Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności

www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
» » » Nadzór w muzeum

Monitoring temperatury i wilgotności muzeum

Monitoring temperatury i wilgotności muzeum Pomieszczenia w których przechowywane są dzieła sztuki, zabytki kultury czy rękodzieła powinny posiadać sprzęt pomagający utrzymywać temperaturę i wilgotność względną powietrza na stałym poziomie. Czynnikami degradującymi eksponaty może być zarówno zbyt niska jak i zbyt wysoka temperatura. Utrzymanie umiarkowanej wilgotności zabezpiecza przed rozwojem organizmów mikrobiologicznych. Nadmierne natężenie światła może powodować blaknięcie farb. Kontakt obiektu z ciekłą wodą w przypadku zalania może mieć katastrofalne skutki.

Proponowany dla muzeów system nadzoru mikroklimatu pracuje w trybie ciągłym, mierzy parametry powietrza, wykrywa przekroczenia poza dozwolone warunki i sygnalizuje je jako alarmy. Pamięć pomiarów znajduje się w czujnikach pomiarowych i centralnym rejestratorze. System może być wyposażony w specjalizowane oprogramowanie do zbierania i archiwizowania danych, wizualizacji oraz alarmowania.

Systemy monitoringu ClimateLogger

System ClimateLogger Wave - to sieć pomiarowa termometrów i higrometrów zasilanych bateryjnie i przesyłających radiowo wyniki pomiarów do rejestratora. Czujniki zasilane długowieczną baterią. Instalacja bez prowadzenia przewodów. Opcjonalne czujniki zalania oraz czujniki oświetlenia.

System ClimateLogger WiFi - bazuje na czujnikach temperatury i wilgotności z łącznością w standardzie WiFi 2,4GHz. Wykorzystana może zostać istniejąca infrastruktura sieciowa. Czujniki zasilane bateryjnie.Opcjonalne czujniki zalania oraz czujniki oświetlenia.

System ClimateLogger Industrial - czujniki temperatury i wilgotności przyłączane przewodem do rejestratora. Osiągalne duże oddalenia czujników od rejestratora, nawet do 1000m. Bardzo duża odporność na zakłócenia.Opcjonalne czujniki zalania oraz czujniki oświetlenia.

System ClimateLogger Mobile - czujniki temperatury i wilgotności wykorzystujące do transmisji przekaźnik telefonii komórkowej. Czujniki nawiązują komunikację przez mobilny internet z serwerem, który może być umieszczony w dowolnej lokalizacji. Zasilanie bateryjne.Opcjonalne czujniki zalania oraz czujniki oświetlenia.

System Store-Logger dla Androida

System pomiarowy Store-Logger to sieć bezprzewodowych mierników temperatury i wilgotności które łączą się z dedykowanym tabletem albo smartfonem pracującym pod kontrolą OS Android. Tablet wyposażony w aplikację Store-Logger monitoruje i wyświetla dane, wysyła alarmy SMS, drukuje raporty.

Wymagania prawne

  • PN-EN 15757:2012 - Konserwacja dóbr kultury - Wymagania dotyczące temperatury i wilgotności względnej w ograniczaniu mechanicznych uszkodzeń organicznych materiałów higroskopijnych powodowanych oddziaływaniem klimatu

  • PN-EN 15758:2012 - Konserwacja dóbr kultury - Procedury i przyrządy do pomiaru temperatury powietrza i powierzchni obiektów