Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Raporty PDF » Raporty PDF

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Raporty PDF

Opis

Raporty PDF dają możliwość utworzenia spersonalizowanego raportu z informacji zebranych w bazie danych.

Raport PDF

Lista raportów PDF jest wyświetlana w panelu bocznym. Dla każdego urządzenia widnieje domyślny raport związany z danymi zarejestrowanymi z tego urządzenia.

Tworzenie dokumentu PDF

W celu utworzenia dokumentu PDF należy wskazać odpowiedni raport w panelu bocznym i dwukrotnie na nim kliknąć. Po podaniu ścieżki i nazwy raport zostanie zapisany na dysku i otworzony do podglądu.

Konfiguracja

W programie LBX można utworzyć spersonalizowane szablony raportów, które po zapisaniu mogą być wykorzystane do wygenerowania raportu na życzenie lub do wysłania z raportem okresowym jako załącznik wiadomości email.
W tym celu należy wybrać z panelu bocznego 'Raporty PDF->Konfiguracja'. Po wyborze szablonu lub wybraniu przycisku 'Nowy' otworzy się okno konfiguracji szablonu.

Konfiguracja raportu PDF

Okno 'Tworzenie raportu' zawiera kilka zakładek umożliwiających konfigurację części składowych raportu PDF. Pierwsza zakładka 'Dokument PDF' jest podsumowaniem danych zebranych na innych zakładkach.
Po edycji szablonu można wygenerować dokument PDF lub go zapisać do konfiguracji programu.