Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
» » » » Wagosuszarki

Wagosuszarki


 • Laboratoryjny pomiar wilgotności materiałów
 • Wyróżnienie dla wagosuszarek otrzymane na III Międzynarodowych Targach Analityki i Technik Pomiarowych EUROLAB 2001
Wagosuszarka

UWAGA: Produkt wycofany z oferty, dane do celów archiwalnych. Aklualna oferta znajduje sie na stronie firmy RADWAG.

Opis

Wagosuszarka jest laboratoryjnym przyrządem pomiarowym przeznaczonym do wyznaczania względnej wilgotności niewielkich próbek różnych materiałów.

Wagosuszarka składa się z dwóch części - precyzyjnej wagi oraz połączonej z nią komory suszenia z dwoma grzejącymi lampami halogenowymi. Temperatura suszenia (ustawiona przez użytkownika) regulowana jest przez układ automatycznej regulacji. Dodatkowo wagosuszarka może być wyposażona w termometr, który może służyć do:

 • kontroli temperatury suszenia lub
 • do określania współczynnika poprawki temperaturowej dla suszonego materiału.

Oferowane są 3 typy wagosuszarek o parametrach technicznych przedstawionych poniżej. Wybór konkretnego typu zależy od rodzaju pracy jakie będą wykonywane na wagosuszarce (tylko suszenie czy też precyzyjne ważenie).

Podczas określania wilgotności próbek istotna rolę odgrywa rzeczywista temperatura suszenia. Jej wartość powinna ściśle odpowiadać nastawie temperatury. Innym rozwiązaniem jest możliwość korygowania temperatury suszenia poprzez współczynnik korygujący.
Nowością w wagosuszarkach jest opcja umożliwiająca dwuprogowe suszenie. Proces suszenia przebiega automatycznie dla pierwszego progu suszenia poczym następuje przełączenie do suszenia w drugim zakresie temperatury.

Wagosuszarka jest standardowo wyposażona w interfejs RS-232, który umożliwia współpracę z drukarką KAFKA 1/Z lub komputerem PC. W trakcie suszenia prób wagosuszarka na bieżąco wysyła przez łącze RS-232 w odstępach czasu próbkowania wyliczoną wartość wilgotności. Po zakończeniu pomiaru można dodatkowo wydrukować raport suszenia. Programy komputerowe POMIAR (DOS) i WAGWIN (WIN95) umożliwiają oglądanie krzywej suszenia (ważne dla stwierdzenia, czy próba przebiega bez zakłóceń), tworzenie raportu z pomiarów i zapisywanie go na dysku komputera oraz dokonywanie obliczeń statystycznych.

Użytkowanie

Własności i użytkowanie wagosuszarek przedstawiono w dodatkowym opisie, który omawia:

Parametry techniczne

TYP WAGI WPS 30S WPS  110S WPS  210S
Obciążenie Max [g] 30
210
Obciążenie Min [mg] 20
Rozdzielczość odczytu masy [mg] 1
Klasa dokładności II
Działka legalizacyjna [mg] 10
Rozdzielczość odczytu wilgotności [%] 0,01 
Rozdzielczość nastawy temperatury 1 °C
Zakres temperatury suszenia 50 ... 160 °C (opcjonalnie do 250°C)
Moc halogenów standardowo 2 x 200W (opcjonalnie 2 x 300W)
Czas próbkowania od 1 do 59 sekund 
Max ustawiany czas suszenia 9 godzin 59 minut
Wyświetlacze cyfrowe czasu suszenia, masy (wilgotności), temp. suszenia
Zakres temperatury otoczenia od + 15°C do + 30°C
Sygnał wyjściowy RS 232
Średnica szalki [mm] 100

WYPOSAŻENIE

 • kabel sieciowy,
 • 5 szalek jednorazowych,
 • wbudowany interfejs RS-232C,
 • instrukcja obsługi.

WYPOSAŻENIE i FUNKCJE opcjonalne (na zamówienie):

 • odważniki kalibracyjne,
 • podwyższony zakres temperatury suszenia do 250°C,
 • dodatkowe szalki jednorazowe,
 • termometr kontrolny,
 • świadectwo wzorcowania termometru kontrolnego (Urząd Miar),
 • programy do współpracującego komputera PC: POMIAR (DOS) albo WAGWIN (WIN95).