Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przechowalnia » Nieaktualne » Mobiguard

SATELITARNY SYSTEM ORIENTACJI I KONTROLI RUCHU POJAZDÓW LB-820

~~ Skąd ? ~~ Dokąd ? ~~ Kiedy ? ~~ Jak ? ~~

Satelitarny system orientacji i kontroli ruchu pojazdów LB-820 to system, dzięki któremu można:
  • nadzorować pracę pojazdów specjalnych oraz kontrolować system sezonowego utrzymania dróg,
  • obserwować parametry techniczne pojazdów, jak: prędkość, stopień załadowania, parametry pracy silnika, wystąpienie awarii itp.,
  • odbierać i przekazywać zdalnie komunikaty i dyspozycje,
  • monitorować stan bezpieczeństwa pojazdów,
  • współpracować z innymi systemami inżynierii zarządzania.
Podstawową korzyścią wynikającą ze stosownia systemu jest optymalizacja gospodarowania środkami transportowymi.

Możliwe jest bieżące optymalizowanie tras przejazdów, likwidowanie pustych przebiegów, zwiększenie punktualności ruchu, natychmiastowa pomoc w przypadku wystąpienia awarii lub innych niekorzystnych zdarzeń.

System może być modyfikowany i wzbogacony o inne dodatkowe funkcje zależnie od potrzeb użytkownika. Inne są potrzeby przewoźnika-dostawcy w obrębie aglomeracji miejskiej, a inne działającego na terenie całego kraju, jeszcze inne służb ratowniczych lub nadzoru.

Pojazd samochodowy wyposażony jest: w komputer pokładowy, terminal zainstalowany w kabinie kierowcy do komunikacji z systemem, urządzenie GPS oraz inne dodatkowe czujniki monitorujące stan pojazdu.

32-bitowy wysokiej klasy komputer pokładowy przystosowany jest do pracy w ekstremalnych warunkach: przy dużych zakłóceniach pola elektromagnetycznego, zanieczyszczeniach, wilgotności, w temperaturze od -20° do 50°C (lub od -40° do 85°C). Wyposażony jest w najwyższej jakości urządzenie GPS Motorola - światowego leadera technologii do pozycjonowania satelitarnego. Komputer pokładowy zdolny jest do obsługi kilku tysięcy procesów jednocześnie, dzięki czemu zapewniony jest z jednoczesnym podawaniem ich pozycji, monitoring stanu pojazdów i wszelkich zainstalowanych na nich urządzeń. Już w wersji podstawowej może pracować z dowolnymi urządzeniami zewnętrznymi np. skaner, drukarka. Zaimplementowane w nim protokóły pozwalają na pracę z dowolnym urządzeniem transmisji radiowej.

Komunikacja z centrum dyspozytorskim odbywa się drogą radiową przez stacje przekaźnikowe. W centrali znajduje się serwer, który odbiera i przetwarza napływające dane i współpracuje z terminalami lub komputerami dyspozytorów.

Bezpieczeństwo i poufnośc transmisji zapewniają operatorzy cyfrowych, kodowanych sieci łączności radiowej.

System LB-820 jest systemem otwartym, skalowalnym. Gwarantuje to możliwość jego rozbudowy w dowolnym zakresie i czasie, bez konieczności wymiany urządzeń. Dodanie dodatkowych funkcji do centrum dyspozytorskiego czy komputera pokładowego nie narusza struktury systemu, dodawane są tylko kolejne moduły wykonawcze.