Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Termometry » Termohigrometr LB-523A

LB-523A – Termometr, termohigrometr WiFi

Bezprzewodowy termohigrometr LB-523A WiFi, bezprzewodowy rejestrator WiFi
 • Rejestrator temperatury i wilgotności powietrza
 • Zewnętrzny czujnik temperatury dowolnego medium
 • Bezprzewodowa łączność WiFi
 • Interfejs USB
 • Zasilanie bateryjne
 • Obsługa UDP, TCP, DHCP
 • Mały, wytrzymały przyrząd
 • Szeroki zakres temperatur
 • Oprogramowanie LBX
 • Zastosowanie: przemysł farmaceutyczny, spożywczy, magazyny, monitoring temperatury wewnątrz pomieszczeńOpis termometru i termohigrometru z interfejsem bezprzewodowym WiFi


LB-523A jest miernikiem i rejestratorem temperatury lub temperatury i wilgotności powietrza. Dane pomiarowe udostępniane są poprzez sieć WiFi. Rejestrator zasilany jest z czterech baterii typu AA (popularne ‘paluszki’) lub z typowej ładowarki telefonu komórkowego. W przypadku braku głównego zasilania pomiary i rejestracja są podtrzymywane dodatkową baterią litową typu 2032 (bateria ‘guzikowa’).

LB-523A co zadany czas łączy się z punktem dostępu WiFi (AP – access point) a następnie inicjuje połączenie z serwerem LBX. Po zakończeniu wymiany danych z serwerem urządzenie wyłącza swój interfejs WiFi i powraca do podstawowego zadania – pomiaru i rejestracji temperatury i wilgotności. Taki scenariusz działania pozwala na długi czas pracy z baterii.

LB-523A współpracuje z programem LBX. Program LBX zapewnia jednoczesną kontrolę nad wieloma urządzeniami LB-523A realizując następujące funkcje :

 • Tworzy i obsługuje bazę danych pomiarowych pozyskanych z rejestratorów LB-523A.
 • Prezentuje dane w formie tabel, wykresów i raportów.
 • Zarządza alarmami w tym alarmami zgłaszanymi przez rejestratory np. przekroczenia zapisanych progów wilgotności i temperatury, zaniku zasilania zewnętrznego itp.
 • Umożliwia konfigurację LB-523A, w celu dostosowania interfejsu WiFi do lokalnych wymogów sieci.
 • Udostępnia dane pomiarowe chmurze okcloud dającej dostęp do wyników pomiarów z dowolnego urządzenia mobilnego.

Okno główne programu LBX dla LB-523A


Wykres danych z LB-523A


Rejestrator może współpracować bezpośrednio z serwerem LBX lub pośrednio korzystając z serwera proxy. Serwer proxy jest pomocny wówczas gdy adres serwera LBX nie jest stały lub nie jest dostępny z podsieci w której pracują urządzenia LB-523A (adres serwera LBX lub proxy musi być stały, znany i zapisany w pamięci LB-523A, gdyż to rejestrator inicjuje połączenie z serwerem).

Bezpośrednie połączenie LB-523A z serwerem LBX

Bezpośrednie połączenie z serwerem LBX

Od wersji 1.1.1 modemu WiFi oprócz UDP można wybrać również przychodzące połączenia TCP/IP (UDP lub TCP).


Połączenie LB-523A z serwerem LBX poprzez serwer proxy

Połączenie z serwerem LBX za pośrednictwem serwera proxy


Konfiguracja

Konfiguracja LB-523A w urządzeniu mobilnym

Przed rozpoczęciem pracy w sieci urządzenia LB-523A muszą zostać poprawnie skonfigurowane. W szczególności należy podać parametry punktu dostępu WiFi z którym mają się łączyć (nazwa sieci, hasło), parametry serwera LBX lub proxy do którego będą przesyłane dane (adres IP i port serwera). Konfiguracja parametrów sieciowych jest możliwa w programie LBX poprzez interfejs USB lub przeglądarkę www w telefonie komórkowym. Po nawiązaniu łączności radiowej zmiana konfiguracji staje się możliwa również w programie LBX poprzez WiFi.By wykonać konfigurację LB-523A przy użyciu USB i programu LBX należy:

 • Uruchomić program LBX.
 • Połączyć LB-523A przez USB do komputera.
 • Skonfigurować program LBX do obsługi LB-523A poprzez USB (jeśli wcześniej nie był skonfigurowany) - to operacja wykonywana jednokrotnie niezależnie od liczby posiadanych rejestratorów LB-523A.
 • Wybrać ikonę : Konfiguracja połączenia.
 • W odpowiednich polach wpisać nazwę sieci WiFi, hasło, adres i port serwera LBX lub proxy i inne parametry zgodnie z potrzebami.

By wykonać konfigurację LB-523A przy użyciu telefonu komórkowego i przeglądarki www należy:

 • Włączyć WiFi w telefonie komórkowym.
 • Włączyć w LB-523A tryb CONF.
 • Połączyć się (telefon) z siecią WiFi o nazwie LB-523A.
 • Otworzyć przeglądarkę (telefon) i wpisać adres wyświetlany na LCD LB-523A.
 • Zeskanować i wskazać właściwy punkt dostępu bądź wprowadzić ręcznie nazwę sięci.
 • Wpisać hasło, adres serwera LBX lub proxy, port i pozostałe parametry zgodnie z potrzebami.
 • Zapisać ustawienia w pamięci LB-523A.
 • Zakończyć konfigurację wybierając klawisz Wyjście - reset modemu.
Szczegółowy opis konfiguracji LB-523A i programu LBX : 

Szczegółowa Instrukcja konfiguracji LBX i LB-523ARozpoczecie pracy w docelowej lokalizacji


Odłącz LB-523A od USB i umieść w docelowym miejscu pracy. Naciśnij przycisk w LB-523A i zwolnij go gdy wyświetlany będzie napis SEnd. Obserwuj górną linię trójkątów na wyświetlaczu urządzenia. Po pewnym czasie powinny na stałe zapalić się trójkąty MOD (połączenie z wewnętrznym modemem), AP (połączenie z Access Point) oraz LBX (otrzymano odpowiedź od serwera LBX). Jeśli w transmisji uczestniczy serwer proxy to również powinien zapalić się trójkąt PRX. Miganie trójkąta oznacza iż dana operacja jeszcze trwa lub, że nie zakończyła się sukcesem. Jeśli pojawi się problem sprawdź poprawność wprowadzonych parametrów, zmień sposób wyboru Access Point (preferowane jest łączenie ze znanym adresem MAC), podłącz laptop z LBX i uruchom moduł diagnostyczny, skonsultuj z administratorem Twojej sieci czy nie blokuje ona przychodzących na wybrany port połączeń UDP lub TCP albo czy nie ma innej przeszkody np. czy nie ma zdefiniowanej białej listy adresów MAC urządzeń uprawnionych do pracy w sieci. Jeśli Twoja sieć WiFi ukrywa swoją nazwę i występują problemy z łącznością spróbuj wyłączyć ukrywanie nazwy sieci WiFi.


LB-523A jest kontynuacją podstawowej wersji rejestratora LB-523. W poniższej tabeli przedstawione zostały najważniejsze cechy obu wersji.


LB-523A
LB-523
Liczba baterii zasilających (baterie alkaliczne lub akumulatory NiMH, rozmiar AA)
4
2
Bateria podtrzymująca pomiary i rejestrację przy braku zasilania głównego Litowa 3,0V typu 2032 Brak
USB : zasilanie/transmisja Tak/Tak Tak/Tak
Rozdzielczość pomiaru temperatury w zakresie : -20..+60°C/-100..+200°C/-200..+550°C 0,01/0,01/0,1°C 0,1/0,1/0,1°C
Możliwość wykonania wersji termometru i termohigrometru z dodatkową zewnętrzną sondą temperatury
Tak
Nie
Progi alarmowe dla każdego mierzonego parametru
2 x progi dolne
2 x progi górne
1 x próg dolny
1 x próg górny
Alarm od zaniku zasilania zewnętrznego (ładowarka USB)
Tak
Tak
Obsługiwany protokół transmisji
UDP, TCP/IP (od wersji 1.1.1)
UDP
Standard WiFi
2,4GHz b/g/n
2,4GHz b/g
Konfiguracja ustawień sieciowych przez :
USB/WiFi/przeglądarkę www
Tak/Tak/Tak
Tak/Nie/Nie
Wybór punktu dostępu WiFi (ważne w przypadku jednoczesnego istnienia wielu punktów dostępu) :
tylko nazwa sieci/adres MAC/najsilniejszy sygnał
Tak/Tak/Tak
Tak/Nie/Nie
Informacja o adresie MAC punktu dostępu WiFi z którym nastąpiło połączenie
Tak
Nie
Informacja o sile sygnału WiFi
Tak - zawsze
Tak - na żądanie
Informacja o kanale WiFi dostępna za pośrednictwem połączenia: USB/WiFi
Tak/Tak
Tak/Nie
Informacja o adresie IP LB-523 dostępna za pośrednictwem połączenia: USB/WiFi Tak/Tak Tak/Nie
Informacja o adresie MAC LB-523 dostępna za pośrednictwem połączenia: USB/WiFi
Tak/Tak
Tak/Nie
Skanowanie dostępnych sieci WiFi poprzez: USB/WiFi
Tak/Tak
Tak/Nie
Alternatywny interwał połączeń WiFi przy zasilaniu USB Tak Nie


Wersje

Rejestrator może zostać wyprodukowany w następujących wersjach :

 • LB-523A - pomiar temperatury i wilgotności powietrza (wewnętrzne czujniki pomiarowe).
 • LB-523AT - pomiar temperatury powietrza (czujnik temperatury znajduje się wewnątrz urządzenia).
 • LB-523ATX - pomiar temperatury dowolnego medium w zakresie -100..+200°C (zewnętrzny czujnik temperatury).
 • LB-523ATXE - pomiar temperatury dowolnego medium w zakresie -200..+550°C (zewnętrzny czujnik temperatury).
 • LB-523A + TX - pomiar temperatury i wilgotności powietrza (wewnętrzne czujniki pomiarowe) oraz pomiar temperatury dowolnego medium w zakresie -100..200°C (zewnętrzny czujnik temperatury).
 • LB-523A + TXE - pomiar temperatury i wilgotności powietrza (wewnętrzne czujniki pomiarowe) oraz pomiar temperatury dowolnego medium w zakresie -200..550°C (zewnętrzny czujnik temperatury).
 • LB-523AT + TX - pomiar temperatury powietrza (wewnętrzny czujnik temperatury powietrza) oraz pomiar temperatury dowolnego medium w zakresie -100..200°C (zewnętrzny czujnik temperatury).
 • LB-523AT + TXE - pomiar temperatury powietrza (wewnętrzny czujnik temperatury powietrza) oraz pomiar temperatury dowolnego medium w zakresie -200..550°C (zewnętrzny czujnik temperatury).
W wersjach TX i TXE podane zakresy temperatur mogą zostać ograniczone przez właściwości zastosowanej sondy temperatury.


Każdy bezprzewodowy termohigrometr, stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania z Laboratorium Wzorcującego LAB-EL.

LB-523A z klipsemLB-523A z klipsem
uniwersalnym LB-528A
Uchwyt uniwersalny LB-528AUchwyt uniwersalny
LB-528A

Zastosowanie termometru i higrometru z interfejsem bezprzewodowym

Rejestrator WiFi LB-523A jest przeznaczony do kontroli i dokumentowania przebiegu procesów technologicznych w zakładach produkcyjnych i magazynach, w szczególności branży farmaceutycznej, medycznej i spożywczej. Jest szczególnie przydatny dla spełnienia wymogów kontroli jakości produkcji ISO i HACCP w przemyśle spożywczym oraz przemyśle farmaceutycznym. Może służyć do kontroli temperatury w magazynach logistycznych i halach.

Dane techniczne LB-523A

POMIAR TEMPERATURY POWIETRZA
Zakres pomiaru -20..+60 °C wewnętrzny czujnik temperatury
Niepewność pomiaru
 +/- 0,1 °C  +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -20 .. +60 °C
Rozdzielczość pomiaru 0,01 °C  
POMIAR TEMPERATURY OPCJONALNĄ ZEWNĘTRZNĄ SONDĄ
Wersja TX
Zakres pomiaru
-100..+200 °C
Niepewność pomiaru
0,1/0,5 °C dla trójpunktowej/dwupunktowej adiustacji
Rozdzielczość pomiaru 0,01°C na wyświetlaczu LCD rozdzielczość spada do 0,1°C dla temperatur powyżej 99,99°C i poniżej -99,99°C
Wersja TE
Zakres pomiaru
-200..+550 °C
Niepewność pomiaru
1 / 2 °C dla trójpunktowej/dwupunktowej adiustacji
Rozdzielczość pomiaru
0,1 °C
POMIAR WILGOTNOŚCI
Niepewność pomiaru wilgotności LB-523A
+/- 2.0 % w zakresie 10...90 %, +/- 1 ostatnia cyfra
+/- 4.0 % poza zakresem 10...90 %
Zakres pomiaru wilgotności LB-523A
10..95 % dla temperatur do +40 °C
10..60 % dla temperatur do +70 °C
10..40 % dla temperatur do +85 °C
Zakres pomiaru wilgotności LB-523AH 0..100 % dla temperatur do +60 °C
0..70 % dla temperatur do +70 °C
0..40 % dla temperatur do +85 °C
Rozdzielczość pomiaru 0,1 %  
PAMIĘĆ  POMIARÓW, KOMUNIKACJA
 Pojemność pamięci  15000 punktów pomiarowych
 wilgotność i temperatura
 Interfejs WiFi
 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n  
Liczba kanałów pracy 13  
Maksymalny zasięg 100 m w terenie otwartym
30 m zależny od lokalnych cech budynku i wyposażenia
ZASILANIE, DANE MECHANICZNE
 Źródło zasilania baterie 4 x 1,5V AA Baterie alkaliczne rozmiaru AA
akumulatorki 4 x 1,2V AA
Zalecane akumulatorki Ni MH Eneloop HR-3UTGB Sanyo lub BK-3MMC Panasonic
5 V/500 mA Opcjonalna tradycyjna ładowarka telefoniczna USB micro type B
 Czas pracy z baterii
Czas ten nie jest jednoznacznie określony. Zależy od wielu parametrów między innymi od ustawionego okresu wykonywania połączeń przez WiFi, jakości routera i sieci ethernet/internet oraz ustawionego odstępu pomiędzy pomiarami. Dla typowych, dobrych warunków sieci WiFi i ethernet/internet, temperatury pracy około 20 °C naładowanych dedykowanych akumulatorków Eneloop,  oraz dla ustawień :
- interwał połączeń WiFi : 30 minut.
- interwał pomiaru i rejestracji co 10 minut,
Czas pracy z baterii wynosi od 6 do 12 miesięcy.
  Wymiary 84 x 84 x 36 mm  wymiary bez zewnętrznej anteny
 Materiał, stopień ochrony obudowy  ABS  IP 30
Zakres temperatur pracy -20..+60°C

Zastrzeżenie

Higrometry produkowane przez LAB-EL działają w oparciu o opisane w osobnym artykule cienkowarstwowe czujnik wilgotności, które są przeznaczone do pomiarów wilgotności względnej powietrza atmosferycznego. Jeżeli higrometry są używane w pomieszczeniach, w których są zawarte substancje chemiczne i zanieczyszczenia nienależące do powietrza atmosferycznego, to może to powodować wystąpienie dodatkowego błędu pomiaru, który nie jest uwzględniany w deklarowanych parametrach metrologicznych oferowanych urządzeń.


Uwaga (*1): Podany zakres pomiarowy może być dodatkowo ograniczony przez parametry zastosowanego zewnętrznego czujnika.
Uwaga (*2): Bateria nie jest objęta gwarancją.

Wyposażenie opcjonalne

 • Zewnętrzna ładowarka telefoniczna (micro USB typu B 5V 500mA) do zasilania LB-523A (akumulatorki nie są ładowane wewnątrz LB-523A – należy je ładować w zewnętrznej ładowarce).
 • Kabelek USB A-micro type B.
 • Akumulatorki Ni-MH Eneloop HR-3UTGB Sanyo lub BK-3MCC Panasonic.
 • Ładowarka do akumulatorków Eneloop NC-MQN09W.
 • Uchwyt uniwersalny z tworzywa LB-528Az
Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Termometr i higrometr bezprzewodowy rejestrator WiFi LB-523A
LB-523A to bezprzewodowy rejestrator wilgotności względnej i temperatury powietrza wyposażony w interfejs WiFi i USB
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę