Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Regulatory » Regulatory CO2 » Miernik LB-853

LB-853 - Miernik CO2, regulator stężenia dwutlenku węgla

Miernik regulator stężenia dwutlenku węgla LB-853
 • Miernik stężenia CO2
 • Regulator stężenia dwutlenku węgla
 • Metoda pomiaru - NDIR
 • Wyjścia wyników pomiarów
  • analogowe 0-10V
  • 2 przekaźniki

Opis regulatora CO2

Podstawową funkcją miernika LB-853 jest pomiar stężenia dwutlenku węgla zawartego w powietrzu atmosferycznym. Dodatkowymi funkcjami miernika CO2 są: sygnalizacja przekroczenia ustawionych progów oraz regulacja związana z pomiarami CO2.

Miernik CO2 LB-853 jest urządzeniem stacjonarnym, o niewielkich rozmiarach, zasilanym z zewnętrznego źródła. Miernik charakteryzuje się nowoczesną konstrukcją opartą o metodę NDIR (ang. non-dispersive infrared - metoda bezrozproszeniowa strumienia podczerwieni). Polega ona na pomiarze tłumienności promieniowania podczerwonego o określonej długości fali przepuszczanego przez mierzony gaz, które to tłumienie jest zależne od zawartości dwutlenku węgla w badanym gazie. Metoda NDIR zapewnia dokładny i stabilny wynik pomiaru oraz bezawaryjną pracę przez wiele lat. Czujnik do pomiaru CO2 jest umieszczony wewnątrz przyrządu, a mierzone powietrze może być doprowadzone konwekcyjne do wnętrza przyrządu  poprzez otwory w obudowie.

Ten miernik dwutlenku węgla posiada wyjście napięciowe 0-10V proporcjonalne do mierzonego stężenia CO2, co pozwala na stosowanie go w wielu rozwiązaniach.  Dwa wyjścia przekaźnikowe regulatora CO2 mogą być wykorzystane do sygnalizacji przekroczenia stanów alarmowych lub do regulacji w trybie włącz / wyłącz (np. wentylacją). Diody świecące informują o aktualnym poziome stężenia CO2 (niskie/średnie/wysokie). Przyrząd ma zaprogramowane dwa progi sterujące pracą przekaźników oraz diod LED. Standardowo dla stężeń poniżej 1000ppm świeci się dioda zielona co oznacza niskie stężenie, przekaźniki są wyłączone, dla wartości pomiędzy 1000..2000ppm świeci się dioda żółta (średnie stężenie) i włączony zostaje pierwszy przekaźnik, dla stężenia powyżej 2000ppm zapalona zostaje czerwona dioda (wysokie stężenie) oraz włączone zostają oba przekaźniki. Na indywidualne życzenie klienta istnieje możliwość ustawienia innych progów sterujących regulatora CO2 z zakresu 0..10000ppm.

Czujnik CO2 posiada możliwość kalibracji pomiaru stężenia, którą może dokonać użytkownik. Po zdjęciu pokrywy dostępne stają się zwory. Zwarcie zwory oznaczonej '400' (należy pozostawić zwarcie na minimum 8 sekund) spowoduje skalibrowanie wskazań miernika na wartość 400ppm. Natomiast zwarcie zwory oznaczonej '0' spowoduje zmianę wskazań na 0ppm. W celu wykonania prawidłowej kalibracji należy umieścić miernik w atmosferze o odpowiednim stężeniu CO2 (400 lub 0 ppm) poczekać na ustabilizowanie się wyników pomiaru po czym zewrzeć odpowiednią zworę.

Środowisko pracy przyrządu nie może być agresywne. Zalanie lub wykroplenie wody wewnątrz urządzenia może spowodować uszkodzenie.

Regulator CO2 może być montowany w miejscu instalacji przy pomocy 2 wkrętów: z wykorzystaniem otworów w spodniej (v1) części obudowy lub z wykorzystaniem dodatkowej listwy metalowej (v2) - opcja do wyboru podczas zamawiania.

Montaż LB-853 - otwory w obudowie
Montaż LB-853 - z dodatkową listwą montażową

Inne mierniki CO2

Alternatywny miernik CO2 : LB-852. LB-854 .

Zastosowania

Obszarem zastosowań miernika może być przykładowo

 • pomiar stężenia CO2 w budynkach użyteczności publicznej
 • kontrola emisji gazów w przemyśle,
 • monitorowanie do celów bezpieczeństwa,
 • kontrola pracy systemów wentylacyjnych w różnorodnych obiektach (np. biurach, budynkach inwentarskich, szczegóły w dodatkowym opisie.

Dane techniczne

Pomiar CO2
Typ sensora CO2 NDIR, wbudowany
Zakres pomiaru zawartości objętościowej CO2 0...10000 ppm (0...1%)
Dokładność pomiaru CO2 +/- 5% aktualnego wskazania i +/- 100 ppm
Wpływ ciśnienia atmosferycznego
+1,6% wartości mierzonej na każdy 1kPa w odniesieniu do 100kPa
Standardowy zakres wyjścia analogowego 0..10V 0...10000 ppm
Czas nagrzewania miernika po włączeniu zasilania 1 minuta
Wyjścia
Analogowe 0...10V Nie izolowane, obciążenie min. 10 kOhm, zakres 0...10000 ppm 
Przekaźnikowe 2 wyjścia, 1A/250V, obciążenie rezystancyjne, alarm lub regulacja
Warunki pracy
Zakres temperatur pracy 5...50°C
Zakres wilgotności względnej powietrza 10..80% - zalecane ciągłe warunki pracy,5...90% - dopuszczalne chwilowe warunki (bez kondensacji wody)
Pozostałe parametry
Zasilanie 24V AC (15..30 ACV) lub 20..45 DC
Wymiary zewnętrzne 84 x 84 x 36 mm
Masa ok. 150g
Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Miernik stężenia CO2 LB-853, regulator
Miernik CO2 oraz regulator CO2 z dwoma przekaźnikami. Dodatkowo posiada wyjście analogowe 0-10V. W naszej ofercie także inne mierniki dwutlenku węgla.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 17
 • dodaj swoją ocenę