Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Protokoły komunikacji » LB-706 » Pamięć 706

1. Struktura strony rejestracji
-------------------------------

| Naglowek | Dane | Trailer | ewentualne dane nieistotne |
| 1bajt  | ... | 1bajt | uzupelnienie do 256 bajtow |

1a. Naglowek
------------

00 - strona otwarta (do tej strony dopisywane sa dane)
01 - strona zamknieta (wypelniona)
FF - pusta

1b. Dane
--------

W obszarze danych moga wystepowac dwa rodzaje rekordow:
 - rekord kontrolny
 - rekord danych

Pierwszy rekord w obszarze danych powinien byc kontrolny. Kolejne rekordy
moga byc dowolnego rodzaju. Rodzaj rekordu rozpoznaje sie po najstarszym
bicie pierwszego bajtu:
 0 - rekord danych
 1 - rekord kontrolny

1c. Trailer
-----------

Bajt o wartosci FF - pozostale nastepujace po Trailerze bajty nalezy
zignorowac.
   

2. Rekord kontrolny
-------------------

| Flagi | Time | Intv |
| 1bajt | 4bajty | 2bajty |

2a. Flagi 
---------

Flagi w naglowku rekordu kontrolnego opisuja strukture rekordow 
danych nastepujacych po biezacym rekordzie kontrolnym. Dane rekordu 
kontrlnego obowiazuja do konca strony, chyba ze wystapi inny rekord
kontrolny.

Flagi bitowo:

 7 - zawsze 1 (oznacza rekord kontrolny)
 6 - zero
 5 - jesli jeden, to zapisywanie drugiej temperatury (T2)
 4 - jesli zero, to zapisywane cisnienie (P)
 3 - jesli zero, to zapisywana wilgotnosc (RH)
 2 - jesli zero, to zapisywana temperatura (TA)
 1 - jesli jeden, to zapis temperatur w szerokim zakresie
 0 - jesli jeden, to zapis temperatur w rozdzielczosci 0.01 stC ;
   jesli zero, to w rozdzielczosci 0.1 stC
   
2b. Time
--------

Czas zapisu rekordu kontrolnego i nastepujacego bezposrednio za nim
(jesli istnieje) rekordu danych. Czas zapisany jest jako liczba sekund 
ktore uplynely od godziny 00:00:00 1 stycznia 2000.

2c. Intv
--------

Interwal zapisow w minutach. Z tej wartosci i wartosci zapisanej w polu 
Time wynikaja czasy zapisu kolejnych rekordow danych.


3. Rekord danych
-----------------

Ponizej pokazana przykladowa struktura rekordu danych rozpisana na bity:

| Z e h h h h h h | h h h h u p p p | p p p p p p p p | p p p .....
| 7 6 5 4 3 2 1 0 | 7 6 5 4 3 2 1 0 | 7 6 5 4 3 2 1 0 | 7 6 5 .....
|   bajt 1.   |   bajt 2.   |   bajt 3.   |   bajt 4.

 Z - zawsze zero (oznacza rekord danych)
 e - oznacza blad wyniku pierwszego zapisanego parametru (0-ok ; 1-blad)
 h..h - wartosc pierwszego zapisanego parametru -- dlugosc reprezentacji
     i sposob kodowania zalezny od rodzaju parametru (tu pokazano 
     wilgotnosc - 10 bitow danych)
 u - oznacza blad wyniku drugiego zapisanego parametru (0-ok ; 1-blad)
 p..p - wartosc drugiego zapisanego parametru -- dlugosc reprezentacji
     i sposob kodowania zalezny od rodzaju parametru (tu pokazano 
     cisnienie - 14 bitow danych)

 - to, ktore parametry beda wchodzily do rekordu danych, zalezy od pola
  Flag w bezposrednio poprzednim rekordzie kontrolnym
 - parametry sa dosuwane do lewej strony (jak pokazano powyzej), 
 - parametry wystepuja w kolejnosci (jesli nie sa pominiete)
  - wilgotnosc (RH) -- 1 bit bledu + 10 bitow danych zapisane w [0.1 %]
  - cisnienie (P) -- 1 bit bledu + 14 bitow danych zapisane w [0.1 hPa]
  - temperatura (TA) -- 1 bit bledu + N bitow danych
  - druga temperatura (T2) -- 1 bit bledu + N bitow danych
 - w ostatnim bajcie rekordu danych moga wystepowac niewykorzystane bity,
  bo kazdy nastepny rekord danych zaczyna sie na granicy bajtu.
  
  Kodowanie temperatury zalezy od flag 0 i 1 w rekordzie kontrolnym.
  
  fl.1 fl.0  N[bitow]  zakres[stC]  rozdz.
  ------------------------------------------------
  0  0   11     -40..+85   [0.1 stC]
  0  1   14     -40..+85   [0.01 stC]   <*>
  1  0   14     -200..+550  [0.1 stC]
  1  1   17     -200..+550  [0.01 stC]

  - ujemne wartosci temperatury zapisywane sa (poza przypadkiem ozn.<*>)
   w U2 (kodzie uzupelnien do dwoch)
  - w przypadku oznaczonym <*> aby odkodowac wartosc temperatury nalezy 
   od wartosci zapisanej odjac stala 4000. Np: jesli z pamieci 
   rejestrujacej odczytano wartosc 1234, to po odjeciu 4000 otrzymuje sie
   -2766, czyli ostatecznie wartosc temperatury to -27,66 stC.


4a. Przyklad#1
--------------
Dla danych z pamieci:
 01 B1 0E AA 45 3B 00 01 40 02 ED C5 A9 80 40 02 ED E5 A9 C0 FF ....

-- rekord kontrolny --
01 - strona zamknieta 
B1 - bitowo: 1 0 1 1 0 0 0 1
   - zapisywane sa: T2, RH oraz TA
   - temperatura z rozdzielczoscia 0.01 stC w zakresie -40..+85
0E AA 45 3B - pierwszy rekord z data 18-paz-07 16:24
00 01 - interwal 1 min

-- rekordy danych --
40 02 ED C5 A9 80 - rekord danych #1, bitowo: 
    0 - bit zero na poczatku rekordu danych
    1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - wilgotnosc - bledna wartosc bo pierwszy bit 1
    0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 - temperatura (TA): 
                     5998-4000=1998 => 19,98 stC
    0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 - temperatura (T2):
                     5798-4000=1798 => 17,98 stC
    0 0 0 0 0 0 - niewykorzystane bity
    
40 02 ED E5 A9 C0 - rekord danych #2: 19,99 i 17,99 stC (18-paz-07 16:25)

FF - terminator strony

4b. Przyklad#2
--------------
Dla danych z pamieci:
 00 8A 0E AA 48 B5 00 03 27 9C 7F 9C 27 9C 7F 9C FF ...
 
-- rekord kontrolny --
00 - strona otwarta
8A - bitowo: 1 0 0 0 1 0 1 0
   - zapisywane sa: TA, P
   - temperatura z rozdzielczoscia 0.1 stC w zakresie -200..+550
0E AA 48 B5 - 18-paz-07 16:39
00 03 - interwal 3 min

-- rekordy danych --
27 9C 7F 9C - rekord danych #1, bitowo: 
    0 - bit zero na poczatku rekordu danych
    0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 - cisnienie (P): 10140 => 1014,0 hPa
    0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 - temperatura (TA): bit bledu nie jest
                     ustawiony, wiec wartosc jest poprawna ;
                     tu przyjete jest kodowanie U2, wiec
                     ustawiony pierwszy bit danych swiadczy
                     o ujemnej wartosci: -50 => -5,0 stC
    0 - niewykorzystane bity

27 9C 7F 9C - rekord danych #2: wartosci jw. (18-paz-07 16:42)

FF - terminator strony
Zobacz również
Zobacz również