Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności

» » STORE-LOGGER

STORE-LOGGER – Bezprzewodowy system kontroli mikroklimatu w magazynach z aplikacją Android

STORE-LOGGER – bezprzewodowy system kontroli warunków magazynowania
 • Aplikacja dla urządzenia z Androidem
 • Bezprzewodowe czujniki WiFi oraz Bluetooth
 • Pomiar temperatury, wilgotności  i otwarcia drzwi
 • Raporty na drukarkę Bluetooth
 • E-maile z raportami CSV i PDF
 • Sygnalizacja alarmowa przez SMS, emaile, komunikaty
 • Kopia pomiarów w zewnętrznym archiwum z programem LBX

Monitoring mikroklimatu w magazynie

Aplikacja STORE-LOGGER jest przeznaczona do prowadzenia monitoringu mikroklimatu (temperatury, wilgotności względnej powietrza, otwarcia drzwi) w pomieszczeniach, w których przechowywane są produkty wrażliwe na warunki klimatyczne. Na system monitorowania składają się:

 • czujniki parametrów mikroklimatu LAB-EL z pamięcią pomiarów (od 1 do 15 sztuk na każde urządzenie monitorujące),
 • punkt kontrolny (tablet bądź smartfon) z systemem Android 5.0 (lub nowszym) z aplikacją STORE-LOGGER,
 • punkt dostępu WiFi (router z interfejsem WiFi) – tylko dla czujników WiFi,
 • serwer LBX - komputer z systemem Windows 7 (lub nowszym) z programem LBX prowadzącą zbiorcze archiwum danych z wielu urządzeń.

Schemat systemu

Aplikacja STORE-LOGGER uruchomiona na urządzeniu zbiera dane z dołączonych do niego bezprzewodowo czujników LAB-EL, przy czym do wykorzystania jest jeden z dwu typów interfejsów (WiFi albo Bluetooth) w punkcie monitorującym:

 • Czujniki z interfejsem WiFi:
  • LB-523T - temperatura
  • LB-523TD - temperatura i kontrola otwarcia drzwi
  • LB-523 - temperatura i wilgotność względna powietrza
  • LB-533T - 4 temperatury i kontrola otwarcia 2 drzwi
 STORE-LOGGER – bezprzewodowy system kontroli warunków magazynowania
 • Czujniki z interfejsem Bluetooth BLE, współpracujące bezpośrednio ze smartfonem lub tabletami wyposażonymi w interfejs Bluetooth 4.0 lub nowszy:
 STORE-LOGGER – bezprzewodowy system kontroli warunków magazynowania

W instalacji z czujnikami BLE transmisja danych z urządzenia do Serwera LBX może odbywać się za pośrednictwem lokalnego routera WiFi albo bezpośrednio łączem GSM (wtedy router WiFi jest zbędny).

Zaletą rozwiązania z czujnikami WiFi jest możliwość większego rozproszenia czujników w miejscu instalacji, ponieważ w ramach wewnętrznej podsieci firmy można skonfigurować  kilka punktów dostępu WiFi połączonych pomiędzy sobą siecią kablową Ethernet.

Zaletą czujników BLE jest ich mniejszy rozmiar i niższa cena, ze względu na prostszą konstrukcję (np. nie posiadają wbudowanych wyświetlaczy pomiarów).

Funkcjonalność systemu

Aplikacja STORE-LOGGER

Aplikacja STORE-LOGGER uruchomiona w puknie kontrolnym na urządzeniu z systemem Android:

 • umożliwia konfigurację systemu monitorującego,
 • pobiera bieżące i historyczne dane z dołączonych czujników,
 • wyświetla i rejestruje pobrane pomiary w pamięci punktu kontrolnego,
 • umożliwia prezentację historii pomiarów w formie graficznej dla zadanego okresu czasu,
 • umożliwia eksport historii pomiarów z zadanego okresu do plików w formatach CSV oraz PDF,
 • umożliwia wysyłanie poczta email plików w formatach CSV oraz PDF z historią pomiarów z zadanego okresu,
 • po przekroczeniu zaprogramowanych progów alarmowych sygnalizuje stany alarmu z czujników:
  • optycznie na ekranie urządzenia (kolorem czerwonym),
  • sygnałami dźwiękowymi,
  • komunikatami głosowymi
  • wysyłanymi emailami i SMS-ami,
 • drukuje raporty z poszczególnych czujników na dołączonej drukarce z interfejsem Bluetooth lub na drukarce wbudowanej.
 • wysyła dane do zbiorczego archiwum prowadzonego na serwerze z programem LBX.

Program komputerowy Serwer LBX uruchomiony na komputerze z systemem Windows:

 • zbiera dane pomiarowe z wielu rejestratorów za pomocą transmisji Internetowej (Ethernet, GSM),
 • archiwizuje dane pomiarowe ze wszystkich współpracujących urządzeń,
 • umożliwia sygnalizowanie przekroczenia różnych stanów alarmowych,
 • zapewnia wizualizację wyników w postaci wykresów, tabel i raportów.

Do komputera z programem Serwer LBX mogą być dołączone komputery z programem Klient LBX umożliwiając obsłudze pracę jednocześnie na wielu stanowiskach oraz programowanie czujników WiFi dołączonych do USB komputera na czas konfiguracji oraz awaryjne pobieranie i przetwarzanie danych z tych czujników.

See also
Zobacz również
Drukarka RPP-02NDrukarka RPP-02N
Termiczna drukarka mobilna Bluetooth Android, niewielkie wymiary, do przenośnych systemach pomiarowych, rejestrujących, POS, korzystna cena.
Terminal AndroidTerminal Android
Terminal CILICO CM550, funkcjonalność telefonu komórkowego, wbudowana drukarka, komplet interfejsów komunikacyjnych, duży wyświetlacz, system Android.
GC068GC068
Przenośny terminal POS z system Android GC068 posiada wbudowaną drukarkę na papier termiczny o szerokości 58 mm.