www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Laboratorium Wilgotności, Temperatury i Ciśnienia LAB-EL

Laboratorium zostało wyodrębnione z firmy LAB-EL Elektronika Laboratoryjna Sp. J. Podstawowymi zadaniami Laboratorium jest:
- świadczenie usług wzorcowania i adiustacji przyrządów pomiarowych,
- świadczenie usług badawczych pomiaru mikroklimatu.
Wzorcowanie termometrów, wzorcowanie przyrządów pomiarowych
Akredytowane wzorcowanie termometrów, higrometrów, termohigrometrów, psychrometrów, czujników termometrów oporowych, pirometrów, kamer termowizyjnych, barometrów, ciśnieniomierzy różnicowych, komór klimatycznych, cieplarek, mierników CO2 (ditlenku węgla).
Pomiary klimatu i mikroklimatu pomieszczeń - akredytacja AB 679
Akredytowane pomiary klimatu i mikroklimatu pomieszczeń przemysłowych, magazynów, środków transportu, biur, laboratoriów itp.
Metody wzorcowania, zamawianie urządzeń, zamawianie wzorcowania
Wzorcowanie czujników pomiarowych, kalibracja czujników. Usługi wzorcowania czujników temperatury, wilgotności, ciśnienia - konkurencyjne ceny. Dostawa urządzeń pomiarowych. Wzór zlecenia wzorcowania. Ogólne warunki realizacji zleceń wzorcowania w LAB-EL.
Po co wzorcowanie? Kiedy i dlaczego wzorcować termometry, higrometry?
Co to zatem jest wzorcowanie? Wzorcowanie, stanowi zbiór czynności ustalających relację między wartościami wielkości mierzonej, wskazanymi przez wzorcowany przyrząd pomiarowy, a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary wraz z podaniem niepewności tego pomiaru. W najprostszym przypadku polega to na określeniu różnicy pomiędzy wskazaniem wzorca, a wskazaniem przyrządu wzorcowanego z uwzględnieniem niepewności pomiaru.
Wzorcowanie komór klimatycznych, termostatów, łaźni wodnych
Wykonujemy wzorcowanie zarówno stacjonarnie (wzorcowanie w siedzibie Laboratorium), jak i wyjazdowo (wzorcowanie w miejscu uzgodnionym z klientem). Ofertę na usługi wzorcowania komór i termostatów jest przedstawiana po szczegółowym uzgodnieniu z klientem miejsca i zakresu usług.
Wzorcowanie czujników temperatury i wilgotności - definicje
Zakres działalności Laboratorium LAB-EL, procedury wzorcowania, podstawowe definicje metrologiczne: adiustacja, spójność pomiarowa, wzorzec państwowy jednostki miary, niepewność pomiaru, bład pomiaru...
Wzorcowanie anemometrów w laboratorium LAB-EL
Wszelkie przyrządy pomiarowe, w tym anemometry, w celu potwierdzenia prawidłowości ich wskazań, poddawane są procedurom wzorcowania realizowanym w akredytowanych laboratoriach pomiarowych. Laboratorium LAB-EL zgłosiło w 2014 roku do akredytacji w PCA stanowisko do wzorcowania anemometrów.
Certyfikaty, atesty, świadectwa termometrów i innych urządzeń LAB-EL
Atesty termometrów, higrometrów, barometrów, wiatromierzy, mierników CO2, rejestratorów danych, regulatorów klimatu oraz innych urządzeń do pomiaru klimatu.
Badanie satysfakcji klienta laboratorium - ankieta
Jednym z wymagań systemu zarządzania jest współpraca z klientem i badanie satysfakcji klienta z usług świadczonych przez laboratorium. Zapraszamy.