www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

TRANS-LOGGER – bezprzewodowy system kontroli warunków transportu


 • Rejestrator z systemem ANDROID
 • Bezprzewodowa łączność z  czujnikami
 • 4 czujniki temperatury i otwarcia drzwi
 • Raporty warunków dostawy na drukarkę
 • Raporty CSV i PDF wysyłane mejlem z rejestratora kierowcy
 • Lokalizacja GPS
 • Transmisja GSM do centralnej bazy danych LBX

 • TRANS-LOGGER – bezprzewodowy system kontroli warunków transportu
TRANS-LOGGER – system kontroli warunków transportu

TRANS-LOGGER – bezprzewodowy system kontroli warunków transportu

Monitoring w transporcie

Rozmieszczenie elementów systemu TRANS-LOGGER System TRANS-LOGGER jest zestawem urządzeń i oprogramowania na system ANDROID służącym do dokumentowania warunków transportu, kontrolując temperaturę i otwarcie drzwi. Jest niezbędnym wszędzie tam, gdzie nadzorowany jest łańcuch zimnych dostaw produktów wrażliwych na temperaturę, tzw. cold chain.

System TRANS-LOGGER składa się z urządzeń z własnym niezależnym zasilaniem:


Rejestrator danych w kabinie kierowcy

Terminal rejestrator z systemem AndroidRejestrator danych posiada radiowe połączenie z czujnikami temperatury i otwarcia drzwi, które jest zdolne do przesyłania danych pomiędzy przestrzenia ładunkową samochodu ciężarowego a kabiną kierowcy. Jeżeli występuje nadmierny wpływ ekranowania i tłumienia sygnałów radiowych przez metalowa obudowę naczepy i metalową kabinę kierowcy, to w szczególnych przypadkach jest on eliminowany przez zastosowanie dodatkowego urządzenia pośredniczącego pomiędzy czujnikami, a rejestratorem kierowcy, tzw. routera z dwoma antenami: jedną wewnętrzną - promieniującą wewnątrz przestrzeni ładunkowej i drugą zewnętrzną – promieniującą w kierunku kabiny kierowcy.

Rejestrator danych obsługuje do 4 czujników temperatury i otwarcia drzwi oraz umożliwia samodzielne dodawanie i łączenie czujników temperatury i otwarcia drzwi.

Rejestrator umożliwiać rejestrację pomiarów w zdefiniowanych przez użytkownika interwałach czasowych programowanych z krokiem 1 minuty. Dane z czujników są zapisywane w pamięci systemu Android, której każdy pojedynczy gigabajt pozwala na zapis ponad 100000 wyników pomiarów.

W wypadku utraty połączenia radiowego pomiędzy rejestratorem i czujnikami, rejestrator po ponownym połączeniu z czujnikami, samodzielnie odzyskuje brakujące pomiary z pamięci czujników.

Rejestrator umożliwia ustawienie progów alarmowych (próg dolny temperatury, próg górny temperatury, alarm otwarcia drzwi), których przekroczenie będzie sygnalizowane na wyświetlaczu oraz wykazane na wydrukowanym raporcie. Rejestrator przygotowuje raport z zarejestrowanych warunków transportu, który jest drukowany na drukarce przy dostawie oraz jest zapisywany do pamięci w formatach CSV i PDF, które mogą być wysłane pocztą elektroniczną na wskazany adres email. Raport zawiera miedzy innymi dane o pomiarach temperatury minimalnej, maksymalnej i średniej obliczonych dla zadanego zakresu czasowego.

Rejestrator TRANS-LOGGER w TIR w wersji z tabletemWyświetlacz rejestratora umożliwia podgląd: aktualnych temperatur w poszczególnych kontrolowanych strefach, stanów czujników drzwi, informuje o przekroczeniach progów alarmowych oraz umożliwia lokalny przegląd historii pomiarów w postaci wykresów.

Rejestrator umożliwia przesyłanie zarejestrowanych pomiarów do zewnętrznych systemów i baz danych w formie umożliwiającej ich dalsze przetwarzanie za pośrednictwem: portu USB, zapisu na zainstalowanej karcie pamięci, łącza Bluetooth lub połączenia GSM. W przypadku połączenia GSM dane pomiarowe są zbierane za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta – programu SCADA LBX, zainstalowanego w centrali nadzorującej transport na komputerze z systemem Windows z publicznym adresem IP.

Rejestrator jest zasilany z zewnętrznego źródła zasilania 12V/24 VDC oraz własnego akumulatora umożliwiającego wielogodzinną pracę. Rejestrator może posiadać dodatkowe elementy mocujące w kabinie kierowcy.

J eżeli rejestratorem jest terminal zintegrowany z drukarką typu PDA-3505-A z systemem ANDROID, to podobnie jak każdy tablet lub smartfon z systemem ANDROID, umożliwia jest instalowanie na nim dodatkowych aplikacji klienta, związanych przykładowo z logistyką transportu. Jeśli rejestratorem jest tablet lub smartfon, to zewnętrzna drukarka jest podłączona do niego za pośrednictwem interfejsu Bluetooth i może być wykorzystywana także do wydruku innych dokumentów i klienta.


Czujniki do pomiaru temperatury i otwarcia drzwi LB-523TD

Termometr LB-523T WiFiCzujniki pomiarowe temperatury i otwarcia drzwi, którymi są bezprzewodowe rejestratory temperatury LB-523TD, są niezależnymi urządzeniami z własnym bateryjnym zasilaniem. Zasilanie czujników przy odstępie rejestracji co 15 minut wystarcza na około 12 miesięcy ich nieprzerwanej. Możliwa jest łatwa wymiana źródła zasilania w czujnikach, którym są dwie typowe baterie R6 (rozmiaru AA), każda o napieciu 1,5V.

Czujniki temperatury i otwarcia drzwi LB-523TD przekazują dane pomiarowe do rejestratora drogą radiową z wykorzystaniem interfejsu radiowego WiFi pracując w paśmie 2,4 GHz. Czujniki pomiarowe LB-523TD posiadają własną nieulotną pamięć, w której są przechowywane dane na wypadek braku połączenia z rejestratorem. Po odzyskaniu połączenia z rejestratorem czujniki dostarczają brakujące pomiary do rejestratora.

Pomiar temperatury z rozdzielczością 0,1°C charakteryzuje dokładność jest nie gorsza niż 0,3°C. Minimalna ilość zapisów przechowywanych w pamięci każdego z czujników to 30000 pojedynczych zapisów pomiaru temperatury lub czasu otwarcia drzwi. Po zapełnieniu pamięci najstarsze pomiary w czujnikach są nadpisywane przez najnowsze.

Czujniki pomiarowe temperatury i otwarcia drzwi LB-523TD posiadają elementy mocujące pozwalające na łatwy montaż i demontaż wewnątrz przestrzeni ładunkowej samochodu.

Czujniki pomiarowe temperatury i otwarcia drzwi LB-523TD, na zamówienie, mogą posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania dla wymaganych punktów pomiarowych wystawione przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące LAB-EL. Okresowo czujniki można poddać powtórnemu wzorcowaniu Laboratorium w celu potwierdzenia ich prawidłowego działania.

Drukowanie raportów

Raporty warunków transportu mogą być wysyłane z rejestratora jako załączniki pocztą elektroniczną na wybrany adres email oraz mogą być drukowane na drukarce zewnętrznej lub wbudowanej, która jest integralna częścią terminala PDA-3505-A. W zestawach z tabletem lub smartfonem, stosowana jest niezależna drukarka połączona z rejestratorem radiowo za pomocą interfejsu Bluetooth. Drukarka realizuje wydruk raportów przygotowanych przez rejestrator. Raporty są drukowane przy dostawie dla potwierdzenia warunków w transporcie na papierze termo-czułym o szerokości 58 mm.


Oprogramowanie rejestratora

TRANS-LOGGER - ekran pomiarów TRANS-LOGGER – bezprzewodowy system kontroli warunków transportuRejestrator w kabinie kierowcy to urządzenie z systemem ANDROID 4.0 lub nowszym, na którym zainstalowana jest specjalistyczna aplikacja TRANS-LOGGER. Aplikacja umożliwia realizacje wszystkich omówionych powyżej funkcji systemu TRANS-LOGGER.

Aplikacja TRANS-LOGGER na system Android:

 • umożliwia pobranie danych pomiarowych z rejestratora poprzez port USB,
 • katalogowanie pomiarów w rejestratorze dla kolejnych dostaw,
 • umożliwia prezentację historii pomiarów w formie graficznej dla zadanego okresu czasu od-do,
 • umożliwia eksport historii pomiarów z zadanego okresu czasowego do plików w formatach CSV oraz PDF,
 • umożliwia wysłanie elektroniczną pocztą email historii pomiarów z zadanego okresu czasowego w plikach w formacie CSV i PDF,
 • umożliwia ciągłe przesyłanie przez siec telefonii komórkowej GSM danych pomiarowych wraz z aktualną lokalizacja GPS rejestratora do nadrzędnego systemu kontroli transportu opartego o program SCADA LBX pracującego pod kontrolą systemy Windows.

TRANS-LOGGER - ekran wykresów Program komputerowy SCADA LBX w wersji bazowej służy do:

 • centralnego zbierania danych pomiarowych z wielu rejestratorów za pomocą transmisji Internetowej (Ethernet, GSM),
 • prowadzenia centralnej bazy danych,
 • prowadzenia centralnej sygnalizacji stanów alarmowych,
 • monitorowania lokalizacji wszystkich transportów,
 • sygnalizowania zaprogramowanych stanów alarmowych,
 • wizualizacji w postaci wykresów, tabel i raportów.

Program komputerowy SCADA LBX w wersji jednostanowiskowej służy do:

 • do konfigurowania czujników LB-523TD,
 • awaryjnego pobierania i przetwarzania danych z czujników LB-523TD za pośrednictwem łącza USB.

DOBRY KLIMAT SPRZYJA W TRANSPORCIE
See also
Zobacz również
Termohigrometr WiFi LB-523 Termohigrometr WiFi LB-523
Wyświetlacz LCD, interfejs WiFi, interfejs USB, wymienialne baterie, duża pamięć rejestracji
Termohigrometr GSM LB-524 Termohigrometr GSM LB-524
Może dokonywać różnych pomiarów, w zależności od opcjonalnej wersji wykonania, stosownie do wymagań zamawiającego: temperatury, wilgotności względnej powietrza, natężenia oświetlenia w zakresie promieniowania widzialnego oraz opcjonalnie promieniowania ultrafioletowego UV, ciśnienia atmosferycznego (barometrycznego). Wysyła wyniki przez GSM do zewnętrznej bazy danych - programu LBX.
Ocena produktu
TRANS-LOGGER zestaw do dokumentowania warunków transportu w samochodach ciężarowych, kontroluje temperaturę i otwarcie drzwi.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę
 •