Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Publikacje » Termometr a dokumentacja pracownicza

Termometr do archiwum dokumentów - dokumentacja pracownicza

Dokumentacje pracownicze

A cóż to takiego? Kolejny jakiś dziwoląg? Otóż nie. W dniu 10 grudnia 2018 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2369).

Paragraf 8 wymienionego powyżej rozporządzenia nakazuje pracodawcom zapewnienie odpowiednich warunków mikroklimatycznych w pomieszczeniach, w których przechowywana jest dokumentacja pracownicza czyli odpowiedniej wilgotności i temperatury. Zapis ten dotyczy dokumentacji, która jest prowadzona i przechowywana w formie papierowej. Dociekliwi redaktorzy z Gazety Prawnej doprecyzowali dość nieprecyzyjne określenie „odpowiednia”, w wyniku czego stwierdzono że muszą być stosowane reguły przyjęte dla profesjonalnych archiwów czyli wilgotność powietrza w zakresie 45 ÷ 60% przy wahaniu dobowym rzędu 5% oraz temperatura w zakresie  14 ÷ 20oC przy maksymalnym dobowym wahaniu ≤ 2oC. Pomieszczenia, których dotyczy powyższe monitorowanie warunków mikroklimatycznych, to pomieszczenia biurowe oraz wszelkiego rodzaju szafy łącznie z metalowymi „pancernymi”. Pracodawcy zatem zapewniają odpowiednie warunki przechowywania dokumentacji poprzez zastosowanie różnego rodzaju systemów grzewczo-klimatycznych, firma LAB-EL natomiast oferuje przyrządy do ciągłego monitorowania i rejestracji parametrów tych warunków.

Spośród wielu różnego rodzaju przyrządów charakteryzujących się specyficznymi właściwościami, do realizacji wymagań dotyczących przechowywania dokumentacji pracowniczej lub archiwum dokumentów, oferujemy proste, małe, zasilane bateryjnie termohigrometry rejestrujące temperaturę i wilgotność w zaprogramowanych odstępach czasowych. Przyrządy te umożliwiają transfer zapisanych w pamięci danych do systemu komputerowego drogą radiową lub poprzez podłączenie przyrządu do portu USB komputera.

Proponowane termometry i higrometry do dokumentacji pracowniczej

Bezprzewodowy termohigrometr-rejestrator bateryjny LB-518 z Bluetooth

Przyrząd współpracuje z aplikacjami Trans-Logger B i Parcel-Logger. Są to programy produkcji firmy LAB-EL umożliwiające współpracę bezpośrednią z termohigrometrami LB-518. Programy można pobrać w sklepie Play i zainstalować np. w telefonie komórkowym, na tablecie itp. działających w systemie Android. Podczas konfiguracji program wyszukuje aktywne w pobliżu przyrządy działające w systemie Bluetooth, łączy się z nimi umożliwiając ich z kolei konfigurację oraz transfer danych. Dane mogą być dalej poprzez sieć GSM transferowane do systemu komputerowego z oprogramowaniem LBX. Szczegóły można uzyskać na stronie: Bezprzewodowy termohigrometr-rejestrator LB-518.

BluetoothBluetoothBluetooth

Bezprzewodowy termohigrometr-rejestrator LB-523 z WiFi

Przyrząd współpracuje z aplikacjami Trans-Logger i Store-Logger. Termohigrometr LB-523 wyposażony jest w moduł WiFi umożliwiający współpracę z aplikacją zainstalowaną w telefonie, tablecie z systemem Android lub poprzez dostępną w danym pomieszczeniu sieć WiFi z systemem LBX zainstalowanym na dowolnym komputerze w lokalnej sieci informatycznej. Szczegóły można uzyskać na stronie: Termometr i higrometr z internetem bezprzewodowym WiFi LB-523
BluetoothBluetoothBluetoothBluetooth

Miniaturowy rejestrator temperatury i wilgotności LB-532 z USB

Przyrząd mierzy, rejestruje i wyświetla parametry mikroklimatu w zaprogramowanym trybie pracy. Dane zapisane w pamięci rejestrującej mogą być odczytane za pośrednictwem aplikacji Logger (program dostarczany przez LAB-EL), po podłączeniu przyrządu przewodem do USB komputera PC. Szczegóły można uzyskać na stronie: Rejestrator temperatury, wilgotności, ciśnienia, oświetlenia z interfejsem USB

BluetoothBluetoothBluetooth

Niewielki rejestrator temperatury i wilgotności LB-516A z USB

Przyrząd mierzy i rejestruje parametry mikroklimatu w zaprogramowanym trybie pracy. Dane zapisane w pamięci mogą być odczytane poprzez aplikację Logger (program dostarczany przez LAB-EL), po podłączeniu przyrządu kablem do portu USB. Szczegóły można uzyskać na stronie: Rejestrator temperatury, wilgotności, ciśnienia, oświetlenia z interfejsem USB
BluetoothBluetoothBluetooth