www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

TRANS-LOGGER – bezprzewodowy system kontroli warunków transportu


 • Rejestrator z systemem ANDROID
 • Bezprzewodowa łączność z  czujnikami
 • 4 czujniki temperatury i otwarcia drzwi
 • Raporty warunków dostawy na drukarkę
 • Raporty CSV i PDF wysyłane mejlem z rejestratora kierowcy
 • Lokalizacja GPS
 • Mapa trasy przejazdu
 • Transmisja GSM do centralnej bazy danych LBX

 • TRANS-LOGGER – bezprzewodowy system kontroli warunków transportu
TRANS-LOGGER – system kontroli warunków transportu

TRANS-LOGGER – bezprzewodowy system kontroli warunków transportu

Monitoring klimatu w transporcie

System TRANS-LOGGER jest zestawem urządzeń i oprogramowania na system ANDROID służącym do dokumentowania warunków transportu, kontrolując temperaturę i otwarcie drzwi. Jest niezbędnym wszędzie tam, gdzie nadzorowany jest łańcuch zimnych dostaw produktów wrażliwych na temperaturę, tzw. cold chain.

System TRANS-LOGGER składa się z urządzeń z własnym niezależnym zasilaniem:

 • Rejestratora danych w kabinie kierowcy, którym może być:
  • terminal z systemem ANDROID zintegrowany z drukarką (np typu CILICO CM550, PDA-3505-A lub GC068),
  • specjalistyczny terminal (np. Symbol TC55 Zebra) lub dowolny inny tablet lub smartfon  z systemem Android z zewnętrzną drukarką z bezprzewodową komunikacją Bluetooth (np. RPP-02N),
 • Czujników temperatury i otwarcia drzwi z pamięcią danych, którymi mogą być:
 • do czterech osobnych termometrów LB-523TD umieszczonych w strefach kontrolowanych,
 • albo jednego termometru LB-533T, posiadającego do 4 zewnętrznych czujników temperatury na kablu  umieszczonych w strefach kontrolowanych.

TRANS-LOGGER – bezprzewodowy system kontroli warunków transportu

Jeżeli w miejscu instalacji systemu TRANS-LOGGER występuje nadmierny wpływ ekranowania i tłumienie sygnałów radiowych przez metalowa obudowę naczepy i metalową kabinę kierowcy, to w szczególnych przypadkach można ten problem wyeliminować stosując dodatkowe urządzenie pośredniczące pomiędzy czujnikami, a rejestratorem kierowcy, tzw. router z dwoma antenami: jedną wewnętrzną - promieniującą wewnątrz przestrzeni ładunkowej i drugą zewnętrzną – promieniującą w kierunku kabiny kierowcy (rysunek poniżej). Typowo stosowanie dodatkowego routera nie jest konieczne.

TRANS-LOGGER – bezprzewodowy system kontroli warunków transportu

Rejestrator danych w kabinie kierowcy

Terminal rejestrator z systemem AndroidRejestrator danych (np. smartfon z systemem Android 4.4 lub nowszym, na którym zainstalowano aplikację TRANS-LOGGER) posiada radiowe połączenie WiFi z czujnikami temperatury i otwarcia drzwi, które jest zdolne do przesyłania danych pomiędzy przestrzenia ładunkową samochodu ciężarowego a kabiną kierowcy. Rejestrator obsługuje do 4 pomiarów temperatury i do 2/4 czujników otwarcia drzwi.

Wyświetlacz rejestratora umożliwia podgląd: aktualnych temperatur w poszczególnych kontrolowanych strefach, stanów czujników drzwi, informuje o przekroczeniach progów alarmowych oraz umożliwia lokalny przegląd historii pomiarów w postaci wykresów oraz mapy z zarejestrowaną trasą przejazdu.

Rejestrator zapisuje pomiary w zdefiniowanych przez użytkownika interwałach czasowych. Dane z czujników są zapisywane w pamięci aplikacji TRANS-LOGGER. W wypadku utraty połączenia radiowego pomiędzy rejestratorem i czujnikami, rejestrator po ponownym połączeniu z czujnikami, samodzielnie odzyskuje brakujące pomiary z pamięci czujników.

Rejestrator umożliwia ustawienie progów alarmowych (próg dolny temperatury, próg górny temperatury, alarm otwarcia drzwi), których przekroczenie będzie sygnalizowane na wyświetlaczu i dźwiękowo oraz wykazane na raporcie. Raport z zarejestrowanych warunków transportu może być drukowany na drukarce przy dostawie oraz jest zapisywany do pamięci w formatach CSV i PDF, które mogą być wysłane emailem na adres poczty elektronicznej.
Rejestrator TRANS-LOGGER w TIR w wersji z tabletem

Rejestrator umożliwia przesyłanie zarejestrowanych pomiarów do zewnętrznych systemów i baz danych w formie umożliwiającej ich dalsze przetwarzanie za pośrednictwem: portu USB, zapisu na zainstalowanej karcie pamięci, łącza Bluetooth lub połączenia GSM. W przypadku połączenia GSM dane pomiarowe mogą być zbierane za pomocą programu SCADA LBX, zainstalowanego w centrali nadzorującej transport na komputerze z systemem Windows z publicznym adresem IP.

Jeżeli rejestratorem jest terminal z systemem ANDROID zintegrowany z drukarką (np typu CILICO CM550, PDA-3505-A lub GC068) , to podobnie jak każdy tablet lub smartfon, umożliwia jest instalowanie na nim dodatkowych aplikacji klienta, związanych przykładowo z logistyką transportu. Jeśli rejestratorem jest specjalistyczny terminal (np. Symbol TC55 Zebra) lub dowolny inny tablet lub smartfon, to zewnętrzna drukarka (np. RPP-02N lub OCCP-M03) jest podłączona do niego za pośrednictwem interfejsu Bluetooth i może być wykorzystywana także do wydruku innych dokumentów i klienta.

Czujniki do pomiaru temperatury i otwarcia drzwi LB-523TD

Termometr LB-523T WiFiCzujniki pomiarowe temperatury i otwarcia drzwi, którymi moga byc  bezprzewodowe rejestratory temperatury LB-523TD lub czterokanałowe termometry LB-533T są niezależnymi urządzeniami z własnym bateryjnym zasilaniem. Zasilanie czujników przy odstępie rejestracji co 15 minut wystarcza na około 12 miesięcy ich nieprzerwanej. Możliwa jest łatwa wymiana źródła zasilania w czujnikach, którym są dwie typowe baterie 1,5V (rozmiaru AA).

Czujniki temperatury i otwarcia drzwi LB-523TD lub czterokanałowe termometry LB-533T przekazują dane pomiarowe do rejestratora drogą radiową z wykorzystaniem interfejsu radiowego WiFi pracując w paśmie 2,4 GHz. Czujniki  posiadają własną nieulotną pamięć, w której są przechowywane dane na wypadek braku połączenia z rejestratorem. Po odzyskaniu połączenia z rejestratorem czujniki dostarczają brakujące pomiary do rejestratora.

Pomiar temperatury z rozdzielczością 0,1°C charakteryzuje dokładność jest nie gorsza niż 0,3°C. Minimalna ilość zapisów przechowywanych w pamięci każdego z czujników to 30000 pojedynczych zapisów pomiaru temperatury lub czasu otwarcia drzwi. Po zapełnieniu pamięci najstarsze pomiary w czujnikach są nadpisywane przez najnowsze.

Czujniki pomiarowe temperatury i otwarcia drzwi posiadają elementy mocujące pozwalające na łatwy montaż i demontaż wewnątrz przestrzeni ładunkowej samochodu.

Czujniki pomiarowe temperatury na zamówienie, mogą posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania dla wymaganych punktów pomiarowych wystawione przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące LAB-EL. Okresowo czujniki można poddać powtórnemu wzorcowaniu Laboratorium w celu potwierdzenia ich prawidłowego działania.

Oprogramowanie rejestratora

TRANS-LOGGER - ekran pomiarów TRANS-LOGGER – bezprzewodowy system kontroli warunków transportuRejestrator w kabinie kierowcy to dowolne urządzenie z systemem ANDROID 4.4 lub nowszym, na którym zainstalowana jest specjalistyczna aplikacja TRANS-LOGGER. Aplikacja umożliwia realizacje wszystkich omówionych powyżej funkcji systemu TRANS-LOGGER.

Aplikacja TRANS-LOGGER na system Android:

 • umożliwia pobranie danych pomiarowych z rejestratora poprzez port USB,
 • katalogowanie pomiarów w rejestratorze dla kolejnych dostaw,
 • umożliwia prezentację historii pomiarów w formie graficznej dla zadanego okresu czasu od-do,
 • umożliwia eksport historii pomiarów z zadanego okresu czasowego do plików w formatach CSV (przykład) oraz PDF (przykład),
 • umożliwia wysłanie elektroniczną pocztą email historii pomiarów z zadanego okresu czasowego w plikach w formacie CSV (przykład) i PDF (przykład),
 • umożliwia ciągłe przesyłanie przez siec telefonii komórkowej GSM danych pomiarowych wraz z aktualną lokalizacja GPS rejestratora do nadrzędnego systemu kontroli transportu opartego o program SCADA LBX pracującego pod kontrolą systemy Windows
 • umożliwia prezentację mapy z zaznaczona trasa przejazdu.

TRANS-LOGGER - ekran wykresów Program komputerowy SCADA LBX w wersji bazowej służy do:

 • centralnego zbierania danych pomiarowych z wielu rejestratorów za pomocą transmisji Internetowej (Ethernet, GSM),
 • prowadzenia centralnej bazy danych,
 • prowadzenia centralnej sygnalizacji stanów alarmowych,
 • monitorowania lokalizacji wszystkich transportów i wyświetlania ich na mapie,
 • sygnalizowania zaprogramowanych stanów alarmowych,
 • wizualizacji w postaci wykresów, tabel i raportów (przykład).

Program komputerowy SCADA LBX w wersji jednostanowiskowej służy do:

 • do konfigurowania czujników LB-523TD,
 • awaryjnego pobierania i przetwarzania danych z czujników LB-523TD za pośrednictwem łącza USB.

DOBRY KLIMAT SPRZYJA W TRANSPORCIE
See also
Zobacz również
Termohigrometr WiFi LB-523 Termohigrometr WiFi LB-523
Wyświetlacz LCD, interfejs WiFi, interfejs USB, wymienialne baterie, duża pamięć rejestracji
Termohigrometr GSM LB-524 Termohigrometr GSM LB-524
Może dokonywać różnych pomiarów, w zależności od opcjonalnej wersji wykonania, stosownie do wymagań zamawiającego: temperatury, wilgotności względnej powietrza, natężenia oświetlenia w zakresie promieniowania widzialnego oraz opcjonalnie promieniowania ultrafioletowego UV, ciśnienia atmosferycznego (barometrycznego). Wysyła wyniki przez GSM do zewnętrznej bazy danych - programu LBX.
Drukarka RPP-02N Drukarka RPP-02N
Termiczna drukarka mobilna Bluetooth Android RPP-02N cechuje się niewielkimi wymiarami i sprawnie działającym interfejsem Bluetooth, co podkreśla jest szczególna przydatność we wszelkich przenośnych systemach pomiarowo-rejestrujących. W szczególności jest stosowana w bezprzewodowy system kontroli warunków transportu TRANS-LOGGER. Korzystna cena!
STORE-LOGGER STORE-LOGGER
Aplikacja STORE-LOGGER na system ANDROID jest przeznaczona do prowadzenia monitoringu mikroklimatu (temperatury, wilgotności względnej powietrza, otwarcia drzwi) w pomieszczeniach, w których przechowywane są produkty wrażliwe na warunki klimatyczne.
Ocena produktu
TRANS-LOGGER zestaw do dokumentowania warunków transportu w samochodach ciężarowych, kontroluje temperaturę i otwarcie drzwi.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę
 •