Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Higrometry » Punkt rosy » Z chłodzonym lustrem

Wilgotnościomierze z chłodzonym lustrem

Higrometr punktu rosy
  • Laboratoryjne wzorce wilgotności powietrza
  • Ekstremalnie szeroki zakres pomiaru wilgotności
  • Możliwość pomiaru gazów pod ciśnieniem (opcjonalnie do 10 bar)
  • Bardzo wysoka dokładność
  • Szwajcarska precyzja

Zasada działania

Higrometria z chłodzonym lustrem to metoda pomiaru wilgotności gazu poprzez pomiar temperatury punktu rosy albo szronu, której zasadę opisano poniżej. Źródło światła wysyła promień na polerowaną powierzchnię lustra, którego temperatura jest kontrolowana przez pompę ciepła, znaną jako element Peltier'a. Światłoczuły odbiornik mierzy intensywność odbitego promienia światła od zwierciadła. Kiedy zwierciadło jest czyste i suche, intensywność odbijanego światła jest maksymalna. Odwrotnie, zimne lustro pokryte skondensowaną na jego powierzchni parą wodna lub szronem, rozprasza światło, co skutkuje zmniejszona wartością sygnału z elementu światłoczułego. Użycie tego sygnału jako sprzężenia zwrotnego w zamkniętej pętli regulacji pozwala na kontrolowanie temperatury lustra tak, by grubość skondensowanej warstwy była stała. Kondensująca się warstwa o ustalonej grubości jest w dynamicznej równowadze z gazem otaczającym lustro. W tej równowadze temperatura rosy albo szronu jest określona przez mierzoną temperaturę lustra. Jeżeli kondensat jest w płynnej formie (nawet dla temperatur poniżej zamarzania wody), wtedy temperatura zwierciadła jest temperaturą punktu rosy. Jeżeli kondensat jest w postaci stałej (lodu lub szronu), wtedy temperatura zwierciadła jest uważana za temperaturę punktu szronu.

Oferta

Oferujemy wilgotnościomierze z chłodzonym lustrem produkcji MBW Calibration Ltd. (Szwajcaria) przeznaczone w szczególności jako wzorce do precyzyjnych pomiarów laboratoryjnych, do wzorcowania innych higrometrów oraz do pomiarów bardzo suchych gazów. Dane techniczne, konstrukcja mechaniczna, funkcje dodatkowe i ich przeznaczenie - zostały przedstawione dla poszczególnych modeli w odrębnych ulotkach.

TYP ZAKRES POMIARU DP/FP
CECHY WIDOK
373 -50/-95..+20/+95 °C
Wzorzec wilgotności
Kalibracja higrometrów
Precyzyjne pomiary laboratoryjne
Pomiary suchych gazów
Graficzny, kolorowy ekran LCD
Pełna automatyzacja
MBW 373
473 -20/-30..+70 °C Pomiary terenowe (przyrząd przenośny) 
Graficzny, kolorowy ekran LCD
Zewnętrzna głowica pomiarowa
MBW 473
573
-40/-60..+20/+95 °C Wilgotnościomierz przemysłowy
Graficzny, kolorowy ekran LCD
Wbudowana głowica pomiarowa
Montowalny w stojaku 19 cali
MBW 573
973
-50/-80..+20 °C Pomiary terenowe (przyrząd przenośny)
Graficzny, kolorowy ekran LCD
MBW 973
973-SF6 -50..+20 °C Pomiary terenowe (przyrząd przenośny) 
Pomiary suchych gazów
Pomiary w SF6
Graficzny, kolorowy ekran LCD
MBW 973-SF6
Porównanie higrometrów MBWPorównanie zakresu pomiaru temperatury punktu rosy
poszczególnych modeli higrometrów MBW
Producent:
MBW Calibration Ltd.
Seminarstrasse 57
CH-5430 Wettingen
Szwajcaria