Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Ekrany pomiarów » Ekrany pomiarów

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Ekrany pomiarów

Opis

Ekrany pomiarów umożliwiają łatwe tworzenie własnych tabel zawierających wyniki pomiarów.

Ekran pomiarów

Lista dostępnych ekranów pomiarów jest wyświetlana w panelu bocznym. Bezpośrednio po instalacji programu nie ma utworzonych żadnych ekranów.

Dodawanie nowego ekranu

Aby dodać nowy ekran pomiarów należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w panelu bocznym na napisie 'Ekrany pomiarów', a następnie należy wybrać z menu kontekstowego 'Dodaj nowy ekran'.

Konfiguracja ekranu pomiarów

W oknie konfiguracji użytkownik powinien podać nazwę ekranu oraz wybrać wartości do wyświetlania.
Dostępne są zmienne z serwera LBX oraz dane z wybranych urządzeń.

  • Nazwa ekranu - dowolna nazwa dodawanego, będzie widoczna w panelu bocznym oraz w jako tytuł ekranu.
  • Lista zmiennych - wybór dostępnych zmiennych z serwera i wartości z wybranych urządzeń.
  • Dodaj tytuł: - opcja umożliwiająca dodanie dowolnego napisu w celu lepszego zorganizowania i pogrupowania wartości.
  • Kopiuj ekran: - funkcja umożliwiająca skopiowanie wszystkich wartości z innego ekranu pomiarów.
Po zakończeniu edycji należy kliknąć przycisk 'Zapisz'. Nowy ekran będzie od tej pory dostępny w panelu bocznym.