www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Pomiar natężenia promieniowania - pyranometry, luksomierze

LB-524
Termohigrometr GSM LB-524, rejestrator, światłomierz, barometr
Może dokonywać różnych pomiarów, w zależności od opcjonalnej wersji wykonania, stosownie do wymagań zamawiającego: temperatury, wilgotności względnej powietrza, natężenia oświetlenia w zakresie promieniowania widzialnego oraz opcjonalnie promieniowania ultrafioletowego UV, ciśnienia atmosferycznego (barometrycznego). Wysyła wyniki przez GSM do zewnętrznej bazy danych - programu LBX.
LB-717
termometr, higrometr, barometr, miernik światła
Termometr, higrometr, barometr, miernik oświetlenia, czujnik ruchu. Precyzyjne pomiary. Świadectwo wzorcowania, kalibracji.
LB-900
Światłomierz, luksomierz, fotometr promieniowania słońca
Miernik promieniowania słonecznego do pomiaru natężenia w zakresie widmowym odpowiadającym zakresowi oka ludzkiego z wykorzystaniem wewnętrznego czujnika promieniowania - fotodiody krzemowej.
LB-901
Luksomierz, fotometr, pyranometr, albedometr promieniowania słońca
Miernik promieniowania słonecznego w różnych zakresach widmowych z wykorzystaniem różnych typów zewnętrznego czujnika promieniowania produkcji firmy Kipp & Zonen.
Sterowanie położeniem pyranometrów z wykorzystaniem sterownika LB-600
Sterowanie położeniem pyranometrów za pomocą regulatora LB-600; podstawowym zadaniem całego systemu jest zbieranie danych o natężeniu promieniowania