celu podjęcia szybkich działań zapobiegających przed awarią systemu informatycznego.

Firma LAB-EL również w tej dziedzinie oferuje termometry do serwerowni, higrometry oraz gotowe systemy monitorujące.

Termometry do serwerowni

Produktem firmy jest 4 kanałowy termometr Ethernetowy LB-489. Posiada on wejścia do bezpośredniego dołączenia: 4 zewnętrznych termistorowych czujników temperatury oraz jednego z przyrzadów produkcji firmy LAB-EL z interfejsem S-300 np. termohigrometru LB-710A. Wyniki pomiarów są wysyłane z LB-489 przez jego interfejs Ethernet bezpośrednio do sieci systemu informatycznego. Interfejs Ethernet w połączeniu z obsługą odpowiednich protokołów daje możliwość bardzo prostego zastosowania termometru LB-489 w istniejących systemach zarządzania sieciami czy też systemach wizualizacji danych SCADA.

LB-489 network diagramOprócz termometru LB-489, który z racji swej konstrukcji jest dedykowany do omawianej aplikacji, istnieje szereg innych rozwiązań jakie firma LAB-EL aplikuje u różnych swoich klientów. Poniżej zestawienie kilku najpopularniejszych rozwiązań:

  1. termometr do serwerowni LB-489 przedstawiony na rysunku - szczegółowy opis: termometr do serwerowni LB-489;
  2. bezprzewodowy monitoring temperatury i ew. wilgotności z wykorzystaniem termometrów LB-535T i ew. termohigrometrów LB-535 oraz systemu radiowego EL WAVE pracującego w pasmie 433MHz - termometry i termohigrometry w systemie EL WAVE.
  3. bezprzewodowy monitoring temperatury i ew. wilgotności z wykorzystaniem termometrów LB-523T i ew. termohigrometrów LB-523 oraz sieci WiFi udostępnionej w serwerowni - termometry i termohigrometry w systemie WiFi.;
  4. zestaw z 8-to kanałowym (można powiększyć liczbę kanałów do 17)  koncentratorem Ethernetowym LB-480 - koncentrator LB-480

Zaprezentowane opisowo systemy umożliwiają pracę autonomiczną (bez wykorzystania oprogramowania wizualizacyjnego) 1 i 4 lub pracę w systemie LBX (oprogramowanie archiwizacyjno-wizualizacyjne produkcji firmy LAB-EL) 1, 2, 3 i 4.