Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Higrometry » Materiały stałe » Miernik LB-790

Miernik wilgotności sypkich materiałów budowlanych LB-790 z panelem LB-756


  • charakterystyki pomiarowe dla wielu materiałów
  • interfejs wyściowy RS-232
  • zasilanie bateryjne
Wilgotnościomierz LB-790 + LB-756
UWAGA: Produkt wycofany z oferty i zastapiony przez LB-798. Dane do celów archiwalnych.

Opis

Miernik LB-790 wraz z panelem odczytowym LB-756 służy do pomiaru wilgotności względnej sypkich materiałów budowlanych. Zestaw ten przewidziany jest zarówno do pracy stacjonarnej jak i przenośnej. Panel LB-756 może być zasilany z baterii lub z zewnętrznego zasilacza sieciowego. Wynik pomiaru oraz aktualny czas i data wyświetlane są na 32-znakowym wyświetlaczu LCD. Szesnastoklawiszowa klawiatura membranowa, w którą wyposażony jest panel oraz system wielopoziomowego menu wyświetlanego na wyświetlaczu LCD, umożliwiają łatwą obsługę urządzenia.

Wartość wilgotności względnej badanego materiału wyznaczana jest poprzez pomiar częstotliwości generatora wysokiej częstotliwości. Częstotliwość generatora jest proporcjonalna do wartości pojemności kondesatora stanowiącego czujnik miernika. Pojemność czujnika z kolei uzależnona jest od wartości przenikalności dielekryka, którym jest badana próbka materiału.

Przed dokonaniem pomiaru badanej próbki materiału należy wykonać kalibrację przyrządu przy pomocy dwóch próbek materiału o znanych wartościach wilgotności względnej. Dane kalibracyjne przechowywane są w nieulotnej pamięci zloklalizowanej w sondzie pomiarowej, dzięki czemu pomimo wyłączenia zasilania przyrządu jest pamiętana kalibracja, oraz istnieje możliwość współpracy panelu LB-756 z różnymi sondami typu LB-790. W nieulotnej pamięci sondy można zapisać do 24 zestawów kalibracyjnych dla różnych badanych materiałów. W dowolnej chwili użytkownik może wybrać odpowiedni zestaw danych kalibracyjnych, stosownie do rodzaju badanego materiału, jak również może dokonać powtórnej kalibracji wybranego zestawu. W celu zwiększenia dokładności pomiaru można wykorzystać kilka zestawów kalibracyjnych dla jednego rodzaju materiału, jeden zestaw może obejmować szeroki zakres wilgotności i służyć do oszacowania wartości wilgotności badanego materiału, natomiast pozostałe zestawy mogą zawierać dane kalibracyjne sporządzone dla węższych podzakresów wilgotności.

Zasadnicza część programu realizującego algorytm pomiaru wilgotności umieszczona jest w przeprogramowywalnej pamięci stałej panelu LB-756, dzięki czemu istnieje możliwość dokonywania przez użytkownika aktualizacji programu dostarczanego przrz producenta. Przeprogramowywanie odbywa się po dołączeniu panelu do komputera (dodatkowy przewód połączeniowy) i uruchomienia specjalnego programu ładującego.

Dane techniczne

ZASILANIE
zakres napięć 5,5...12 V DC  
pobór prądu 15mA średnio
50mA maksymalnie