www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Pomiary klimatu i mikroklimatu pomieszczeń


  Pomiary mikroklimatu:
 • pomieszczenia mieszkalne
 • pomieszczenia biurowe
 • pomieszczenia przemysłowe
 • magazyny
 • hale
 • muzea
Usługi wzorcowania, pomiary klimatu i mikroklimatu

Laboratorium wilgotności, temperatury i ciśnienia LAB-EL - Laboratorium Badawcze

Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji
- certyfikat akredytacji nr AB 679

Od kwietnia 2001 roku w siedzibie firmy LAB-EL działa Laboratorium Wilgotności, Temperatury i Ciśnienia, które od 18 stycznia 2006 roku jest laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji ( certyfikat akredytacji nr AB 679), które w zakresie akredytacji wykonuje:

 • pomiary klimatu i mikroklimatu mieszkań i biur,
 • pomiary klimatu i mikroklimatu pomieszczeń przemysłowych,
 • pomiary klimatu i mikroklimatu magazynów,
 • pomiary klimatu i mikroklimatu archiwów,
 • pomiary klimatu i mikroklimatu muzeów,
 • pomiary klimatu i mikroklimatu obiektów zabytkowych,
 • pomiary klimatu i mikroklimatu laboratoriów,
 • pomiary klimatu i mikroklimatu pracowni,
 • pomiary klimatu i mikroklimatu środków transportu,
 • pomiary klimatu i mikroklimatu pomieszczeń czystych (z nadciśnieniem),

w zakresie pomiaru następujących parametrów ich wewnętrznego mikroklimatu:

 • temperatura powietrza,
 • wilgotność względna powietrza,
 • ciśnienie powietrza w pomieszczeniach czystych (z nadciśnieniem).

Komory klimatyczne i cieplarki, zamiast badaniom mikroklimatu pomieszczeń, obecnie (od 5 marca 2008 roku) podlegają wzorcowaniu, w związku z czym urządzenia te znajdują się w zakresie akredytacji AP 067 Laboratorium LAB-EL - świadczącego usługi wzorcowania.

Zadaniem Laboratorium jest świadczenie w/w usług badawczych zlecanych z zewnątrz (klient zewnętrzny), wykonywanych w miejscu wskazanym przez klienta, lub  zlecanych przez firmę macierzystą (klient wewnętrzny).

Laboratorium Badawcze LAB-EL potwierdza właściwości mikroklimatyczne badanych pomieszczeń zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Celem Laboratorium jest świadczenie usług o wysokiej jakości, m.in. poprzez:

 • stosowanie procedur zapewniających obiektywne, wiarygodne i rzetelne działania w zakresie prac badawczych,
 • wysokiej jakości sprzęt pomiarowy, umożliwiający przeprowadzanie pomiarów z bardzo dużą dokładnością,
 • sporządzanie świadectw wzorcowania zawierających wszystkie informacje potrzebne zleceniodawcy,
 • wykwalifikowany i kompetentny personel,
 • terminowe wykonywanie zleceń.

Laboratorium Wilgotności, Temperatury i Ciśnienia firmy LAB-EL wykonuje pomiary mikroklimatu pomieszczeń poza siedzibą oraz w siedzibie Laboratorium w podanych niżej zakresach ( zakres akredytacji AB 679):

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 679

Badanie zostanie wykonane metodą opisaną w instrukcji: LW.SOP-19: Pomiar mikroklimatu pomieszczeń.

Rozszerzone omówienie celu, zakresu, procedur i polityki jakości Laboratorium przedstawiono w osobnym dokumencie.

Ofertę usług wzorcowania i badań Laboratorium zamieszczono w cenniku.