www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Czujniki temperatury do cyfrowych termometrów elektronicznych


 • Różne wersje konstrukcyjne czujnika temperatury
 • Różne zakresy temperatur czujników
 • Różne zastosowania
 

Obudowy zewnętrznych czujników temperatury z termorezystorem Pt1000 (lub na specjalne zamówienie: czujnik temperatury z termorezystorem Pt100 albo z termistorem 10k), przykładowo do termometrów: LB-480 z wkładką LB-499-PT, LB-471T, LB-520T, LB-522T, LB-530, LB-560C, LB-701T, LB-706TLB-707T, LB-708T, LB-708TR, LB-710T, LB-710DT, LB-711, LB-712T, LB-754J i LB-754T lub innych termometrów. Czujniki temperatury mogą być wykonane w różnych wersjach konstrukcyjnych, od których zależy zakres temperatur pracy i obszar zastosowań. Długość i typ kabla łączącego obudowę czujnika temperatury z panelem odczytowym określa zamawiający. Wersja standardowa kabla czujnika ma długość 1 m, inne długości na zamówienie.

Zakres pomiarowy termometru z czujnikiem temperatury jest nie większy niż zakres pomiarowy termometru i nie większy niż zakres temperatur pracy czujnika. Podany poniżej zakres temperatur dotyczy końca czujnika, w którym zlokalizowany jest termorezystor. Zakres temperatur czujnika temperatury od strony wyprowadzenia kabla jest ograniczony zakresem temperatur przewodu wychodzącego z czujnika. Czujnik temperatury może być zanurzony w medium (płynie) o temperaturze zawartej w zakresie temperatur pracy czujnika tylko do takiej głębokości, aby jego koniec od strony wyprowadzenia nie miał przekroczonej temperatury pracy przewodu.

Miejsce połączenia osłony czujnika z przewodem nie jest wodoodporne i nie może być zalane płynami. W niektórych wersjach termometrów (podanych w opisach poniżej) istnieje możliwość wykonania czujnika temperatury w wersji z wodoodpornym połączeniem osłony z kablem.

  Wynik pomiaru temperatury dokonywanej elektronicznym termometrem z zewnętrznym czujnikiem temperatury, o obudowie wykonanej z rurki ze stali nierdzewnej, charakteryzuje się określoną szybkością zmian wyników pomiarów przedstawionym w osobnym załączniku.

Do przeliczeń rezystancji czujnika platynowego na temperaturę i odwrotnie można wykorzystać dostępny na stronie: Kalkulator rezystancji termometrów platynowych.


Wersje konstrukcyjne czujników temperatury

 CZUJNIKI TEMPERATURY  TL-1
 Typ  Zakres temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TL-1 -40..+85°C średnica 23 mm,
L=192 mm
 Czujnik temperatury do powietrza. Obudowa z tworzywa sztucznego (ABS).
 Temperatura pracy przewodu standardowego (PCV): -5..+70°C (bez zginania: -30..+80°C).
Czujnik temperatury - termometr TL-1TL-1
 CZUJNIKI TEMPERATURY  TL-2, TL-3, TL-4
 Typ  Zakres temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TL-2 -40..+80°C średnica 5,8 mm, L=67...250 mm (standardowo 100 mm) Czujnik temperatury do cieczy, mas półpłynnych, gleby (podłoża), powietrza. Obudowa ze stali nierdzewnej, przewód PCV, uszczelnienie połączenia koszulką termokurczliwą.

Temperatura pracy przewodu standardowego (PCV): -5..+70°C (bez zginania: -30..+80°C).
TL-3 średnica 10 mm, L=200...800 mm (standardowo 400 mm)
TL-4 średnica 4,1 mm, L=60...150 mm (standardowo 75 mm)
Termometr TL-2, czujnik temperatury do cieczyTL-2
 CZUJNIKI TEMPERATURY  TL-5
 Typ  Zakres temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TL-5 -40..+70°C czujnik: średnica 6 mm,
L=85 mm,
puszka: 88 x 64 x 42 mm
Czujnik temperatury do powietrza w pomieszczeniach zamkniętych.
Obudowa czujnika ze stali nierdzewnej,
obudowa puszki połączeniowej z tworzywa sztucznego.
Przepust do przewodu o średnicy do 7 mm.
Czujnik termometryczny TL-5, czujnik temperatury do powietrzaTL-5
 CZUJNIKI TEMPERATURY  TL-6
 Typ  Zakres temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TL-6 -30..+70°C czujnik: średnica 5 mm,
L=50 mm,

przewód: średnica 4,6 mm
Obudowa czujnika z tworzyw sztucznych, wersja "ekonomiczna".

Czujnik temperatury do powietrza w pomieszczeniach zamkniętych.
Do pomiaru temperatury betonu podczas fundamentowania (zastosowanie jednorazowe), w zestawach z kodowaniem kolorem długości kabla: czerwony = 1 m, niebieski = 1,5 m, zielony = 2 m. Inne długości na zamówienie.
 
Temperatura pracy przewodu standardowego (PCV): -5..+70°C (bez zginania: -30..+80°C).
Czujnik termometryczny TL-6TL-6
CZUJNIKI TEMPERATURY  TA-PD
 Typ  Zakresy temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TA-PD-4 -50..+250°C
-100..+250°C
-50..+400°C
średnica 4 mm, 
otwór 3,2 mm
Pomiar temperatury powierzchni bloków, części maszyn lub różnych elementów konstrukcyjnych.
Zakresy temperatur pracy przewodu: standardowego (PCV): -20..+80°C, silikonowego: -50..+200°C, teflonowego: -100..+200°C, z włókna szklanego: -100..+400°C.

Uwaga: Miejsce połączenia osłony czujnika z przewodem nie jest wodoodporne i nie może być zalane płynami!
Istnieje możliwość wykonania czujnika temperatury w wersji wodoodpornej, ale tylko w wersji TA-PD-6 z kablem silikonowym 6 mm.

TA-PD-5 średnica 5 mm,
otwór 3,2 mm
TA-PD-6 średnica 6 mm, 
otwór 4,2 mm
Termometr TA-PD-5, czujnik temperatury do maszynTA-PD-5
 CZUJNIKI TEMPERATURY  TA-PL
 Typ  Zakresy temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TA-PL-3*)
TA-PL-4
TA-PL-5
TA-PL-6
TA-PL-8
TA-PL-10
50..+250°C
-100..+250°C
-50..+400°C
średnica: 3*), 4, 5, 6, 8,
albo 10 mm, 

L=100...1000 mm
Czujnik temperatury do gazów i płynów w zbiornikach. Wyjście przewodu z czujników - proste albo kątowe.

Zakresy temperatur pracy przewodu: standardowego (PCV): -20..+80°C, silikonowego: -50..+200°C, teflonowego: -100..+200°C, z włókna szklanego: -100..+400°C.

Uwagi:

 • Miejsce połączenia osłony czujnika z przewodem nie jest wodoodporne i nie może być zalane płynami!
 • Istnieje możliwość wykonania tego czujnika w wersji wodoodpornej, ale tylko w wersji TA-PL-6 z kablem silikonowym 6 mm.
 • *) - Wykonanie TA-PL-3 posiada delikatny kabel o średnicy tylko 1,6 mm i nie jest zalecane do zastosowań standardowych.
 • Do zastosowań standardowych proponujemy wykonanie TA-PL-5 o średnicy 5 mm.
Termometr TA-PL-prostyTA-PL-prosty
Termometr TA-PL-kątowyTA-PL-kątowy
 CZUJNIKI TEMPERATURY  TA-PL-100D
 Typ  Zakresy temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TA-PL-100D -200..+600°C średnica:
6 mm, 

L=450 mm
Czujnik przeznaczony do pomiaru w szerokim zakresie temperatur, z termorezystorem drutowym Pt100, klasy A (w zakresie 0...100°C) i klasy B poza tym zakresem.
Do gazów i płynów w zbiornikach. Wyjście przewodu proste z odciążką sprężynową. Kabel czterożyłowy długości 2 m, ekranowany, ekran podłączony do osłony czujnika, zakończony wtykiem DB-9.

Możliwe jest wykonanie krótszej osłony czujnika dla węższych zakresów temperatur.

Czujnik jest przeznaczony do współpracy z wkładką precyzyjnego termometru LB-499-PT.

Uwagi:

 • Miejsce połączenia rączki czujnika z przewodem nie jest wodoodporne i nie może być zalane płynami!
Termometr TA-PY z rączka silikonową.TA-PL-100D
 CZUJNIKI TEMPERATURY  TA-PK
 Typ  Zakresy temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TA-PK-4 -50..+250°C
-100..+250°C
-50..+400°C
średnica 4 mm,
L=100...1000 mm
Czujnik temperatury do gazów i płynów w zbiornikach. Osłona czujnika jest wykonana ze stali nierdzewnej. Do mocowania służy króciec przesuwny typu K2 - ze stali nierdzewnej albo typu K5 - z mosiądzu, niklowany. Wyjście przewodu z czujników - proste albo kątowe.

Zakresy temperatur pracy przewodu: standardowego (PCV): -20..+80°C, silikonowego: -50..+200°C, teflonowego: -100..+200°C, z włókna szklanego: -100..+400°C. 

Uwaga: Miejsce połączenia osłony czujnika z przewodem nie jest wodoodporne i nie może być zalane płynami!
Istnieje możliwość wykonania tego czujnika w wersji wodoodpornej, ale tylko w wersji TA-PK-6 z kablem silikonowym 6 mm.

TA-PK-6 średnica 6 mm,
L=100...1000 mm
TA-PK-8 średnica 8 mm,
L=100...1000 mm
Termometr TA-PK, czujniki temperatury do gazówTA-PK-prosty
Termometr TA-PK, czujniki temperatury do płynówTA-PK-kątowy
 CZUJNIKI TEMPERATURY  TA-PM
 Typ  Zakresy temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TA-PM-3 -50..+180°C
-50..+250°C
średnica 3 mm,
L=50...500 mm
Czujnik temperatury do mas miękkich (np. mięsa) w komorach wędzarniczych.

Zakresy temperatur pracy rękojeści: z silikonu: maksimum 180°C, z teflonu i ze stali nierdzewnej: maksimum +200°C.

Zakresy temperatur pracy przewodu: silikonowego: -50..+200°C, teflonowego: -100..+200°C.

Czujnik jest wodoodporny.
TA-PM-4 średnica 4 mm,
L=50...500 mm
TA-PM-5 średnica 5 mm,
L=50...500 mm
TA-PM-silikon, czujnik temperatury do wędzarniTA-PM-silikon
TA-PM-stal, czujniki temperatury do wędzarniTA-PM-stal
TA-PM-teflon, czujniki temperatury do mięsaTA-PM-teflon
 CZUJNIKI TEMPERATURY  TA-PU
 Typ  Zakresy temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TA-PU-3 -50..+250°C
-100..+250°C
-50..+400°C
średnica 3 mm Czujnik temperatury do gazów i płynów w zbiornikach. Wyjście przewodu z czujników poszerzone do średnicy 6 mm. Długość czujnika l: 100..1000 mm.

Zakresy temperatur pracy przewodu: standardowego (PCV): -20..+80°C, silikonowego: -50..+200°C, teflonowego: -100..+200°C, z włókna szklanego: -100..+400°C.

Uwaga: Miejsce połączenia osłony czujnika z przewodem nie jest wodoodporne i nie może być zalane płynami!
Istnieje możliwość wykonania tego czujnika w wersji wodoodpornej, ale tylko w wersji z kablem silikonowym 6 mm.

TA-PU-4 średnica 4 mm
TA-PU-5 średnica 5 mm
Termometr TA-PU - czujniki temperatury do zbiornikówTA-PU
 CZUJNIKI TEMPERATURY  TA-PY-100D
 Typ  Zakresy temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TA-PY-100D -200..+600°C średnica:
6 mm, 

L=450 mm
Czujnik przeznaczony do pomiaru w szerokim zakresie temperatur, z termorezystorem drutowym Pt100, klasy A (w zakresie 0...100°C) i klasy B poza tym zakresem.
Do gazów i płynów w zbiornikach. Wyjście przewodu z osłony czujnika proste z rączką z silikonu. Kabel czterożyłowy długości 2 m, ekranowany, ekran podłączony do osłony czujnika, zakończony wtykiem DB-9.

Możliwe jest wykonanie krótszej osłony czujnika dla węższych zakresów temperatur.

Czujnik jest przeznaczony do współpracy z wkładką precyzyjnego termometru LB-499-PT.

Uwagi:

 • Miejsce połączenia rączki czujnika z przewodem nie jest wodoodporne i nie może być zalane płynami!
Termometr TA-PY z rączka silikonową.TA-PY-100D
 CZUJNIKI TEMPERATURY  TB-PL-100D
 Typ  Zakresy temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TB-PL-100D-6x250TB-PL-100D-6x350
-50..+250°C średnica osłony:
6 mm, 

długość osłony:
250 lub 350 mm
Precyzyjny czujnik temperatury z termorezystorem drutowym Pt100  klasy 1/5 Din. 
Do gazów i płynów w zbiornikach. Wyjście przewodu z osłony czujnika proste z odciążką plastikową. Kabel czterożyłowy długości 2 m, ekranowany, ekran podłączony do osłony czujnika, zakończony wtykiem DB-9.

Czujnik jest przeznaczony do współpracy z wkładką precyzyjnego termometru LB-499-PT.

Uwagi:

 • Miejsce połączenia osłony czujnika z przewodem nie jest wodoodporne i nie może być zalane płynami!

Precyzyjny czujnik temperatury z termorezystorem drutowym Pt100 klasy 1/5 Din.TB-PL-100D
CZUJNIKI TEMPERATURY  TP-111, TP-112 i TP-113
 Typ  Zakres temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TP-111 -100..+550°C średnica 4 mm, 
L=100...800 mm
Czujnik temperatury do cieczy, mas półpłynnych, powietrza.
Do pomiaru temperatury powierzchni (wykonanie specjalne TP-113 z końcówką jak w TP-381, bez otworu na końcu).
Temperatura pracy przewodu i rękojeści -20..+80°C

Uwaga: Miejsce połączenia osłony czujnika z przewodem nie jest wodoodporne i nie może być zalane płynami!

TP-112 średnica 5 mm, 
L=100...800 mm
TP-113  średnica 6 mm,
L=100...800 mm
Termometr TP-111, czujnik temperatury do mas półpłynnychTP-111
 CZUJNIK TEMPERATURY  TP-131 i TP-132
 Typ  Zakres temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TP-131
TP-132
-100..+550°C L=100...400 mm Czujnik temperatury do mas miękkich (np. mięsa).
Temperatura pracy przewodu i rękojeści -20..+80°C.
Termometr TP-131 - czujniki temperatury do mięsaTP-131
Termometr TP-132, czujnik temperatury do mięsaTP-132
CZUJNIK TEMPERATURY  TP-151 i TP-152
 Typ  Zakres temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TP-151
TP-152
0..+180°C L=50...200 mm Czujnik temperatury do mas miękkich (np. mięsa) w komorach wędzarniczych.
Temperatura pracy przewodu i rękojeści 0..+180°C
Termometr TP-151, czujnik temperatury do mięsaTP-151
Termometr TP-152, czujniki temperaturyTP-152
CZUJNIK TEMPERATURY  TP-155
 Typ  Zakres temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TP-155 0..+150°C L=1000...2500 mm Czujnik temperatury do pomiaru materiałów sypkich na hałdach lub składowiskach: węgla, trocin, torfu oraz biomasy (np. kompostu).
Temperatura pracy przewodu i rękojeści 0..+150°C
Termometr TP-155, producent czujników temperaturyTP-155
CZUJNIKI TEMPERATURY  TP-207, TP-208 i TP-209
 Typ  Zakres temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TP-207 -200..+550°C średnica 3 mm
L=100...1000 mm
Czujnik temperatury do cieczy, powietrza, powierzchni itp.
Czujnik wykonany jest z giętkiego przewodu płaszczowego, którego zewnętrzna osłona wykonana jest ze stali 
kwasoodpornej. Żyły przewodu wykonane są z miedzi z dodatkiem cyrkonu, dodatek którego zapewnia stałość rezystancji doprowadzeń w szerokim zakresie temperatur. Izolację przewodu stanowi tlenek magnezu.
Wykonany w tej technologii czujnik łączy w sobie zalety dużej dokładności i rozdzielczości pomiarowej czujnika rezystancyjnego oraz zalety przewodu płaszczowego w izolacji mineralnej, który dzięki swej elastyczności oraz odporności na drgania i wibracje umożliwia pomiar w trudnych warunkach przemysłowych.
Temperatura pracy przewodu (z włókna szklanego w ekranie stalowym) i tulei pośredniczącej -20..+300°C. 
Na życzenie możliwe są inne izolacje przewodu: PCV, silikon, teflon, pancerz. Zakresy temperatur pracy przewodu: PCV: -20..+80°C, silikonowego: -50..+200°C, teflonowego: -100..+200°C.

Uwaga: Miejsce połączenia osłony czujnika z przewodem nie jest wodoodporne i nie może być zalane płynami!

TP-208 średnica 5 mm
L=100...1000 mm
TP-209 średnica 6 mm
L=100...1000 mm
Termometr TP-207, czujnik temperaturyTP-207
CZUJNIK TEMPERATURY TP-361 i TP-362
 Typ  Zakres temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TP-361
TP-362 
-100..+400°C średnica 2, 5, 3, 4, 6, 8 mm
L=50...800 mm
Czujnik temperatury do gazów i płynów w zbiornikach. Do mocowania służy króciec przesuwny (wyposażenie dodatkowe).
Zakresy temperatur pracy przewodu: standardowego (PCV): -20..+80°C, silikonowego: -50..+200°C, teflonowego: -100..+200°C.

Uwaga: Miejsce połączenia osłony czujnika z przewodem nie jest wodoodporne i nie może być zalane płynami!

Termometr TP-361, przesuwny czujnik temperaturyTP-361
Termometr TP-362, czujniki temperaturTP-362
CZUJNIK TEMPERATURY TP-363
 Typ  Zakres temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TP-363 -100..+400°C średnica 4, 6, 8  mm
L=50...1000  mm H=50...1000  mm
Czujnik temperatury do gazów i płynów w zbiornikach. Do mocowania służy króciec przesuwny (wyposażenie dodatkowe).
Zakresy temperatur pracy przewodu: standardowego (PCV): -20..+80°C, silikonowego: -50..+200°C, teflonowego: -100..+200°C.

Uwaga: Miejsce połączenia osłony czujnika z przewodem nie jest wodoodporne i nie może być zalane płynami!

Termometr TP-363, czujniki temperatur do gazówTP-363
CZUJNIKI TEMPERATURY  TP-381 i TP-382
 Typ  Zakres temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TP-381 -100..+400°C średnica obudowy 6  mm, średnica otworu 4,2  mm Pomiar temperatury powierzchni bloków, części maszyn lub różnych elementów konstrukcyjnych.
Zakresy temperatur pracy przewodu: standardowego (PCV): -20..+80°C, silikonowego: -50..+200°C, teflonowego: -100..+200°C.

Uwaga: Miejsce połączenia osłony czujnika z przewodem nie jest wodoodporne i nie może być zalane płynami!

TP-382 średnica obudowy 4  mm,  średnica otworu 3,2  mm
Termometr TP-381, czujnik temperatury do maszynTP-381
CZUJNIK TEMPERATURY  TP-383
 Typ  Zakres temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TP-383 -50..+150°C 1,5 x 3,5 x 30  mm  Pomiar temperatury uzwojeń silników elektrycznych i innych urządzeń. 
Termometr TP-383 - czujnik temperatury do uwzojeń silnikówTP-383
CZUJNIKI TEMPERATURY  TP- 401, TP-402, TP-403 i TP-404
 Typ  Zakres temperatur  Wymiary  Zastosowanie, uwagi
TP-401 -200..+550°C średnica 6  mm, L=100...800 mm Czujnik temperatury do cieczy w zbiornikach.
Temperatura pracy głowicy -40..+100°C.
Do mocowania służy króciec przesuwny i uchwyt zaciskowy.

Uwaga: Miejsce połączenia osłony czujnika z przewodem nie jest wodoodporne i nie może być zalane płynami!

TP-402 średnica 8  mm, L=100...800 mm
TP-403 średnica 10  mm, L=100...800 mm
TP-404 średnica 12  mm, L=100...800 mm
Termometr TP-401, czujnik temperatury do cieczyTP-40
 CZUJNIKI TEMPERATURY  TR-V
 Typ  Zakresy temperatur  Wymiary końcówki pomiarowej  Zastosowanie, uwagi
TR-V-3-14 -50..+250°C średnica 3 mm, 
długość 140 mm
Czujnik temperatury do mas miękkich (np. mięsa) w komorach wędzarniczych.
W pełni hermetyczna w zakresie temperatur pracy -50..+200°C (łącznie z rączką i wyjściem przewodu z rączki).
Dodatkowa linka mocująca zabezpieczająca sondę przed upadkiem w trakcie pracy.
Standardowo wykonywana z czujnikiem Pt100.

Możliwość zamówienia innych wymiarów końcówki pomiarowej i przewodu.
TR-V-5-20 średnica 5 mm,
długość 200 mm
TR-V-10-50 średnica 10 mm,
długość 500 mm
TR-V-12-100 średnica 12 mm,
długość 1000 mm
Czujnik TR-VI-3-14, czujnik temperatury do wędzarniTR-V-3-14

Czujnik temperatury na indywidualne zamówienie

Inne nietypowe wykonania konstrukcyjne czujników temperatury do cyfrowych termometrów elektronicznych są możliwe do wykonania po uzgodnieniu wymagań technicznych takich jak:

 • zakres temperatur pracy czujnika,
 • zakres temperatur pracy przewodu połączeniowego,
 • sposób prowadzenia pomiaru,
 • wymagana dokładność pomiaru,
 • wymagana stała czasu pomiaru.


See also
Zobacz również
Pt-kalkulator Pt-kalkulator
Kalkulator Pt100 Pt1000. Obliczenia ITS-90 (MST-90) i Callendar Van Dusen. Norma IEC751 PN:EN 60751. Przeliczanie temperatury i rezystancji
LB-499-PT LB-499-PT
LB-499-PT jest modułem precyzyjnego jednokanałowego termometru do wbudowania w LB-480 lub LB-490, umożliwiającego pomiar temperatur w zakresie -200...+850°C przy rozdzielczości pomiaru 0,01°C lub 0,001°C. Wykorzystuje jako czujnik zewnętrzny termorezystor platynowy Pt-100 lub Pt-1000. Moduł automatycznie przelicza wynik pomiaru rezystancji na temperaturę wykorzystując współczynniki równania Callendar van Dusena. Współczynniki kalibracji są programowane w procesie kalibracji modułu.
Termometr LB-711 Termometr LB-711
Zakres pomiarowy zależny od konstrukcji zewnętrznych czujników, od 1 do 8 sztuk, maksymalnie -200...+550°C. Dwuprzewodowy cyfrowy interfejs S300. Możliwość adiustacji (regulacji) osobno każdego czujnika i wystawienia świadectwa wzorcowania w laboratorium akredytowanym.
Tolerancje Tolerancje
Norma PN-EN 60751, oprócz zależności pomiędzy temperaturą a wynikającą z niej rezystancją, podaje także tolerancje pomiaru temperatury w zależności od konstrukcji mechanicznej i precyzji wykonania rezystora termometrycznego, tak zwanej klasy tolerancji. Na dokładność pomiaru temperatury wpływają także: histereza i efekt starzenia rezystorów termometrycznych.