Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Praca sieciowa » Użytkownicy

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Serwer LBX - użytkownicy

Serwer LBX zapewnia zdalny dostęp na zasadzie indywidualnej autoryzacji użytkowników. Każdy z użytkowników musi zostać zadeklarowany - musi posiadać tzw. konto. To konto nie ma nic wspólnego z systemem kont w samym systemie operacyjnym na którym działa serwer, jest to zupełnie oddzielna przestrzeń nazw, istniejąca tylko w obrębie serwera lbx.

Konta użytkowników

Każdy użytkownik powinien mieć swoje własne konto, to pozwala indywidualnie nadawać uprawnienia i korzystać z pewnych mechanizmów rozliczeniowych. Każde konto ma swoją nazwę (login), za pomocą którego dokonuje się autoryzacji. Dodatkowym atrybutem konta jest pełna nazwa użytkownika (np. imię i nazwisko). Z kontem związane jest hasło oraz uprawnienia. Hasło w połączeniu z nazwą konta służy do autoryzacji, zaś uprawnienia określają zakres dopuszczalnych dla użytkownika czynności jakie może dokonać w systemie.

Określone są następujące poziomy uprawnień:

  • konto zablokowane - to jest przypadek gdy dany użytkownik ma konto, ale z jakiegoś powodu nie ma mieć żadnego prawa dostępu do systemu
  • podgląd - użytkownik ma prawo podglądu bieżących odczytów, wyników, rejestracji danych, ale nie może dokonać żadnych zmian w ustawieniach
  • podgląd i ustawienia - użytkownik ma wszelkie prawa do podglądu danych oraz do zmiany ustawień, w zakresie ograniczonym do ustawień wynikających z bieżącej eksploatacji systemu czy urządzeń
  • podgląd, ustawienia, konfiguracja - użytkownik ma wszelkie prawa do podglądu danych oraz do zmiany ustawień i konfiguracji elementów systemu (urządzeń) w większym zakresie niż eksploatacja bieżąca
  • administrator - użytkownik o pełnych uprawnieniach, może zrobić wszystko na co pozwala system (całkowita rekonfiguracja systemu, dodawanie i usuwanie urządzeń,zarządzanie kontami innych użytkowników)

Domyślne konto administracyjne

Po pierwszym uruchomieniu systemu nie ma zdefiniowanych żadnych kont użytkowników, dostępne jest jedynie domyślne konto administracyjne (pusta nazwa konta i puste hasło). Tego konta należy użyć do początkowej konfiguracji systemu i utworzenia właściwych kont dla użytkowników. W czasie zakładania kont należy zadbać o to, aby przynajmniej jedno konto miało pełne uprawnienia administracyjne, tak aby nie stracić kontroli nad systemem (program zgłosi błąd jeśli przy zakładaniu kont nie będzie przynajmniej jednego takiego konta). Domyślne konto administracyjne działa wyłącznie w przypadku gdy w systemie nie są zdefiniowane żadne inne konta. Jeżeli zostało zdefiniowane przynajmniej jedno konto właściwe, to domyślne konto administracyjne już więcej nie działa !

Lista użytkowników

Program zapewnia możliwość sprawdzenia kto w danej chwili jest zdalnie zalogowany do systemu. W menu serwer jest pozycja "Lista użytkowników", która wyświetla listę wszystkich zdalnie zalogowanych użytkowników. Wyświetlane są następujące informacje: nazwa konta, czas zalogowania, adres skąd nastąpiło logowanie. Jeżeli dany użytkownik korzysta z domyślnego konta administracyjnego, to wyświetlane jest ono z nazwą <admin>.

Rejestracja zdalnych użytkowników

Program prowadzi rejestrację wszystkich połączeń z systemem. Tworzony jest z tego raport, który jest dostępny w archiwum, na zakładce raporty - zdalny dostęp. Rejestrowane są następujące zdarzenia: połączenie (login), rozłączenie (logout), odmowa dostępu - w wypadku gdy użytkownik poda niewłaściwe hasło lub ma zablokowane konto. Z każdym rekordem związany jest czas, nazwa użytkownika i adres z którego nastąpiło zdarzenie.