Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Higrometry » Materiały stałe » Wilgotnościomierz LB-795

Wilgotnościomierz materiałów LB-795

LB-795
 • 3 metody pomiarowe
 • charakterystyki pomiarowe dla wielu materiałów
 • interfejs wyściowy RS-232
Wilgotnościomierz LB-795 jest wycofany z produkcji i zastąpiony przez przyrząd Wilgotnościomierz materiałów LB-796.

Opis

Wilgotnościomierz materiałów  LB-795 przeznaczony jest do pomiaru wilgotności względnej drewna lub po odpowiednim zaprogramowaniu przeprowadzonym przez użytkownika również do pomiaru wilgotności innych materiałów.

Realizuje trzy metody pomiarowe :

 • metodę rezystancyjną - oznaczoną w wilgotnościomierzu  jako Sonda igłowa  (SI),
 • metodę pojemnościową - oznaczoną w wilgotnościomierzu  jako Elektrody  (EL),
 • metodę higrometryczną - oznaczoną w wilgotnościomierzu  jako Sonda RH (RH).

Główne cechy wilgotnościomierza LB-795 to:

 • możliwość pomiaru wilgotności materiału przy pomocy trzech wyżej wymienionych metod pomiarowych
 • zapisane w pamięci charakterystyki  podstawowych gatunków drewna: sosny, świerku, dębu, buka, brzozy, jodły, modrzewia, mahoniu, olchy, jesionu,
 • możliwość zaprogramowania 150 materiałów Użytkownika (po 50 dla każdej metody pomiarowej),
 • możliwość zapisania do wewnętrznej pamięci 204 pomiarów,
 • możliwość pomiaru temperatury drewna (automatyczna kompensacja wpływu temperatury na wilgotność drewna dla metody rezystancyjnej),
 • możliwość pomiaru wilgotności i temperatury powietrza,
 • zegar  z podtrzymywaniem bateryjnym,
 • zasilanie bateryjne  lub z zewnętrznego zasilacza 12V,
 • interfejs komunikacyjny RS232 z komputerem PC zapewniający m.in. odczyt z wewnętrznej pamięci zapisanych pomiarów i punktów kalibracyjnych materiałów Użytkownika  za pomocą zewnętrznego oprogramowania, rejestrację pomiarów do pliku (w trybie sondy LB-701 i LB-754J)
 • automatyczne wyłączanie się wilgotnościomierza po upływie 5 minut (tylko w przypadku zasilania z baterii), czas wyłączania liczony jest od ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku na klawiaturze,
 • sygnalizacja niskiego napięcia baterii (zasilacza).

Wilgotnościomierz współpracuje z następującymi sondami pomiarowymi:

 • LB-701 - termohigrometr (sonda RH),
 • LB-754J - pojedynczy termometr,
 • Sonda igłowa.

W skład zestawu wilgotnościomierza  wchodzą:

 • wilgotnościomierz LB-795,
 • sonda igłowa,
 • sonda LB-754J (opcjonalnie),
 • sonda LB-701 (opcjonalnie),
 • zasilacz 12V,
 • komplet baterii,
 • przewód komunikacyjny (do połączenia z komputerem),
 • rezystor wzorcowy,
 • formatka przykrywająca (opcjonalnie).

Dane techniczne

Dane techniczne  sond: LB-754J (termometr)  i  LB-701 (termohigrometr) znajdują się w odpowiednich dokumentach. Wilgotnościomierz LB-795 obsługuje tylko zakres podstawowy temperatury w tych sondach (-40...+85 °C).

Parametry metrologiczne dla drewna

Niepewność pomiaru wilgotności drewna zależy od wielu czynników takich jak np. wady drewna w miejscu wykonywania pomiaru, nierównomierny rozkład wilgotności w drewnie, niewłaściwy sposób wykonania pomiaru. Wpływ tych czynników (traktowany każdy z osobna) nie jest duży i nie powinien dawać znaczącego odbicia na wynik pomiaru. Jednak przy jednoczesnym wystąpieniu kilku z nich i  ich  niekorzystnej akumulacji mogą one doprowadzić do istotnych błędów pomiarowych.   Wykonując  pomiar należy stosować się do  uwag i wskazówek opisanych w  odpowiednich rozdziałach instrukcji miernika omawiających sposób pomiaru dla każdej metody.

Wilgotnościomierz wskazuje wilgotność względną drewna wg  następującej definicji:
W[%] = (masa wody zawartej w drewnie) / (masa drewna absolutnie suchego) * 100
Wilgotność drewna można podzielić na dwa charakterystyczne zakresy:

 • zakres wilgotności higroskopijnych 0...30%, jest to zakres wilgotności jakie drewno może  przyjąć w powietrzu o wilgotności od 0...100% (drewno przebywające w  powietrzu od danej wilgotności  absorbuje wodę z powietrza i przyjmuje tzw. wilgotność równoważną, na tym opiera się metoda pomiarowa Sonda RH)
 • zakres wilgotności powyżej 30%  - np. "żywe" drewno, czy drewno wystawione na bezpośrednie działanie  wody.

Zakres górny wilgotności higroskopijnych 30% jest umowny i dla różnych gatunków drewna przyjmuje wartość od 23 % do 33 %.

Parametry metrologiczne dla Elektrod

Wilgotność 
zakres  5...100 % 
rozdzielczość  0,1 %
Parametry metrologiczne dla Sondy igłowej
  Wilgotność  Temperatura (LB-754J)
zakres 6...100%  -40...85 °C
rozdzielczość 0,1% 0,1°C
niepewność bezwzględna pomiaru   +/- 0,5 °C
Parametry metrologiczne dla Sondy RH
  Wilgotność  Temperaura 
zakres 3...30 %  -40...85 °C
rozdzielczość 0,1 % 0,1°C
niepewność bezwzględna pomiaru   +/- 0,2 °C
ZASILANIE
bateryjne 4 baterie R6 (AA) 
sieciowe zasilacz stabilizowany 12V DC / 100 mA
ZAKRES TEMPERATUR PRACY
Urządzenie Zakres Uwagi
Sonda LB-701 -40..+85 °C Niedopuszczalne jest wykraplanie wody
Miernik LB-795 0..+50 °C


Zobacz również
Zobacz również