Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Publikacje » Monitoring w transporcie

Monitoring temperatury w środkach transportu

Monitoring w transporcie HACCP

Monitoring w transporcie

Prezentowane poniżej rejestratory temperatury są szczególnie przydatne do monitoringu temperatury w środkach transportu. Szczegółowy opis tych urządzeń znajduje się w odnośnych ulotkach. Urządzenia spełniają wymagania przedstawione w następującym dokumencie:

  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności (Dz. U. z 2003 r. Nr 21 z dnia 10.02.2003r , poz. 179).

TRANS-LOGGER – system kontroli warunków transportu

Trans-logger ekran pomiarów

System TRANS-LOGGER jest zestawem urządzeń i oprogramowania służącym do dokumentowania warunków transportu, kontrolując temperaturę i otwarcie drzwi. Jest niezbędnym wszędzie tam, gdzie nadzorowany jest łańcuch zimnych dostaw produktów wrażliwych na temperaturę, tzw. cold chain.

System TRANS-LOGGER składa się z urządzeń z własnym niezależnym zasilaniem:

  • Rejestratora danych w kabinie kierowcy, którym może być:
    • Specjalistyczny terminal z systemem Android zintegrowany z drukarką,
    • Dowolny tablet lub smartfon z systemem Android z zewnętrzną drukarką (z bezprzewodową komunikacją Bluetooth),
  • Czujników temperatury i otwarcia drzwi LB-523TD umieszczonych w strefach kontrolowanych.

Szczegółowy opis systemu zamieszczono w osobnej ulotce.

Bezprzewodowy termometr GSM, higrometr GSM - LB-524

Bezprzewodowy termometr higrometr LB-524 GSM, bezprzewodowy rejestrator GSM

LB-524 GSM to bateryjny rejestrator temperatury. Co zaprogramowany czas rejestrator włącza moduł GSM/GPRS i inicjuje łączność z serwerem LBX, którego adres IP został wcześniej ustalony. Urządzenie jest zasilane z łatwo wymienialnych baterii AA (4x1,5V) lub z zewnętrznego zasilacza. W przypadku wyczerpania podstawowego źródła zasilania, operacje GSM zostają wstrzymane, natomiast pomiary i rejestracja trwa nadal dzięki wbudowanej, wymienialnej długowiecznej baterii litowej. Wyniki pomiarów oraz dodatkowe informacje wyświetlane są na bieżąco na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym.

LB-524 GSM bateryjny rejestrator temperatury przeprowadzi pomiary i rejestruje wyniki w pamięci co ustalony przez użytkownika czas (w zakresie od 1 minuty do 4 godzin). Co zadany czas rejestrator włącza interfejs GSM i wysyła na ustalony stały publiczny adres IP komputera z programem SCADA LBX wyniki pomiarów bieżące oraz zarejestrowane w pamięci.

Alarm powoduje dodatkowe zgłoszenie rejestratora LB-524 do serwera pracującego pod kontrolą programu SCADA LBX (niezależnie od ustawionego okresu wysyłania danych). Alarm może także powodować wysłanie SMSa z komunikatem alarmowym na zaprogramowane wcześniej maksymalnie 2 numery telefonów komórkowych.

Termograf / Minirejestrator temperatury LB-516T

Termometr LB-516

Rejestrator - termograf LB-516T jest przeznaczony do kontroli i dokumentowania przebiegu procesów technologicznych w zakładach produkcyjnych, w szczególności branży medycznej i spożywczej. Może być wykorzystany do rejestracji parametrów klimatu podczas transportu towarów wrażliwych na temperaturę. Może być umieszczany w paczkach z przewożonym towarem. Jest szczególnie przydatny dla spełnienia wymogów kontroli jakości produkcji i w środkach transportu.

Rejestrator - termograf LB-516T jest super-miniaturowym rejestratorem temperatury, zasilanym z wbudowanej długowiecznej baterii litowej. Przyrząd wykorzystuje do pomiaru wbudowany czujnik temperatury.

Termograf / Minirejestrator temperatury LB-532

Termohigrometr z rejestracją wilgotności i temperatury LB-532

Rejestrator LB-532 jest przeznaczony do kontroli i dokumentowania przebiegu procesów technologicznych w zakładach produkcyjnych, w szczególności branży medycznej i spożywczej. Może być wykorzystany do rejestracji parametrów klimatu: temperatury lub temperatury i wilgotności wewnątrz pojazdów lub wewnątrz opakowań podczas transportu towarów wrażliwych na temperaturę. Jest szczególnie przydatny dla spełnienia wymogów kontroli jakości produkcji ISO i HACCP.

Rejestrator LB-532T zasilany z wbudowanej długowiecznej baterii litowej. Wyniki pomiarów prezentowane są na dużym czytelnym ciekłokrystalicznym wyświetlaczu. Posiada interfejs USB. Przyrząd wykorzystuje do pomiaru wbudowany lub zewnętrzny czujnik temperatury (na kablu).

Rejestrator LB-532T wyposażony jest w dużą pamięć do przechowywania wyników pomiarów, która przykładowo przy nastawie odstępu rejestracji co 25 minut wystarcza na ponad rok zapisów w jednej sesji rejestracyjnej. Możliwe jest zapisywanie w pamięci w 2 trybach : "do zapełnienia" (po zapełnieniu pamięci rejestracja jest zatrzymywana) i "z nadpisywaniem" (po zapełnieniu pamięci kasowane są najstarsze zapisy).

Umożliwia również ustawienie progowych wartości temperatury (w wersji LB-520 także wilgotności), przekroczenie których, podczas sesji rejestracyjnej, jest sygnalizowane na wyświetlaczu, jak również możliwa jest automatyczna rejestracja przedziałów czasu, w którym progi te były przekroczone.

Rejestrator temperatury z wbudowaną drukarką LB-530

LB-530

LB-530 jest wielokanałowym precyzyjnym rejestratorem temperatury. Można do niego dołączyć od 1 do 4 czujników PT1000 lub PT100. Dodatkowo LB-530 może rejestrować stan do 4 wejść typu zwarty / rozwarty. Wejścia te mogą przykładowo służyć do kontroli otwarcia drzwi chłodni, pracy agregatu chłodni lub innych zdarzeń.

Dane gromadzone w pamięci można przenieść do komputera klasy PC korzystając z dostępnego, specjalistycznego oprogramowania LBX500. Oprogramowanie to umożliwia prezentacje i wydruk odczytanych danych w postaci tabeli, wykresów lub histogramów oraz raportów z wyliczonym czasem występowania alarmów w poszczególnych kanałach. Dodatkowo zarejestrowane dane mogą być w dowolnej chwili wydrukowane, bez udziału komputera, na wbudowanej w rejestrator drukarce termicznej.

Rejestrator zasilany jest z zewnętrznego źródła prądu stałego o napięciu z przedziału 9..36V dzięki czemu może być zasilany wprost z samochodowej instalacji elektrycznej 12/24V. Rejestrator wyposażony jest we wbudowany akumulator podtrzymujący pracę urządzenia w przypadku zaniku zasilania głównego. W powyższym przypadku LB-530 nie traci swoich właściwości funkcjonalnych łącznie z możliwością wydruków raportów na wewnętrznej drukarce.

Termometr bezdotykowy - pirometr FLUKE 62 mini

FLUKE 62 mini

Nowy pirometr Fluke 62 Mini jest idealnym wprowadzeniem do bezdotykowego pomiaru temperatur. Posiada najwyższą dokładność w swojej klasie. Oferuje szybki i niezawodny pomiar temperatury powierzchni opakowania towarów, co pozwala na natychmiastową kontrolę temperatury tych towarów podczas załadunku i wyładunku (przyrząd importowany).

Przyrządy pomiarowe produkcji LAB-EL są dostarczane z indywidualnymi świadectwami wzorcowania z laboratoriów następujących instytucji:

  • Akredytowane Laboratorium Wzorcujące LAB-EL
  • Instytut Energetyki w Warszawie,
  • Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii w Warszawie (dla urządzeń stosowanych w wojsku).

Pełna oferta LAB-EL oraz podstawowe dane techniczne poszczególnych urządzeń są dostępne w internecie na stronie: http://www.label.pl/.

Zobacz również
Zobacz również