Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności

www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
» Oferta przyrządów

Oferta przyrządów pomiarowych

Wysokiej jakości elektroniczne przyrządy pomiarowe. Systemy pomiarowe wspomagające dopełnienie wymogów HACCP, GMP, Cold-Chain. Obsługa obejmuje pomiary, rejestrację, wizualizację historii pomiarów, alarmowanie przy przekroczeniu progów. Zastosowania przyrządów:

 • Systemy pomiarowe dla przemysłu, magazynów, archiwów, przechowalnictwa
 • Nadzór temperatury w chłodniach, przechowalniach warzyw
 • Systemy wspomagające uprawy grzybów
 • Monitoring zimnego łańcucha dostaw
 • Zabezpieczenie lodówek z lekami, szczepionkami
 • Stacje meteorologiczne
 • Przyrządy wzorcowe dla laboratoriów
Higrometry elektroniczne

Higrometry elektroniczne

 • Czujniki pojemnościowe - błyskawiczny pomiar wilgotności powietrza
 • Higrometry punktu rosy - wzorce najwyższego rzędu
 • Pomiar stałej dielektrycznej - wilgotność materiałów stałych
 • Psychrometr - długotrwałe pomiary wysokich wilgotności
 • Świadectwa wzorcowania z certyfikowanego Laboratorium Wzorcującego
Barometry elektroniczne

Barometry elektroniczne

 • Elektroniczne barometry ze świadectwem wzorcowania
 • Ciśnieniomierze różnicowe
 • Barometry laboratoryjne
Rejestratory danych

Rejestratory danych

 • Pomiary wielokanałowe
 • Rejestratory danych
 • Loggery
 • Drukarki termiczne
 • Zastosowania w: przechowalnictwie, transporcie, laboratoriach
Mierniki stężenia gazów

Mierniki stężenia gazów

 • Mierniki stężenia dwutlenku (ditlenku) węgla CO2 i tlenu O2
 • Pomiary gazów toksycznych: dwutlenku azotu NO2, tlenku węgla CO, dwutlenku siarki SO2, ozonu O3, formaldehydu
Transmisja danych

Transmisja danych

 • Przyłączanie urządzeń pomiarowych do PC
 • Transmisja bezprzewodowa
 • Telemetria, zdalne czujniki
 • Internet mobilny GPRS
 • Karty wieloportowe portów szeregowych
Terminale, drukarki, wyświetlacze

Terminale, drukarki, wyświetlacze

 • Drukarki bluetooth do wydruków raportów
 • Terminale Android do aplikacji pomiarowych
 • Wyświetlacze wyników
 • Przekaźniki sterujące sygnalizatorami

Przedstawione przyrządy pomiarowe mogą posiadać świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium, czasem używane są inne terminy jak świadectwo kalibracji, legalizacja, atest. Nasze produkty spełniają liczne certyfikaty, normy i atesty: certyfikaty

Oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń, okresowe świadectwa wzorcowania, montaż i umowy serwisowe. Jesteśmy producentem oprogramowania dostosowanego do indywidualnych potrzeb, uwzględniając zebrane przez wiele lat wnioski i uwagi użytkowników: program LBX. Podstawowe funkcje programu LBX:

 • komunikacja z urządzeniami
 • zbieranie danych
 • alarmowanie
 • prezentacja bieżących danych
 • wykresy
 • raporty
 • histogramy
 • dostęp do programu LBX z zewnątrz (przez internet)
 • wbudowany serwer www